niedziela, 24 czerwiec 2018 godz. 14:43

log in

 
 
Moje dochody, wydatki, oszczędności. Edukacja ekonomiczna w scenariuszach dla szkół podstawowych
Tytuł Moje dochody, wydatki, oszczędności. Edukacja ekonomiczna w scenariuszach dla szkół podstawowych
Rodzaj kurs
Dla nauczycieli, którzy chcą kształtować postawy przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych
Cele Cele projektu:
  • dostarczenie nauczycielom szkół podstawowych metod pracy i materiałów poświęconych zagadnieniom ekonomicznym
  • upowszechnianie prowadzenia zajęć, przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w szkołach podstawowych
  • wzbudzenie zainteresowania wiedzą ekonomiczną oraz promowanie ekonomicznego sposobu myślenia w całym środowisku szkolnym
  • przygotowanie dydaktyczno-merytoryczne nauczycieli do pracy z uczniami szkoły podstawowej, wprowadzenie atrakcyjnych dla uczniów form
  • prowadzenia zajęć związanych z edukacją ekonomiczną
Tematyka Tematyka:
  1. Założenia programu
  2. Edukacja ekonomiczna w szkole podstawowej
  3. Prezentacja scenariuszy lekcji z pakietu: Moje dochody, wydatki, oszczędności – kształtowanie postaw przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych.

Wymiar 5 godzin
Termin 22 maja 2017 r. od 15.30
Lokalizacja KPCEN w Toruniu
Kierownik Spalińska Zofia 881933355
Opłaty warsztaty są bezpłatne
Słowa kluczowe awans nauczyciel
forma doskonalenia nieaktualna - nie można się zapisać
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>