niedziela, 18 listopad 2018 godz. 14:53

log in

 
 
Egzamin ósmoklasisty z matematyki


Zapraszamy nauczycieli matematyki na bezpłatną konferencję

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

19 listopada 2018 r. (poniedziałek), 16.30–18.30
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu

Konferencję organizują Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz
CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
Jej celem jest przybliżenie nauczycielom formuły egzaminu i zapoznanie z wybranymi sposobami przygotowania do niego uczniów oraz omówienie typów zadań.

Zapisy do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Zapraszamy nauczycieli matematyki na bezpłatną konferencję

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

19 listopada 2018 r. (poniedziałek), 16.30–18.30
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu

Konferencję organizują Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz
CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
Jej celem jest przybliżenie nauczycielom formuły egzaminu i zapoznanie z wybranymi sposobami przygotowania do niego uczniów oraz omówienie typów zadań.

Zapisy do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISZ SIĘ

Program
16.00–16.30 Rejestracja uczestników
16.30–16.45 Powitanie zgromadzonych – dyrektor KPCEN Sławomir Żebrowski
16.45–18.15 Egzamin ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019. Prezentacja i omówienie przykładowych zadań – wystąpienie Renaty Świrko, koordynatorki OKE, wieloletniej przewodniczącej zespołów egzaminatorów, trenera CKE prowadzącego szkolenia dla egzaminatorów z zakresu matematyki (egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty)
18.15–18.30 Prezentacja oferty zajęć warsztatowych dla nauczycieli
18.30 Zakończenie konferencji
Kontakt: Agnieszka Przybyszewska, kierownik konferencji, tel. 881 93 31 88, e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl.
JAK ROZWIJAĆ ZDOLNOŚĆ KONCENTRACJI UWAGI DZIECI I MŁODZIEŻY - warsztaty
Zapraszamy do zapisów – ostatnie wolne miejsca – na warsztaty

Jak rozwijać zdolność koncentracji uwagi dzieci i młodzieży

Zapisy do 14 listopada.

ZAPISZ SIĘ

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa smsem na nr 881 930 097 do 14.11.
Opłatę za szkolenie wysokości 80 zł prosimy przelać do 18.11.
więcej...
Zapraszamy do zapisów – ostatnie wolne miejsca – na kurs

Jak rozwijać zdolność koncentracji uwagi dzieci i młodzieży

Zapisy do 14 listopada.

ZAPISZ SIĘ

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa smsem na nr 881 930 097 do 14.11.
Opłatę za szkolenie wysokości 80 zł prosimy przelać do 18.11.
W programie: koncepcja ciszy w pedagogice Marii Montessori i podejściu Mindfulness Jona Kabata-Zinna oraz ćwiczenia praktyczne do wykorzystania w pracy wychowawczej.
Harmonogram spotkań:
16.11.2018 r. w godzinach od 16.45 do 20.00, 23.11.2018 r. w godzinach od 16.45 do 20.00.
Dodatkowych informacji udziela dr Małgorzata Kaczmarek, konsultantka w Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania KPCEN w Toruniu, tel. 881 930 097.
Konferencja POLSKA – MOJA OJCZYZNA W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wszystkich innych przedmiotów, wychowawców klas i osoby zainteresowane, a także delegacje dwóch uczniów z klas szkół średnich na konferencję

Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości

5 grudnia 2018 r. (środa), godz. 14.00–17.30
w auli
I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1
Celem konferencji jest włączenie się w ogólnopolskie obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zapisy do 28 listopada 2018 r.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wszystkich innych przedmiotów, wychowawców klas i osoby zainteresowane, a także delegacje dwóch uczniów z klas szkół średnich na konferencję

Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości

5 grudnia 2018 r. (środa), godz. 14.00–17.30
w auli
I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1
Celem konferencji jest włączenie się w ogólnopolskie obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zapisy do 28 listopada 2018 r.

