niedziela, 17 luty 2019 godz. 16:27

log in

 
Zamówienia publiczne zakończone
  1. "Przetarg nieograniczony na organizację i obsługę pięciu szkoleń zagranicznych w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów: wprowadzającego i podsumowującego wraz z opracowaniem programu na potrzeby każdego z nich"

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i obsługi pięciu szkoleń zagranicznych w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów: wprowadzającego i podsumowującego wraz z opracowaniem programu na potrzeby każdego z nich

 2. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i obsługi pięciu szkoleń zagranicznych w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów: wprowadzającego i podsumowującego wraz z opracowaniem programu na potrzeby każdego z nich

 3. "Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu instruktora pływania, unihokeja i piłki nożnej"

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i przeprowadzenia szkolenia w formie kursu instruktora pływania, unihokeja i piłki nożnej na potrzeby projektu "Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu, Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych

 • Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu instruktora pływania, unihokeja i piłki nożnej na potrzeby projektu "Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych.

  1. "Przetarg nieograniczony na organizację i obsługę pięciu szkoleń zagranicznych w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów: wprowadzającego i podsumowującego wraz z opracowaniem programu na potrzeby każdego z nich."

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i obsługi pięciu szkoleń zagranicznych w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów: wprowadzającego i podsumowującego wraz z opracowaniem programu na potrzeby każdego z nich.

 • Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i obsługi pięciu szkoleń zagranicznych w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz przeprowadzenie dwóch warsztatów: wprowadzającego i podsumowującego wraz z opracowaniem programu na potrzeby każdego z nich na potrzeby projektu "Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji"
 • "Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu doskonalącego pn. "Lider zespołów przedmiotowych"

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i przeprowadzenia szkolenia w formie kursu doskonalącego pn. "Lider zespołów przedmiotowych" na potrzeby projektu "Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu, Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych.

 • Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu doskonalącego "Lider zespołów przedmiotowych" na potrzeby projektu "Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych.
 • Zamówienia publiczne zakończone - archiwum
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i przeprowadzenia szkolenia w formie kursu doskonalącego pn. "Lider zespołów przedmiotowych" na potrzeby projektu "Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu, Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i przeprowadzenia szkolenia w formie kursu doskonalącego pn. "Lider zespołów przedmiotowych" na potrzeby projektu "Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu, Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które dotyczy organizacji i przeprowadzenia szkolenia w formie kursu doskonalącego pn. "Lider zespołów przedmiotowych" na potrzeby projektu "Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu, Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych.

  2. Powtórzone zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia. Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na nasze zapytanie ofertowe, które ma na celu szacowania wartości zamówienia polegające na rozeznaniu rynku

  3. Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia
   Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na nasze zapytanie ofertowe, które ma na celu szacowania wartości zamówienia polegające na rozeznaniu rynku.

  4. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadania: obsługa prawna projektu "Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

  5. W wyniku przeprowadzonych negocjacji zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, na prowadzenie zajęć regionalnych kółek astronomicznych realizowanych w szkołach biorących udział w projekcie „Regionalne Koła Matematyczne, Fizyczne, Informatyczne, Astronomiczne”, prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia. (2013-04-29)

  6. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie druku materiałów promocyjnych w trybie zapytania ofertowego

  7. Przygotowanie programów, organizacja i realizacja kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie doradztwa zawodowego oraz innowacyjnego nauczania przedmiotów zawodowych w ramach projektu "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  8. Przygotowanie programów, organizacja i realizacja kursów kwalifikacyjnych w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, i gimnazjów, kursu doskonalącego dla nauczycieli w zakresie języka obcego rozpoczynających drogę do nauczania drugiego przedmiotu, oraz kursu doskonalącego dla kadry oświatowej gimnazjów o skutecznym organizowaniu nauczania języków obcych w gimnazjach w ramach Projektu "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  9. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawę projektorów multimedialnych z oprogramowaniem, dostawę urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem w trybie zapytania o cenę.

