piątek, 23 marzec 2018 godz. 04:03

log in

 
 
Edukacja w terenie - konkurs z wykorzystaniem gry miejskiej EDUPOLIS
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu gry dydaktycznej
Edukacja w terenie - z wykorzystaniem gry miejskiej EDUPOLIS

Zgodnie z regulaminem gra ma obejmować tematykę związaną z regionem województwa kujawsko-pomorskiego, jego historią, ciekawymi miejscami, znanymi osobistościami, jak również ich wpływem na historię naszego regionu.
Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów w dwóch grupach wiekowych:
klasy I – IV szkół podstawowych
klasy V-VII szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów


Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie KPCEN w Toruniu (http://kpcen-torun.edu.pl)
oraz w zakładce KONKURSY na stronie głównej platformy EDUPOLIS (http://www.edupolis.pl/).
Termin zgłoszeń zespołów upływa 23 marca 2018 roku.
Udział w konkursie poprzedzą bezpłatne zajęcia dla nauczycieli na temat praktycznego projektowania i wykorzystania gry miejskiej.

Karta zgłoszenia, Oświadczenie, Regulamin konkursu

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest:
Wacław Kozłowski, tel. 881 93 43 50, Waclaw.Kozlowski@kpcen-torun.edu.pl
Mediacje szkolne – informacja dla dyrektorów szkół i liderów WDN

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Polskim Centrum Mediacji zorganizowało szkolenie rekomendowane dla liderów edukacyjnych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą realizować szkolenia z zakresu mediacji szkolnych i dla Mediatorów Rówieśniczych. Szkolenie nadało uprawnienia edukatorskie do prowadzenia warsztatów w szkołach i placówkach, przygotowując pracowników oświaty, nauczycieli i uczniów do roli Mediatorów Rówieśniczych zgodnie ze standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości 26 czerwca 2006 r.

Uprawnienia Edukatora Mediatorów Rówieśniczych uzyskała Wiesława Kuban, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otrzymując po udziale w szkoleniu Certyfikat Edukatora Mediatorów Rówieśniczych nr 376/EDM/Warszawa 2017.

więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Polskim Centrum Mediacji zorganizowało szkolenie rekomendowane dla liderów edukacyjnych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą realizować szkolenia z zakresu mediacji szkolnych i dla Mediatorów Rówieśniczych. Szkolenie nadało uprawnienia edukatorskie do prowadzenia warsztatów w szkołach i placówkach, przygotowując pracowników oświaty, nauczycieli i uczniów do roli Mediatorów Rówieśniczych zgodnie ze standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości 26 czerwca 2006 r.

Uprawnienia Edukatora Mediatorów Rówieśniczych uzyskała Wiesława Kuban, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otrzymując po udziale w szkoleniu Certyfikat Edukatora Mediatorów Rówieśniczych nr 376/EDM/Warszawa 2017.

Konsultantka brała też czynny udział w Międzynarodowej Konferencji .,,Edukacja prawna młodzieży szkolnej oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”, organizowanej w partnerstwie z norweską organizacją Trygg Learning (Safe Lerning), która odbyła się w Warszawie 18–19 października 2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 będą realizowane zajęcia edukacyjne dla pracowników oświatowych, którzy zdecydują się na wprowadzenie mediacji (jako sposobu rozwiązywania konfliktów) do swoich placówek. Szkoły zainteresowane realizacją kształcenia Rad Pedagogicznych na temat ,,Mediacje w szkole” zapraszamy do zgłaszania się do współpracy z ekspertem mediatorem – Wiesławą Kuban, Edukatorem Mediatorów Rówieśniczych – oferta szkolenia Rady Pedagogicznej na temat: „Negocjacje i mediacje w szkole”

Kontynuacją działań związanych z powyższym tematem będzie udział zainteresowanych nauczycieli w kursie dla koordynatorów i opiekunów Mediatorów Rówieśniczych w szkole. Przeszkoleni nauczyciele będą mogli prowadzić mediacje rówieśnicze w swoich placówkach po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i rodziców. Szkolenia dla tych osób będą odbywały się w toruńskim KPCEN po wcześniejszym zebraniu grup. Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie strony internetowej KPCEN Toruń i dokonywanie zapisu elektronicznego na kurs ,,Mediacje rówieśnicze w szkole” – planowany czas szkoleń to przełom maja i czerwca. Szczegółowych informacji udziela kierownik formy, Wiesława Kuban – kontakt e-mailowy: Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl, nr tel.: 881 93 44 85.