ZAPISZ SIĘ

Program:
 • 13.30–14.00 Rejestracja uczestników
 • 14.00–14.10 Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników, Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN
 • 14.10–14.30 Występ uczniów – pieśni patriotyczne, Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu, klasa VII A, Daria Tomaszuk
 • 14.30–15.30 Drogi do niepodległości – wykład, prof. dr hab. Wojciech Polak, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, UMK w Toruniu
 • 15.30–15.45 Przerwa na kawę
 • 15.45–16.45 Ewolucja ustroju II Rzeczypospolitej – wykład, Maria Jadczak, doradca metodyczny, TOD i DZ
 • 16.45–16.50 Pokaz dynamiczny: zatrzymanie osoby podejrzanej o terroryzm, Wolontariusze Fundacji MHW
 • 16.50–17.30 Zwiedzanie Muzeum Historyczno-Wojskowego (I LO), Wolontariusze Fundacji MHW
Kontakt: kierownik konferencji Zofia Spalińska, tel. kom. 881 933 355, e-mail: zofia.spalinska@kpcen-torun.edu.pl
SEMINARIUM DLA SPECJALISTÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Zapraszamy na

Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Cele seminarium:
 • wspieranie specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych w realizacji zadań zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa;
 • integrowanie specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • wymiana doświadczeń.
Zapisy otwarte na bieżąco:

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Zapraszamy na

Seminarium dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Cele seminarium:
 • wspieranie specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych w realizacji zadań zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa;
 • integrowanie specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • wymiana doświadczeń.
Zapisy otwarte na bieżąco:

ZAPISZ SIĘ


Harmonogram spotkań:
29.11.2018 r., godz. 10.00–14.00
31.01.2019 r., godz. 10.00–14.00
28.02.2019 r., godz. 10.00–14.00
28.03.2019 r., godz. 10.00–14.00
25.04.2019 r., godz. 10.00–14.00
30.05.2019 r., godz. 10.00–14.00
Koszt 6 spotkań seminaryjnych: 300 zł.
Kierownik: Wiesława Kuban, tel. 881 93 44 85, Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
UCZEŃ PRZEDSIĘBIORCA. SPÓŁDZIELCZOŚĆ I EKONOMIA SPOŁECZNA W SZKOLE

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
zapraszają
opiekunów samorządów uczniowskich, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli przedsiębiorczości oraz poszukujących nauczycieli
na 4-godzinne warsztaty
20 listopada (wtorek) 2018 r., godz. 13.30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93.

ZAPISZ SIĘ


więcej...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
zapraszają
opiekunów samorządów uczniowskich, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli przedsiębiorczości oraz poszukujących nauczycieli
na 4-godzinne warsztaty
20 listopada (wtorek) 2018 r., godz. 13.30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93.

ZAPISZ SIĘCelem warsztatów jest wzrost kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i postaw prospołecznych poprzez rozwijanie skutecznego działania młodzieży i pogłębianie umiejętności w zakresie myślenia projektowego.

Tematyka:
 1. Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak pobudzić młode osoby do działania, aktywności i rozwoju.
 2. Sprawdzone w praktyce narzędzia edukacji w zakresie spółdzielczości uczniowskiej.
 3. Umiejętności i kompetencje rozwijane poprzez działania w zakresie ekonomii społecznej.
 4. Partnerzy i sojusznicy szkoły w zakresie przedsiębiorczości w szkołach.
Udział jest bezpłatny.
Więcej informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 933 355.
PRACA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH
Zapraszamy nauczycieli różnych specjalności i pedagogów szkolnych na 25-godzinny kurs

Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Zapisy do 26 listopada 2018 r.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Zapraszamy nauczycieli różnych specjalności i pedagogów szkolnych na 25-godzinny kurs

Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Zapisy do 26 listopada 2018 r.