  10. Unieważnione: Wynajem pomieszczeń, usługi gastronomiczne oraz zakwaterowanie podczas prowadzonych szkoleń i konferencji w ramach Działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty", Projektu pt."Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko - pomorskich nauczycieli" (2010-03-24)

  11. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu przygotowującego do pełnienia funkcji doradcy metodycznego, realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  12. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas szkolenia na trenera kursu "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" - obsługa i stosowanie ICT w zastosowaniu Systemów Interaktywnych Multimediów, realizowanych w ramach projektu pt. "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  13. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej, realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  14. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ,,Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki", realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  15. Wynajem pomieszczeń, usługi gastronomiczne oraz zakwaterowanie podczas prowadzonych szkoleń w ramach realizacji Projektu: Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli" - II przetarg.

  16. Unieważnienie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie autorskich scenariusz i prowadzenie kursu dla nauczycieli - Zastosowanie Systemów Interaktywnych Multimediów - "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" metody i aplikacje w zastosowaniu Systemów Interaktywnych Multimediów, realizowanych w ramach projektu pt. "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli".

  17. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas szkolenia na trenera kursu "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" - metody i aplikacje w zastosowaniu Systemów Interaktywnych Multimediów, realizowanego w ramach Projektu pt. "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  18. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie kursu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" - obsługa i stosowanie ICT w zastosowaniu Systemów Interaktywnych Multimediów, realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  19. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu ''Szkoła dla rodziców i wychowawców'', realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  20. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu ''Technologia informacyjno- komunikacyjno w nauczaniu'', realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  21. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki, realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  22. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli gimnazjów ,,Skuteczne i nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych", realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  23. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ,,Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki", realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  24. Ogłoszenie o wyborze oferty na zawarcie umowy ramowej z min. ośmioma max. czternastoma Wykonawcami wyłonionymi w niniejszym przetargu na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców", realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  25. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie kursu dla nauczycieli - Zastosowanie Systemów Interaktywnych Multimediów - ,,Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" metody i aplikacje w zastosowaniu Systemów Interaktywnych Multimediów, realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  26. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie kursu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - ,,Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" - obsługa i stosowanie ICT w zastosowaniu Systemów Interaktywnych Multimediów, realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  27. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę zestawów tablic interaktywnych

  28. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli gimnazjów ,,Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki", realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  29. Ogłoszenie o unieważnieniu oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych

  30. Ogłoszenie o wyborze oferty na sukcesywną dostawę artykułów biurowych
  31. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych, gimnazjów i pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych ''Specyficzne potrzeby uczniów w zakresie nauczania matematyki'', realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  32. Ogłoszenie o unieważnieniu ogłoszenia na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych, gimnazjów i pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych ''Specyficzne potrzeby uczniów w zakresie nauczania matematyki- moduł 2: ''Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się matematyki i rozwój umiejętności matematycznych ucznia'', realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  33. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu informuje, że wyniku prowadzonego postepowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę mebli biurowych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"
  34. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych

  35. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę wizualizera

  36. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie kursu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - ,,Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" - metody i aplikacje w zastosowaniu Systemów Interaktywnych Multimediów, realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  37. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu doskonalącego dla dyrektorów i pracowników jst ''Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości'', realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  38. Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu ''Przygotowanie uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych do funkcjonowania w społeczeństwie'', realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  39. Ogłoszenie o wyborze oferty w trybie ofertowym na dostawę szaf metalowych w ramach realizacji Projektu: Priorytet IX: ''Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach'' - Działanie 9.4 ''Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli'' realizowanego w latach 04.01.2010 do 31.12.2011 w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  40. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie kursu dla nauczycieli - Zastosowanie Systemów Interaktywnych Multimediów - ,,Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" metody i aplikacje w zastosowaniu Systemów Interaktywnych Multimediów, realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  41. Ogłoszenie o zawarciu umowy ramowej na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie kursu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - ,,Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" - obsługa i stosowanie ICT w zastosowaniu Systemów Interaktywnych Multimediów, realizowanych w ramach Projektu pt. ,,Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli" II.

  42. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę tabletów graficznych

  43. Toruń: wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć siedemnastu edycji kursu doskonalącego pt. Klucz do uczenia się-rejon bydgoski i ich terminów w projekcie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli w latach 201 0 - 2011

  44. Toruń: przygotowanie programów, organizację i realizację kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa kujawsko- pomorskiego w zakresie doradztwa zawodowego oraz innowacyjnego nauczania przedmiotów zawodowych realizowanych w ramach Projektu pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  45. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć czterech edycji kursu przygotowującego do pełnienia doradcy metodycznego i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty pt Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli w latach 2010-2011.