Mediacje szkolne rekomenduje Rzecznik Praw Dziecka, uznając ją za „ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami”: www.brpd.gov.pl
Każdy nauczyciel jest dla nas ważny

Do ogłoszonych na stronie KPCEN konsultacji zespołowych na temat „Skutecznej promocji szkoły” przygotowali się i oczekiwali na zainteresowanych nauczycieli Danuta Potręć, Ewa Kondrat i Tadeusz Wański, konsultanci KPCEN w Toruniu.

Nauczycielka z golubsko-dobrzyńskiej szkoły otrzymała wskazówki, które pozwolą zintensyfikować działania promocyjne w placówce. Metoda drzewka ambitnego celu, zastosowana podczas spotkania, pozwoliła wygenerować pomysły na skuteczną promocję szkoły. Uczestniczka wyszła usatysfakcjonowana, wyposażona w gotowy materiał do przeprowadzenia warsztatów z zespołem do spraw promocji i z całą radą pedagogiczną.

Każdy nauczyciel jest ważny, każdemu służymy pomocą i staramy się o najwyższą jakość konsultacji – taka idea przyświeca naszej pracy.

Żywe słowo w Czernikowie

W XII Konkursie Recytatorskim Twórców Ziemi Dobrzyńskiej w Czernikowie „Dobrze, ziemio…”, który odbył się 17 marca 2018 r., wyłoniono zwycięzców. Przewodnicząca jury, wieloletnia członkini kapituły konkursu, Danuta Potręć (konsultantka KPCEN w Toruniu), podkreśliła bardzo wysoki poziom tegorocznej edycji. Uczniowie recytowali utwory poetów ziemi dobrzyńskiej, m.in. Gustawa Zielińskiego, Jerzego Pietrkiewicza, Jadwigi Jałowiec oraz twórców Lipnowskiej Grupy Literackiej, w tym Dariusza Chrobaka, który jest dyrektorem Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie i organizatorem tego wydarzenia. Nagrody i wyróżnienia otrzymało kilkunastu uczniów, natomiast nagroda Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej powędrowała do ucznia szkoły podstawowej w Trzebiegoszczy, Artura Drzażdżewskiego.

W ramach promocji działalności toruńskiego KPCEN-u, Małgorzata Trzeciak, dyrektor placówki, przekazała nagrodę dla wyróżniającego się uczestnika. Konkursowi towarzyszyły wystawy rzeźb i zdjęć, występ grupy tanecznej „Mali czernikowianie” oraz solistek z chóru szkolnego „Pikolo”. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami, sesją zdjęciową, wpisami poetów do tomików wierszy.

Eksperyment, który uczy i zaciekawia

Jaką rolę spełnia eksperyment naukowy? Tego mogli dowiedzieć się i osobiście doznać nauczyciele szkół podstawowych w Sławęcinku, Górze i Orłowie na warsztatach „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji”, które odbyły się w pracowniach KPCEN w Toruniu 17.03.2018 r.

więcej...

Jaką rolę spełnia eksperyment naukowy? Tego mogli dowiedzieć się i osobiście doznać nauczyciele szkół podstawowych w Sławęcinku, Górze i Orłowie na warsztatach „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji”, które odbyły się w pracowniach KPCEN w Toruniu 17.03.2018 r.

Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli realizujących projekt „Naukowy Zawrót Głowy w Gminie Inowrocław” z metodyką prowadzenia eksperymentu naukowego w edukacji. Szczególny nacisk położono na metodę problemową, która rozwija wiele kompetencji zapisanych w podstawach programowych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przebiega eksperyment poprawny metodycznie, a następnie wykonali serię doświadczeń, do których formułowali problemy i stawiali hipotezy. Korzystali z kart pracy, które są jednocześnie „mobilnymi stołami laboratoryjnymi” oraz z prostych, bezpiecznych i ekonomicznych pipet Pasteura. Ten zestaw umożliwia wykonywanie eksperymentów w każdych warunkach szkolnych przez każdego ucznia. W materiałach dydaktycznych uczestnicy zajęć otrzymali zestaw ww. stołów i pipet oraz przykłady kilkunastu doświadczeń.

Po części laboratoryjnej prowadzonej w pracowni przyrodniczej przez Marię Aleksandrę Gancarz, konsultantkę ds. przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele uczestniczyli w ćwiczeniach w pracowni PASCO, które prowadził Krzysztof Rochowicz, specjalista w zakresie tychże pracowni. Zajęcia w pracowni PASCO były kolejnym sposobem na rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi metodą nauczania przez dociekanie.

Zdjęcia obrazują, co daje samodzielnie prowadzony eksperyment.Tekst i zdjęcia: Maria Aleksandra Gancarz, konsultantka KPCEN w Toruniu.
Trening intensywny do egzaminu B2 – wolne miejsca
Szanowni Państwo,
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenie
„Trening intensywny do egzaminu B2”.

Jest to 7-tygodniowe szkolenie przygotowujące bezpośrednio do egzaminu Pearson PTE General English na poziomie B2, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2018 r. Zapraszamy osoby, które ukończyły kurs na poziomie B2 lub zbliżony i chciałyby przećwiczyć umiejętności testowane na egzaminie PTE General English B2. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godz. 17.45–20.15 z native speakerem oraz w soboty w godzinach rannych z Agnieszką Chabros, konsultantką KPCEN oraz egzaminatorem Pearson Test of English. Pierwsze zajęcia planowane są na 7 kwietnia 2018 r.

Prosimy o zgłoszenia do 28 marca przez formularz na stronie internetowej

ZAPISZ SIĘ

oraz na adres mailowy kierownika formy: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
Zapraszamy serdecznie!
Elementy coachingu w pracy nauczyciela
Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na kurs
Elementy coachingu w pracy nauczyciela
Nauczycielu, jeśli chcesz:
  • poznać założenia coachingu,
  • wypróbować wybrane narzędzia coachingowe,
  • stosować poznane narzędzia w pracy z uczniami i podczas spotkań z rodzicami,
zapisz się na zajęcia.

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na kurs
Elementy coachingu w pracy nauczyciela
Nauczycielu, jeśli chcesz:
  • poznać założenia coachingu,
  • wypróbować wybrane narzędzia coachingowe,
  • stosować poznane narzędzia w pracy z uczniami i podczas spotkań z rodzicami,
zapisz się na zajęcia.

Liczba godzin: 20. Opłata: 180 zł.
Terminy spotkań:
14.04.2018 r. (godz. 9.00–14.45), sobota;
21.04.2018 r. (godz. 9.00–13.45), sobota;
09.05.2018 r. (godz. 15.00–19.30), środa.
Miejsce szkolenia: KPCEN, ul. Henryka Sienkiewicza 36 w Toruniu.
Kierownik kursu: Danuta Potręć, nr tel. 881 93 33 67.
Prowadzące: Danuta Potręć i Wioletta Sobieszek.
Zapisy do 30 marca 2018 r.

ZAPISZ SIĘ

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – zaproszenie na konferencję
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli polonistów na bezpłatną konferencję
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019.
Wskazówki do pracy z uczniami,

która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) od 15.30 do 17.45,
w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

Zapisy do 9 kwietnia 2018 r. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli polonistów na bezpłatną konferencję
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019.
Wskazówki do pracy z uczniami,

która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) od 15.30 do 17.45,
w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

Zapisy do 9 kwietnia 2018 r. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISZ SIĘ


Celem konferencji jest przybliżenie nauczycielom formuły egzaminu, omówienie typów zadań oraz zapoznanie z wybranymi sposobami przygotowania uczniów do egzaminu.