ZAPISZ SIĘ


W programie: przyczyny niepowodzeń szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcji słuchowej, wzrokowej, artykulacji, lateralizacji); zasady i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; niepełnosprawny w szkole – kształcenie specjalne; praca z dzieckiem z autyzmem; pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – zadania nauczycieli oraz współpraca z rodzicami dziecka o SPE.
Harmonogram zajęć:
4 grudnia, godz. 15.30–19.30
5 grudnia, godz. 15.30–19.30
6 grudnia, godz. 15.30–19.30
8 grudnia, godz. 9.00–13.00 i od 13.30–17.30 (13.00–13.30 przerwa).
Kurs odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu przy ul. H. Sienkiewicza 36.
Koszt edycji – 250 zł.
Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu Wiesława Kuban, tel. 881 93 44 85, Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Konferencja NAUCZANIE PRZEZ BUDOWANIE
Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów i dyrektorów wszystkich typów szkół
na wojewódzką konferencję

Nauczanie przez budowanie

3 grudnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 15.30–20.30
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 49

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi ideami pedagogicznymi: konstruktywizmem, konstrukcjonizmem pedagogicznym, nauczaniem przez eksperymentowanie i budowanie, a także prezentacja dobrych praktyk: wprowadzanie do nauczania nowymi metodami przez eksperyment, obserwację i budowanie oraz zapoznanie z ich wpływem na efekty nauczania.

Zapisy do 20 listopada. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów i dyrektorów wszystkich typów szkół
na wojewódzką konferencję

Nauczanie przez budowanie

3 grudnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 15.30–20.30
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu,
ul. Żwirki i Wigury 49

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi ideami pedagogicznymi: konstruktywizmem, konstrukcjonizmem pedagogicznym, nauczaniem przez eksperymentowanie i budowanie, a także prezentacja dobrych praktyk: wprowadzanie do nauczania nowymi metodami przez eksperyment, obserwację i budowanie oraz zapoznanie z ich wpływem na efekty nauczania.

Zapisy do 20 listopada. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISZ SIĘ

Program konferencji:
Nauczanie przez eksperymentowanie – prof. dr hab. Stanisław Dylak (UAM)
Jak uczą się mózgi? – prof. dr hab. Włodzisław Duch (UMK)
Nadzór pedagogiczny a nowoczesne metody nauczania – Danuta Brzózka-Ciechanowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty

Prezentacja dobrych praktyk:
 • Wprowadzenie do dobrych praktyk – dr Krzysztof Rochowicz (Katedra Dydaktyki Fizyki UMK; KPCEN Toruń)
 • Eksperymenty i obserwacje w Astrobazach – koordynator Astrobazy w Dobrzyniu nad Wisłą
 • Eksperymenty na lekcjach fizyki i chemii w szkole podstawowej w klasach dwujęzycznych, program „Erasmus+” – Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu
 • Eksperymenty z pracowniami PASCO – Szkolna Akademia Nauki – II LO w Toruniu
 • Toruński Klub Młodych Odkrywców – Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu
Informacje o prowadzących:
 • prof. dr hab. Stanisław Dylak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM Poznań
 • prof. dr hab. Włodzisław Duch, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Laboratorium NeuroKognitywne i BabyLab, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK Toruń
 • mgr Danuta Brzózka-Ciechanowska, starszy wizytator KO w Bydgoszczy
 • dr Krzysztof Rochowicz, Katedra Dydaktyki Nauczania Fizyki UMK; koordynator pracowni PASCO w KPCEN Toruń
 • mgr Rafał Jankowski, nauczyciel fizyki II LO Toruń
 • mgr Dorota Kostuch, nauczyciel nauczania zintegrowanego SP 10 Toruń
 • mgr Łukasz Kołodziejski, nauczyciel fizyki ZS w Dobrzyniu nad Wisłą, koordynator Astrobazy Kopernik
 • mgr Izabela Zientara SP 4 w Toruniu, dyrektor, nauczyciel biologii
 • mgr Tomasz Grzybowski, nauczyciel chemii i fizyki SP 4 w Toruniu, koordynator programu „Erasmus+” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi
 • Materiały dla uczestników konferencji: bibliografia przygotowana przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, materiały w formie elektronicznej – prezentacje i film z konferencji do pobrania ze strony KPCEN w Toruniu.