  46. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć dziesięciu edycji, w latach 2010-2011, kursu doskonalącego dla nauczycieli - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  47. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć, w latach 2010-2011, trzynastu edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli - Klucz do uczenia się- rejon toruński i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsk o-pomorskich nauczycieli.

  48. Toruń: wykonania usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć, w latach 2010-2011, trzech edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli Specyficzne potrzeby uczniów w zakresie nauczania matematyki i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - prog ram wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  49. Toruń: wykonania usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć, w latach 2010-2011, trzech edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Przygotowanie uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i ich termin? ?w w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  50. Toruń: wykonania usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć, w latach 2010-2011, czterech edycji kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczyc ieli

  51. Toruń: wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć, w latach 2010-2011, kursu doskonalącego dla oświatowej kadry kierowniczej Rozwój liderów edukacji i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  52. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć, w latach 2010-2011, dwudziestu pięciu edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli z zakresu wykorzystania tablic interaktywnych edukacji - rejon toruński i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  53. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć, w latach 2010 - 2011, dwóch edycji kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki - rejon bydgoski i włocławski i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  54. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć, w latach 2010-2011, pięćdziesięciu edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli z zakresu wykorzystania tablic interaktywnych edukacji - rejon bydgoski i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. K lucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  55. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć, w latach 2010-2011, dwudziestu pięciu edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli z zakresu wykorzystania tablic interaktywnych edukacji - rejon włocławski i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, p t. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  56. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć dwóch edycji kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki - rejon toruński i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  57. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć dziesięciu edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli - Klucz do uczenia się - rejon włocławski i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich na uczycieli

  58. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć szesnastu edycji, w latach 2010-2011, kursu doskonalącego dla nauczycieli - Skuteczne i nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - pr ogram wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  59. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć dziesięciu edycji kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej i pracowników JST - Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsp arcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  60. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć dwudziestu edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli - Szkoła dla rodziców i wychowawców i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycie li.

  61. Toruń: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęć kursu doskonalącego dla nauczycieli - Technologia Informacyjno-Komunikacyjna w nauczaniu i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  62. Torun: Wykonanie usługi polegajacej na organizacji prawidłowego przebiegu zajec dwudziestu edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli - Szkoła dla rodziców i wychowawców i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli

  63. Torun: Wykonanie usługi polegającej na organizacji prawidłowego przebiegu zajęc trzydziestu pięciu edycji kursu doskonalącego dla nauczycieli z zakresu wykorzystania tablic interaktywnych edukacji - rejon bydgoski i ich terminów w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli w latach 2010-2011.

  64. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych ''Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki'', realizowanych w ramach Projektu pt. ''Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli''

  65. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oryginalnych tonerów Black

  66. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych

  67. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę materiałów biurowych, pismiennych oraz tonerów do kserokopiarek i drukarek

  68. Ogłoszenie o wyborze ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń, usługi gastronomiczne oraz zakwaterowanie podczas prowadzonych szkoleń w ramach Projektu "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  69. Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem pomieszczeń, usługi gastronomiczne oraz zakwaterowanie podczas prowadzonych szkoleń w ramach Projektu pt. .Klucz do uczenia . program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  70. Usługa gastronomiczna (obiady, zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego) i wynajem sali na przeprowadzenie kursu przygotowującego do pełnienia funkcji doradcy metodycznego w Bydgoszczy.

  71. Wynajem dwóch sal, usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego dla 30 osób na przeprowadzenie kursu "Wykorzystanie talic interaktywnych w edukacji"

  72. Wynajem dwóch sal, usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktówdostarczonych przez Zamawiającego dla 30 osób na przerpwoadzenie kursu "Klucz do uczenia się".

  73. Zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego i wynajem sali na przeprowadzenie kursu Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji w Górznie

  74. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego i wynajem sali na przeprowadzenie kursu Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji w Wabrzeźnie.

