środa, 19 wrzesień 2018 godz. 02:54

log in

 
Osoby i funkcje

Dyrektor KPCEN w Toruniu

mgr Małgorzata Trzeciak

Zakres kompetencji dyrektora wynikający ze statutu:

 • reprezentowanie Centrum
 • przygotowywanie planu pracy Centrum na dany rok
 • kierowanie pracą Centrum głównie przez:
  • zatrudnianie pracowników zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planem etatów i rozwiązywanie stosunku pracy, ustalanie zakresu czynności służbowych podległym pracownikom
  • przydzielanie godzin zajęć szkoleniowych zatrudnionym w Centrum nauczycielom,
  • przeprowadzanie okresowej oceny pracy nauczycieli i ocenianie pozostałych pracowników
  • zapewnianie porządku i przestrzegania prawa na terenie Centrum,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez jednostki organizacyjne Centrum
  • nagradzanie i awansowanie pracowników,
  • wnioskowanie do organu prowadzącego o wprowadzenie zmian w niniejszym statucie,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Centrum,
  • powoływanie zespołów roboczych do realizacji zadań statutowych lub dodatkowych.

Wicedyrektor KPCEN w Toruniu

mgr Grażyna Szczepańska
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>