  Kontakt: Małgorzata Trzeciak, kierownik konferencji, tel. 502 202 963, malgorzata.trzeciak@kpcen-torun.edu.pl; dr Krzysztof Rochowicz (współpraca), tel. 881 930 091, krzysztof.rochowicz@kpcen-torun.edu.pl

AWANS ZAWODOWY - NAUCZYCIEL MIANOWANY
Organizujemy kolejną edycję warsztatów

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

20 listopada 2018 r., godz. 15.30–20.30 w siedzibie KPCEN przy ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Organizujemy kolejną edycję warsztatów

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

20 listopada 2018 r., godz. 15.30–20.30 w siedzibie KPCEN przy ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


W programie:
 • analiza rozporządzeń MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 • awans zawodowy a ocena pracy/dorobku zawodowego;
 • postępowanie egzaminacyjne wg nowych zasad;
 • przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych według starych i nowych reguł;
 • sporządzanie dokumentacji do postępowania egzaminacyjnego;
 • pojęcie dorobku nauczycielskiego i sposoby jego prezentacji;
 • procedury i przebieg egzaminu;
 • konsultacje.

Szkolenie poprowadzą Izabela Zientara, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, wieloletni dyrektor szkoły i członek komisji egzaminacyjnych awansu na stopień nauczyciela mianowanego oraz Małgorzata Trzeciak, nauczyciel konsultant KPCEN w Toruniu.
Urząd Marszałkowski zaprasza do udziału w szkoleniach językowych„W Kujawsko-Pomorskiem mówisz – masz: certyfikowane szkolenia językowe”
– Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House organizuje bezpłatne lekcje języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Zapisy pod linkiem http://www.projektmowiszmasz.pl

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych. Osoby powyżej 65 roku życia dodatkowo wypełniają deklarację gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu.

więcej...

„W Kujawsko-Pomorskiem mówisz – masz: certyfikowane szkolenia językowe”
– Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House organizuje bezpłatne lekcje języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Zapisy pod linkiem http://www.projektmowiszmasz.pl

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych. Osoby powyżej 65 roku życia dodatkowo wypełniają deklarację gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu.

Grupy docelowe:
 • osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. maksymalnie średnie wykształcenie),
 • osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),
 • osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Każdy z uczestników będzie realizował 180 godzin szkolenia językowego (3 moduły po 60 godzin lekcyjnych). O poziomie, na który zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu. Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy. Udział w szkoleniu oraz egzaminach certyfikujących jest bezpłatny. Zakwalifikowana do udziału w projekcie osoba zobowiązana będzie wnieść wkład finansowy w wysokości 150 zł celem zakupu kompletu podręczników do realizacji szkolenia i przygotowania do egzaminu. Zapraszamy do udziału w jednym z największych projektów edukacyjnych w naszym regionie!

Biuro Projektu:
PARTNER: Training House, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, tel. 507 927 366, e-mail: zapisy@projektmowiszmasz.pl LIDER: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, tel. 571 293 082, e-mail: a.niedzwiecka@kujawsko-pomorskie.pl
Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza
nauczycieli języka angielskiego na warsztaty

Strategie rozwiązywania zadań otwartych
na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

- 7 grudnia 2018 r. (piątek) w godz. 15.30-18.45.
Warsztaty poprowadzi Anita Lewicka, anglista, nauczyciel, wieloletni metodyk-praktyk, autorka podręczników do języka angielskiego (m.in. Repetytorium ósmoklasisty wyd. Longman).

ZAPISZ SIĘ

Więcej informacji u kierownika formy: Agnieszka Chabros, tel. 881-93-00-95, mail: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
Samokształcenie ucznia a notatka graficznaNotatka graficzna kluczem do...
 • wyszukiwania kluczowych informacji
 • porządkowania wiedzy
 • zapamiętywania tego, co najważniejsze
i… dobrej zabawy!
Sprezentuj taki klucz swojemu uczniowi i zapisz się na kurs

Myślenie wizualne (sketchnoting)
w praktyce szkolnej.

więcej...
Notatka graficzna kluczem do...
 • wyszukiwania kluczowych informacji
 • porządkowania wiedzy
 • zapamiętywania tego, co najważniejsze
i… dobrej zabawy!
Sprezentuj taki klucz swojemu uczniowi i zapisz się na kurs

Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej.