Program konferencji
15.00 - 15.30 Rejestracja uczestników.
15.30 - 15.45 Powitanie zgromadzonych – Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu.
15.45 - 17.30 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019. Wskazówki do pracy z uczniami – wystąpienie Ewy Wronkowskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, nauczyciela języka polskiego, wieloletniej przewodniczącej zespołu egzaminatorów, trenera CKE prowadzącego szkolenia dla egzaminatorów z zakresu języka polskiego (egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty).
17.30 - 17.45 Nowe akcenty w nauczaniu języka polskiego – prezentacja oferty zajęć warsztatowych dla nauczycieli – Ewa Kondrat, konsultantka ds. języka polskiego, KPCEN w Toruniu.
17.45 Zakończenie konferencji.

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Zaproszenie do udziału w Kujawsko - Pomorskim Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

więcej...
Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Cele projektu wynikają ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, w tym z celu strategicznego Aktywne społeczeństwa i sprawne usługi, celu strategicznego Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok 2017/18 Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia.

Cele:
  1. promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
  2. promowanie solidarności międzypokoleniowej,
  3. promocja samorozwoju,
  4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych
Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie i Załącznikach:

REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI

Termin nadsyłania projektów edukacyjnych mija 30 kwietnia 2018 r. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Na kopercie powinien być umieszczony dopisek Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Czekamy na projekty!
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, nauczycielka - konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Wizyta w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku

Gdańskie Centrum Rozwoju Talentów działa od czerwca 2016 r. Powstało z inicjatywy Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy po to, by poszerzyć tradycyjną działalność Urzędu Pracy o specjalistyczne doradztwo. „Pomożemy Ci odkryć i lepiej wykorzystać Twoje silne strony” – to hasło przewodnie tej instytucji. Atrakcyjność placówki skłoniła mnie do zainicjowania wyjazdu studyjnego dla doradców zawodowych, z którymi spotykam się w ramach sieci przy KPCEN w Toruniu.

22 lutego 2018 r. w godzinach porannych ośmioosobową grupą udaliśmy się do Gdańska. Spotkanie przebiegało zgodnie z planem, kilka miesięcy wcześniej uzgodnionym z kierownikiem Centrum, panią Karioną Chamier-Ciemińską i doradcą, panią Beatą Butkiewicz. więcej...

Prawdziwa tragedia życiowa nie polega na tym,
że komuś brakuje zdolności, lecz na tym,
że nie potrafi wykorzystać tych, które ma.
M. Buckingam

Wizyta w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku,
ośrodku dla uczniów, absolwentów i osób dorosłych

Gdańskie Centrum Rozwoju Talentów działa od czerwca 2016 r. Powstało z inicjatywy Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy po to, by poszerzyć tradycyjną działalność Urzędu Pracy o specjalistyczne doradztwo. „Pomożemy Ci odkryć i lepiej wykorzystać Twoje silne strony” – to hasło przewodnie tej instytucji. Atrakcyjność placówki skłoniła mnie do zainicjowania wyjazdu studyjnego dla doradców zawodowych, z którymi spotykam się w ramach sieci przy KPCEN w Toruniu.

22 lutego 2018 r. w godzinach porannych ośmioosobową grupą udaliśmy się do Gdańska. Spotkanie przebiegało zgodnie z planem, kilka miesięcy wcześniej uzgodnionym z kierownikiem Centrum, panią Karioną Chamier-Ciemińską i doradcą, panią Beatą Butkiewicz. Ośrodek mieści się w kompleksie Olivia Business Center w Alei Grunwaldzkiej. Jest to bardzo nowoczesne i przestronne miejsce, przy którego projektowaniu brali udział także pracownicy Ośrodka. Centrum podzielone jest na trzy specjalistyczne strefy, skierowane do różnych grup odbiorców: osób bezrobotnych (Strefa Rozwoju Osobistego), osób pracujących i biernych zawodowo (Akademia Kariery) oraz uczących się (Młodzieżowa Kraina Talentów).