  75. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie, wynajem sali na przeprowadzenie kursu kuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki w Koronowie

  76. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganozowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego i wynajem sal na przeprowadzenie kursu Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji w Przysieku

  77. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiajacego i wynajem sali na przeprowadzenie kursu "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji"

  78. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajem dwóch sal na przeprowadzenie kursu "Klucz do uczenia się" w Grudziądzu

  79. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego i wynajem sali na przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla oswiatowej kadry kierowniczej w Bydgoszczy

  80. usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego i wynajem sali na kurs Klucz do uczenia się" w Wąbrzeźnie

  81. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajem sali na przeprowadzenie kursu "Klucz do uczenia się" w Górznie

  82. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiajacego i wynajem sali na kurs "Klucz do uczenia sie" w Czernikowie

  83. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajem sali na przeprowadzenie kursu Klucz do uczenia się" we Włocławku

  84. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajem sali na kurs "Klucz do uczenia się" w Rypinie

  85. Zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego i wynajem sali na kurs "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

  86. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajem sali na kurs "Klucz do uczenia się" w Lipnie

  87. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki, realizowanych w ramach Projektu pt. Klucz do uczenia program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli

  88. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas dwóch edycji kursu Technologia informacyjno- komunikacyjno w nauczaniu, realizowanych w ramach Projektu pt. Klucz do uczenia program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli

  89. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego, zakwaterowanie jednej osoby i wynajem sali na przeprowadzenie kursu "Technologia informacyjno-komunikacyjna wnauczaniu" w Bydgoszczy

  90. usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajemsali na przeprowadzenie kursu "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" w Unisławiu

  91. Zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego. wynajem sali i usługa gastronomiczna (obiady) na przeprowadzenie kursu przygotowujacego do pełnienia funkcji doradcy metodycznego

  92. Zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego i wynajem sali na kurs przygotowujacy do pełnienia funkcji doradcy metodycznego i szkoły dla rodziców

  93. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktow dostarczonych przez Zamawiającego, zkwaterowanie dla jednej osoby i wynajem sali na kurs Technologia informacyjnokomunikacyjna w nauczaniu"w okolicach Torunia

  94. Zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego i wynajem sali na prowadzenie kursu "Szkoła dla rodziców i wychowawców" w Świeciu

  95. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego, zakwaterowanie jednej osoby i wynajem sali na kurs "technologia Informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu" w Brodnicy

  96. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie i wynajem sali na kurs "Specyficzne potrzeby uczniów w zakresie nauczania matematyki"

  97. Wynajem sali konferencyjnej dla 120 uczestników oraz catering na konferencję promocyjną projektu "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"

  98. Wynajem sali konferencyjnej dla 140 uczestnikow konferencji promocyjnej projektu: "Klucz do uczenia program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli" w Bydgoszczy

  99. Wynajem sali konferencyjnej na konferencję promocyjna projektu "Klucz do uczenia - program wsparcia kuawsko-pomorskich nauczycieli" we Włocławku

  100. Usługa gastronomiczna - zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego i wynajem sali na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej w Grudziadzu

  101. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktow dostarczonych przez Zamawiającego na przeprowadzenie kursu "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" w Bydgoszczy

  102. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktow dostarczonych przez zamawiającego, zakwaterowanie i wynajem sali na przeprowadzenie kursu "Przygotowanie uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych do funkcjonowania w społeczeństwie

  103. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych zproduktów dostarczonych przez zamawiającego i wynajem sali na przeprowadzenie kursu "Wykorzystanietabvlic interaktywnych w edukacji" w Toruniu

  104. Wynajem sali, usługa gastronomiczna na przeprowadzenie kursu "Klucz do uczenia się" w Bydgoszczy

  105. Wykonanie uslugi polegajacej na koordynacji prawidlowego przebiegu zajec stu edycji kursu doskonalacego dla nauczycieli z zakresu wykorzystania tablic interaktywnych edukacji - rejon woj. kuj-pom. i ich terminow w projekcie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oswiaty, pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli w latach 2010-2011..

  106. Wynajem sali na przeprowadzenie kursu "Klucz do uczenia się", miejsce na przerwę kawową i konsumpcji obiadu w Chełmży

  107. Wyna na przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla oswiatowej kadry kierowniczejjem sali, usługa astronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktow dpstarczonych przez Zamawiającego

  108. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajem sali na przeprowadzenie kursu Klucz do uczenia się" w Bydgoszczy.

  109. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych, wynajem sali da uczestników kursu "Klucz o uczenia się" w Chełmży

  110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę 120 sztuk pen-drive, 2 GB, bez osobnej zatyczki, min. 5 lat gwarancji.

