piątek, 22 czerwiec 2018 godz. 20:33

log in

 
Instrukcja obsługi
  • BIP został przygotowany w postaci ujednoliconego systemu stron WWW działających na zasadzie hipertekstu.
  • W celu łatwiejszego odnalezienia interesującej nas informacji należy dokonać wyboru działu z menu BIP znajdującego się po lewej stronie ekranu.
  • Menu składa się z dwóch części - informacji ogólnych i menu podmiotowego.
  • Poszczególne pozycje menu prowadzą do treści podstrony biuletynu.
  • Kliknięcie na wybranej pozycji menu powoduje otwarcie okna z informacją na dany temat.
  • Biuletyn jest w dalszym ciągu rozbudowywany
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>