W Młodzieżowej Krainie Talentów doradcy zawodowi wspierają młodzież, ich rodziców i nauczycieli, pomagają wyznaczyć ścieżkę przyszłej kariery w oparciu o predyspozycje i wrodzone talenty. Tutaj pracownicy CRT realizują szeroki wachlarz form wspierania: badania testowe, zajęcia warsztatowe, wyjazdy studyjne, zajęcia multimedialne kształtujące umiejętności pozyskiwania i wykorzystania informacji o zawodach i rynku pracy w Internecie oraz mediach społecznościowych, panele ekspertów i wiele innych.

Całodniowymi gośćmi tej strefy byliśmy także my. Spotkanie warsztatowe dla nas, szkolnych doradców zawodowych, miało na celu przedstawienie narzędzi na rzecz wdrażania zmian w codziennej pracy z uczniami i podnoszenia jakości swojego warsztatu pracy. Zatytułowaliśmy je Prezentacja narzędzi wykorzystywanych przez doradców zawodowych.Chętnie uczestniczyliśmy w zajęciach, gdyż umożliwiły wymianę myśli oraz doświadczeń w celu późniejszego wykorzystania ich w praktycznych działaniach z uczniami.

Do czego przydaje się „Poker Osobowościowy”? Warsztat ten zaabsorbował nas na 2 godziny. Było to bardzo ciekawe i pobudzające myślenie ćwiczenie, które w przyszłości można zastosować z uczniami. Poznaliśmy także narzędzie „Talent a cel”. Przerwy między zajęciami spędziliśmy w przyjemnym otoczeniu, przy pysznej kawie. Po zajęciach wybraliśmy się na krótki spacer po Gdańsku. Serdecznie dziękujemy przewodnikowi, panu Wiesławowi Olszewskiemu, za poświęcony nam czas.

Podczas drogi powrotnej była okazja do dyskusji i refleksji na temat roli doradcy zawodowego we współczesnym świecie. Pojawiła się też myśl zorganizowania kolejnego wyjazdu, dla nowej grupy, w maju 2018 r. Informacja będzie umieszczona na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo uczestnikom za miłą atmosferę, pomoc i życzliwość. Dziękuję pani kierownik CRT w Gdańsku i pozostałym pracownikom za profesjonalne warsztaty i gościnę. Centrum jest nowoczesnym i przyjaznym miejscem dla osób poszukujących inspiracji do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Sprawozdanie z konferencji Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych

„Wolontariat spełnia ważną rolę wychowawczą, jest nauką empatii, otwiera nowe perspektywy – to istotny aspekt działania szkół” – tymi słowami Małgorzata Trzeciak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otworzyła konferencję Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych. Sympozjum odbyło się 12 marca br. w Centrum Dialogu w Toruniu, a jego organizatorkami były Zofia Spalińska i Regina Strzemeska, konsultantki KPCEN.

więcej...

„Wolontariat spełnia ważną rolę wychowawczą, jest nauką empatii, otwiera nowe perspektywy – to istotny aspekt działania szkół” – tymi słowami Małgorzata Trzeciak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otworzyła konferencję Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych. Sympozjum odbyło się 12 marca br. w Centrum Dialogu w Toruniu, a jego organizatorkami były Zofia Spalińska i Regina Strzemeska, konsultantki KPCEN.

Po otwarciu konferencji Zofia Spalińska przedstawiła głównych prelegentów: Ewę Ignaszak, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Tomasza Dominiaka ze Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Subicere i dr Lidię Chylewską-Barakat, psychologa klinicznego.

Ewa Ignaszak w wystąpieniu Uwarunkowania formalnoprawne działalności wolontariatu w szkole przedstawiła funkcjonowanie wolontariatu od strony prawnej. Skupiła się na regulacjach przepisów dotyczących działalności filantropijnej w szkole. Prezentacja Tomasza Dominiaka (Wolontariat jako forma kształtowania postaw i promowania wartości) skupiała się na informacjach, jakie postawy kształtuje działalność w wolontariacie, jak wygląda cykl współpracy z wolontariuszem, gdzie mogą działać uczniowie – jak to wygląda krok po kroku. Dr Lidia Chylewska-Barakat w wykładzie Pomagać innym – czy to jest sposób na życie? mówiła o różnych motywacjach, którymi kierują się wolontariusze. Akcentowała ważną rolę świadomości korzyści, które uzyskujemy pomagając innym. Porównywała podejście polskie do bycia wolontariuszem z kanadyjskim.