  111. Zawiadomienie o wyborze oferty przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu przygotowującego do pełnienia funkcji doradcy metodycznego, moduł 4 pt. Kształcenie kompetencji formalnych doradcy, realizowanych w ramach Projektu pt. .Klucz do uczenia . program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  112. Wynajem sali i zorganizowanie przerw kawowych z produktow dostarczonych przez Zamawiającego na kurs szkoła dla rodziców i wychowawców" w Bydgoszczy

  113. usługa gastronomiczna na kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w Toruniu

  114. Wynajem sali i zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego na kurs Szkoła dla rodziców i wychowawców" w Nowem

  115. Wynajem sali i zorganizowanie przerw kawowych z produktow dostarczonych przez Zamawiającego na kurs szkoła dla rodziców i wychowawców" w Szubinie

  116. Usługa gstronomiczna na kursie "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" we Włocławku

  117. Usługa gastronomiczna (obiady) dla 20 osób kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki w Toruniu

  118. Usługa gastronomiczna podczas zajęc kursu przygotowującego do pełnienia funkcji doradcy metodycznego w oruniu

  119. Usługa gastronomiczna na kursie "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" w Górznie

  120. Dostawa artykułów spożywczych.

  121. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajem sali na kurs "Klucz do uczenia ię" w Bydgoszczy

  122. Wynajem sali, zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez zamawiającego dla 20 osób Szkoły dla rodziców i wychowawców" w Lipnie

  123. Wynajem dwóch sal, usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych dla 60 osób na kurs Klucz do uczenia się" w Bydgoszczy

  124. Wynajem sali, usługa gastronimiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktow dostarczonych rzez zamawiającego dla 30 osób kursy "Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" w Toruniu

  125. Wynajem sali, usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych dla 30 osób kursu :Klucz do czenia się" w Świeciu

  126. Wynajm sali, usluga gastronomiczna, zakwaterowanie dla 25 osób na kursie "Skuteczne i nowiczesne auczanie matematyki" w Ciechocinku

  127. Wynajem sali i zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez zamawiającego na kurs Szkoła dla rodziców i wychowawców" w Grudziądzu

  128. Wynajem pomieszczeń, usługi gastronomiczne oraz zakwaterowanie podczas prowadzonych szkoleń w ramach ealizacji Projektu: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" - Działanie 9.4 Wysoko ykwalifikowane kadry systemu oświaty, Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli ealizowany w latach 4.1.2010 do 30.11.2011 w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  129. Wynajem sali i usługa gastronimoczna dla 30 osób na przeprowadzenie kursu Klucz do uczenia się" w ydgoszczy

  130. Usługa gastronomiczna i wynajem sali na przeprowadzenie kursu "Klucz do uczenia się" w Koronowie

  131. Wynajem sali i usługa gastronomiczna na kurs "Klucz do uczenia się" w Tucholi

  132. Kierownik projektu POKL pt. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli..

  133. Przygotowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie zajec podczas kursu zakresu oligofrenopedagogiki..

  134. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf metalowych dwuskrzydłowych, jednokomorowych z półkami na segregatory z zamkiem, wymiary: 200 cm x 100 cm x min. 40cm (wysokość x szerokość x głębokość) w kolorze beżowym, szt. 2.

  135. Zakup usług szkoleniowych Szkolenie trenerów programu Klucz do uczenia się i dostawa materiałów dla uczestników szkoleń i pomocy dydaktycznych

  136. Przygotowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie zajęć podczas kursu Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości..

  137. Przygotowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie zajęć podczas kursu przygotowującego do pełnienia funkcji doradcy metodycznego.

  138. Przygotowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej.

  139. Przeprowadzenie szkolenia na kurskie Rozwój liderów edukacji realizowanego w ramach Projektu Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  140. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie i wynajem sal na kurs Rozwój liderów edukacji.

  141. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie i wynajem sali na przeprowadzenie kursu dla trenerów Rozwój liderów edukacji.

  142. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli naucz. wczesnoszkolnego - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki..

  143. Organizacja i prawidłowy przebieg zajęć w 2011 r. jednej edycji kursu kwalifikacyjnego zakresu oligofrenopedagogiki - rejon bydgoski w projekcie Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli..