Zapisy do 21.11.2018 r. Uczestnicy otrzymają profesjonalne materiały do rysowania.

ZAPISZ SIĘ

Zajęcia planowane są:
część I – 21.11. 2018 r. (środa) w godz.15.30–19.30
część II – 29.11.2018 r. (czwartek) w godz.15.30–19.30
część III – 14.12. 2018 r. (piątek) w godz.15.30–19.30
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, kierownik kursu, e-mail Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl.
Z uczniem w procesie uczenia się


Sztuką jest skupienie się ucznia, nauczyciela oraz rodzica na procesie zdobywania wiedzy i umiejętności przez młodego człowieka. Wspieranie ucznia w rozwoju wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

Zapraszamy nauczycieli na 10-godzinny kurs

Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia.

więcej...

Sztuką jest skupienie się ucznia, nauczyciela oraz rodzica na procesie zdobywania wiedzy i umiejętności przez młodego człowieka. Wspieranie ucznia w rozwoju wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

Zapraszamy nauczycieli na 10-godzinny kurs

Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia.

Zajęcia odbędą się:
część I – 28.11. 2018 r. (środa) w godz.15.30–19.30
część II – 11.12.2018 r. ( wtorek) w godz.15.30–19.30
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.
Zapisy do 20 listopada 2018 r. – liczba miejsc ograniczona.

ZAPISZ SIĘ

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej

Zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli na 10-godzinny kurs

Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej.

Planowane terminy spotkań: 28 listopada i 5 grudnia 2018 r. o godzinie 15.30 w KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36. Celem warsztatów jest wzbogacenie umiejętności nauczyciela w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w nauczaniu historii.

ZAPISZ SIĘ

więcej...

Zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli na 10-godzinny kurs

Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej.

Planowane terminy spotkań: 28 listopada i 5 grudnia 2018 r. o godzinie 15.30 w KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36. Celem warsztatów jest wzbogacenie umiejętności nauczyciela w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w nauczaniu historii.

ZAPISZ SIĘ

Tematyka:
 • ABC analizy źródła ikonicznego;
 • materiał ilustracyjny podręczników wsparciem dla nauczyciela w realizacji procesu dydaktycznego;
 • Polski malowane dzieje – tajemnice obrazów Jana Matejki;
 • Artur Grottger – kronikarz powstania styczniowego;
 • realizm w obrazach – Piaskarze Aleksandra Gierymskiego.

Prowadząca: Wiesława Surdyk-Fertsch, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Autorka podręczników oraz programów nauczania do historii oraz Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Opłata za kurs: 100 zł.
Więcej informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka, nr tel. 881 933 355.
SPÓJRZ KRYTYCZNIE NA MEDIA! – zaproszenie na bezpłatne zajęcia

SPÓJRZ KRYTYCZNIE NA MEDIA!

Chcesz nabyć kompetencje do krytycznej analizy przekazów medialnych, poznać proste i dostępne narzędzia oraz zapoznać się z metodologią projektu „Mind over media" realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej?

więcej...

SPÓJRZ KRYTYCZNIE NA MEDIA!

Chcesz nabyć kompetencje do krytycznej analizy przekazów medialnych, poznać proste i dostępne narzędzia oraz zapoznać się z metodologią projektu „Mind over media" realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej?

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli 23 listopada 2018 r. (piątek), w godz. 12.45-15.45 na bezpłatne warsztaty do KPCEN w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36. Zajęcia poprowadzi Lilia Szczepaniak, polonistka z V LO w Toruniu.

