niedziela, 18 luty 2018 godz. 02:18

log in

 
 
Indywidualne zgłoszenie na konferencję

Dane konferencji

Nazwa Etyka w zawodzie nauczyciela – autorytety, wartości, postawy
Opłaty konferencja jest bezpłatna

Dane osobowe kandydata

Imię, nazwisko
Telefon, e-mail

Miejsce zatrudnienia

Powiat
Nazwa
Adres, telefon
Stanowisko i nauczany przedmiot
Poziom edukacyjny

Inne

Uwagi

Oświadczenie kandydata

  1. Zgadzam się na użycie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu stworzenia bazy danych KPCEN.
    • Dane osobowe gromadzone są w bazie administrowanej przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Henryka Sienkiewicza 36.
    • Dane pozyskiwane są w celach ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych w związku z realizacja umowy.
    • Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w działaniach promocyjnych prowadzonych przez KPCEN. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych na zajęciach zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>