  144. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć jednej edycji kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.

  145. Przygotowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie zajęć podczas jednej edycji kursu z zakresu oligofrenopedagogiki..

  146. Usluga gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajem sali na przeprowadzenie kursy Klucz do uczenia sie - szkolenie trenerow w Toruniu

  147. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych i wynajem sali na przeprowadzenie kursu Klucz do uczenia się.

  148. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie i wynajem sali na kurs Skuteczne i nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych

  149. Wynajem jednej/dwóch sal na przeprowadzenie kursu Klucz do uczenia się w Toruniu

  150. Sukcesywna dostawa określonej każdorazowo ilości papieru A4 (papieru do wydruków kolorowych, czarno-białych i kopiowania; papieru wysokiej jakości gwarantującego błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite, intensywne kolory; papieru umożliwiającego zadruk jedno- i dwustronny; certyfikat FSC; format A4 o gramaturze 80g/m; białość CIE 166; ryza=500 arkuszy)

  151. Opracowanie i przedstawienie autorskich scenariuszy w trakcie jednej edycji kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki.

  152. Wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników kursu Klucz do uczenia się (60 osób) w siedzibie SP4 w Inowrocławiu, ul. Szarych Szeregów 1. Jadłospis urozmaicony: obiad - 1 posiłek dziennie (zupa, drugie danie, deser); przerwa kawowa - kawa, herbata, woda mineralna, ciasto dla 60 osób. Terminy:5,6,19,20,27 marca 2011

  153. Wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników kursu Klucz do uczenia się dla 30 osób w siedzibie SP 1 w Brodnicy ul. 3 Maja 2. Jadłospis urozmaicony: obiad (zupa, drugie danie i deser), przerwa kawowa - kawa, herbata, woda mineralna, ciasto. Terminy - 19,20,26,27 marca 2011 r.

  154. Usługa gastronomiczna dla uczestników kursu (30 osób) Klucz do uczenia się. w SP 1 w Brodnicy. Jadłospis urozmaicony: 1 posiłek dziennie - obiad (zupa, drugie danie, deser), przerwa kawowa - kawa, herbata, woda mineralna, ciasto. Terminy: 19,20,26,27 marca, 2,3 kwietnia 2011 r.

  155. Usługa gastronomiczna dla uczestników kursu Klucz do uczenia się w SP 6 w Toruniu. Jadłospis urozmaicony; 1 posiłek dziennie - obiad (zupa, drugie danie, deser) dla 30 osób, przerwa kawowa - kawa, herbata, woda mineralna, ciasto. Terminy:26,27 lutego, 5,6,12,13,19,20,26,27 marca 2011 r.

  156. Wynajem dwóch sal na przeprowadzenie kursu Klucz do uczenia się w SP 4 w Inowrocławiu. Dwie ale po 30 osób, stoły, krzesła dla 60 osób z możliwością przestawiania krzeseł, mobilny sprzęt do projekcji, wskazany rzutnik multimedialny, tablica flipchartowa, dostęp do bazy poligraficznej, internet bezprzewodowy, miejsce na przerwę kawową i knsumpcję obiadu dla 60 osób, parking w pobliżu. Terminy- 5,6,19,20,26,27 marca 2011 r.

  157. Wynajem sal na kurs Klucz do uczenia się

  158. Usługa gastronomiczna kursu Klucz do uczenia się.

  159. Wynajem sal na kurs Szkola dla rodziców i wychowawców

  160. Wynajem sal na kurs Szkoła dla rodziców i wychowawców

  161. Usługa gastronomiczna kursu Klucz do uczenia się.

  162. Wynajem sali na kurs Klucz do uczenia się.

  163. Usługa gastronomiczna kursu Klucz do uczenia się.

  164. Wynajem lokalu na kurs Klucz do uczenia się w Goubiu-Dobrzyniu

  165. Wynajem lokalu i usługa gastronomiczna na kurs Klucz do uczenia się w Bielicach

  166. Wynajem sali i usługa gastronomiczna kursu Klucz do uczenia się w Świeciu

  167. Wykonanie usługi gastronomicznej kursu Klucz do uczenia się w SP6 w Toruniu

  168. Wynajem lokalu na kurs Klucz do uczenia się w Toruniu

  169. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie i wynajem sali na prowadzenie kursu Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości.