Zapisy do 16 listopada 2018 r. drogą e-mailową na adres: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Szczegółowych informacji udzielają Lilia Szczepaniak: lilia@vlo.torun.pl oraz Ewa Kondrat: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Samoocena przed oceną. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela bibliotekarza

Samoocena przed oceną.
Wskaźniki oceny pracy nauczyciela bibliotekarza

Zapraszamy 7 listopada 2018 r., godz. 15.00–18.00
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu ul. Dąbrowskiego 4
Warsztaty kierujemy do nauczycieli bibliotekarzy wszystkich etapów nauczania.
Celem spotkania jest wypracowanie wskaźników pracy nauczycieli bibliotekarzy do kryteriów oceny pracy nauczycieli.
Zapisy na 07 listopada 2018 r. zakończone.
Zapraszam do zapisów na warsztaty w dniu 21 listopada
O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie jest bezpłatne.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu
CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
i Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na warsztaty

Samoocena przed oceną.
Wskaźniki oceny pracy nauczyciela bibliotekarza

7 listopada 2018 r., godz. 15.00–18.00
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu ul. Dąbrowskiego 4
Warsztaty kierujemy do nauczycieli bibliotekarzy wszystkich etapów nauczania.
Celem spotkania jest wypracowanie wskaźników pracy nauczycieli bibliotekarzy do kryteriów oceny pracy nauczycieli.
Zapisy na 07 listopada 2018 r. zakończone.
Zapraszam do zapisów na warsztaty w dniu 21 listopada
O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie jest bezpłatne.

ZAPISZ SIĘ

Tematyka szkolenia:
 • ocena pracy nauczyciela bibliotekarza w kontekście nowych przepisów prawnych;
 • kryteria oceny pracy nauczyciela związane z poszczególnymi stopniami awansu zawodowego;
 • wskaźniki pracy nauczyciela bibliotekarza.

Zajęcia poprowadzą: Maria Klaban – doradca metodyczny Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, Aldona Zawałkiewicz – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, Anna Piątek – konsultant KPCEN w Toruniu.

Kontakt: Anna Piątek, Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881932318.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MEN
Zapraszamy na szkolenia nauczycieli szkół podstawowych, wychowawców i rodziców

Dylematy rodziców: zmuszać dzieci czy nie do czytania książek?

Oferta skierowana jest do szkół, które uczestniczą w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa MEN. Pragniemy wesprzeć Państwa w zaspokojeniu potrzeb rodziców w zakresie znaczenia kształcenia kompetencji czytelniczych u swoich dzieci. W profesjonalnym szkoleniu zapoznają się oni z zasadami i sposobami pracy rodzica z dzieckiem w kierunku ukształtowania świadomego człowieka, z argumentami wskazującymi na potrzebę kształcenia kompetencji czytelniczych wynikających z neurodydaktyki oraz z mitami i stereotypami wpływającymi na brak zainteresowań czytelniczych u dzieci.

ZAPISZ SIĘ


Wykorzystanie narzędzi coachingowych w planowaniu zajęć z uczniami

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli
Miasta Brodnica i Gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno
na konferencję
Wykorzystanie narzędzi coachingowych w planowaniu zajęć z uczniami
Konferencja odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy, ul. Matejki 5.
Zapisy do 22 listopada 2018 r.:

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli
Miasta Brodnica i Gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno
na konferencję

Wykorzystanie narzędzi coachingowych w planowaniu zajęć z uczniami

Konferencja odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy, ul. Matejki 5.

Zapisy do 22 listopada 2018 r.:

ZAPISZ SIĘ


Program konferencji
15.00–15.30 Rejestracja uczestników i rozmowy w kuluarach
15.30–15.40 Rozpoczęcie konferencji – Marzenna Wierzbicka, kierownik PDDiIE
15.40–16.40 Planowanie lekcji według modelu 4MAT Bernice McCarthy – Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu
16.40–17.00 Przekazanie informacji o planowanych przez KPCEN w Toruniu konkursach i wydarzeniach, a także o planach redakcji „UczMy” – Marzenna Wierzbicka, Danuta Potręć, kierownik PIiP KPCEN w Toruniu
17.00–17.20 Komunikaty doradców metodycznych
17.20 Zakończenie konferencji
Konferencja jest nieodpłatna.
Szczegółowych informacji udzielają doradcy metodyczni oraz Marzenna Wierzbicka, kierownik PDDiIE, nr tel. 881 934 256.
Kryminalistyka – interdyscyplinarne nauczanie
Nowoczesne metody pracy i szkolni liderzy edukacji globalnej
012142143144
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