  170. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez zamawiajacego i wynajem sali na kurs Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu

  171. Usługa gastronomiczna (obiady), zorganizowanie przerw kawowych z produktow dostarczonych przez zamawiającego, zakwaterowanie i wynajem sali na kurs Przygotowanie uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych do funkcjonowania w społeczeństwie

  172. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie i wynajem sali na kurs Skuteczne i nowoczesne nauczanie przedmiotow przyrodniczych

  173. Usługa gastronimiczna, zakwaterowanie i wynajem sali na kurs Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki

  174. Wynajem dwóch sal na kurs Klucz do uczenia się, miejsce na przerwe kawowa i konsumpcje obiadu dla 60 osób

  175. Usługa gastronomiczna dla kursu Klucz do uczenia się

  176. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf metalowych dwuskrzydłowych, jednokomorowych z półkami na segregatory z zamkiem, wymiary: 200 cm x 100 cm x min. 40cm (wysokość x szerokość x głębokość) w kolorze beżowym, szt. 2.

  177. Wynajem sali, usługa gastronomiczna - konferencja podsumowująca komponent V "Klucz do uczenia się".

  178. Wynajem sal oraz zorganizowanie przerw kawowych z produktów dostarczonych przez Zamawiającego na kurs "Szkoła dla rodziców i wychowawców", grupy S7, S8, S10.

  179. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie oraz wynajem sali na przeprowadzenie kursu "Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki".

  180. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie oraz wynajem sali na przeprowadzenie kursu "Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki"

  181. Usługa gastronomiczna, zakwaterowanie oraz wynajem sali na przeprowadzenie kursu: "Specyficzne potrzeby uczniów w zakresie uczenia się matematyki".

  182. Wynajem sali na konferencję kończącą .Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji doradcy metodycznego. w dn. 26.09.2011

  183. Usługa cateringowa na konferencję kończącą Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji doradcy metodycznego w dn. 26.09.2011 r.

  184. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu la nauczycieli naucz. wczesnoszkolnego - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki. (179)

  185. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu la nauczycieli naucz. wczesnoszkolnego - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki. (180)

  186. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu la nauczycieli naucz. wczesnoszkolnego - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki. (181)

  187. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu la nauczycieli naucz. wczesnoszkolnego - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki. (182)

  188. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli naucz. wczesnoszkolnego - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki. (183)

  189. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli naucz. wczesnoszkolnego - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki. (184)

  190. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli naucz. wczesnoszkolnego - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki. (185)

  191. Przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas kursu dla nauczycieli naucz. wczesnoszkolnego - Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki. (186)

  192. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas jednej edycji kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej. (187)

  193. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie zajęć podczas 1 edycji kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej - moduł 7e - Rozwój zawodowy nauczycieli. Awans zawodowy. (188)

  194. Przygotowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej. (189)

  195. Przygotowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej. (190)

  196. Przygotowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie zajęć podczas kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej. (191)

  197. Przygotowanie autorskich scenariuszy i przeprowadzenie zajęć podczas kursu Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości. (192)

  198. Przeprowadzenie szkolenia na kursie Rozwoj liderow edukacji realizowanego w ramach Projektu Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  199. Wynajem dwóch sal: konferencyjnej (Wielkiej) oraz cateringowej (Małej) na konferencję podsumowującą projekt pn. "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko - pomorskich nauczycieli"

  200. Prowadzenie wsparcia teleinformatycznego w ramach Projektu pn. Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli.

  201. Wykonanie uslugi w zakresie prowadzenia ksiegowosci projektu Kucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31. grudnia 2011 r..

  202. zawarcie umowy ramowej z max 4 Wykonawcami wyłonionymi w niniejszym postępowaniu na przygotowanie autorskich scenariuszy i prowadzenie kursu dla nauczycieli Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji. Metody i aplikacje w zastosowaniu Systemow Interaktywnych Multimediow, realizowanych w ramach Projektu pt. "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli".

  203. Dostawa i przesyłanie energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Sienkiewicza 36 do jednego węzła cieplnego
    kontakt
  oferta
  polityka prywatności

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

  Drogi Gościu!
   
  Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
   

  Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

  Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

  Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

  • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
  • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
  • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

  Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

  Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


   
  ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