Kolejną częścią konferencji była prezentacja „dobrych praktyk” – przykładów działalności dobroczynnej. Nauczyciele ze szkół w regionie opowiadali, w jaki sposób ich uczniowie-wolontariusze pomagają innym. Małgorzata Zalewska z Technikum Menedżerskiego w Toruniu wymieniała m.in. pomoc w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, zbiórkę ubrań dla uchodźców z Aleppo, „Szlachetną Paczkę” i świąteczną zbiórkę żywności, „Maraton Pisania Listów” (współpraca z Amnesty International), „Jadłodzielnię”, „Wymienialnię książek”, „Żywą Bibliotekę” – spotkania z ludźmi-„żywymi książkami”, które mają na celu uwrażliwić na inność, propagować tolerancję. Magdalena Prusakowska z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zaznaczyła, że działalność w wolontariacie wspiera rozwój ucznia w burzliwym okresie dorastania na poziomie inteligencji emocjonalnej, społecznym, poznawczym, duchowym. Przedstawiała strukturę funkcjonowania wolontariatu w szkole i opisywała funkcję nauczyciela-koordynatora. Aldona Rzepińska mówiła o działalności Szkolnego Koła Caritas (diecezja toruńska). Wymieniła m.in. takie inicjatywy, jak Światowy Dzień Chorego, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Noc Wolontariatu i Tolerancji”, szkolny happening „Serce dla mamy”, festyn dla dzieci „Bądźmy razem”, obchody Dni Papieskich w szkole. Zaznaczyła, że za swoją działalność dobroczynną otrzymali Certyfikat Toruńskiego Anioła. Magdalena Illeczko z MDK w Toruniu zaprezentowała Różne oblicza wolontariatu na podstawie ,,Klubu Ośmiu”. Klub początkowo działał w OPPH „Dom Harcerza”, a w 2002 roku został przeniesiony do MDK. Jego członkami są uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Organizował Karnawałowy Bal Integracyjny, tematyczne cykliczne imprezy dofinansowane przez toruński Urząd Miasta, warsztaty „Bezpieczne wakacje” i inne zajęcia dotyczące bezpieczeństwa we współpracy ze strażą pożarną, policją, strażą miejską. W Domu Pomocy na Wrzosach organizowali Dni Babci i Dziadka, dla dzieci z Domu Dziecka – atrakcje na Barbarce w Dniu Dziecka i wiele innych wspaniałych inicjatyw skierowanych do osób starszych i dzieci. Szkolne Koło Przyjaciół „Mam marzenie” z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu, którego opiekunką jest Jolanta Kosiorek, reprezentowały dwie uczennice. Ich prezentacja odzwierciedlała emocjonalne zaangażowanie dziewczynek w działalność dobroczynną. Mówiły o pomocy chorym dzieciom (przebywającym w szpitalach, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, hospicjach) w spełnianiu ich marzeń – tych drobnych, dotyczących upragnionych zabawek i gadżetów, oraz tych większych, jak np. sfinansowanie wyjazdu na wakacje. By zrealizować pragnienia potrzebujących, niejednokrotnie przeznaczały na te cele własne oszczędności. Za swoją wyjątkową działalność uczniowie koła „Mam marzenie” zostali uhonorowani „Kryształowym Sercem” od „Nowości”. Hanna Kapelińska z II LO w Toruniu mówiła o Toruńskim Głosie Profilaktyki, który funkcjonuje pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia, integrując wiele środowisk zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Była mowa o współpracy z Domem Harcerza, z psychologami. Koordynatorka tego wolontariatu akcentowała pracę z uczniem na zasadzie dialogu motywującego. Zespół Szkół w Czernikowie, reprezentowany przez Sylwię Markuszewską-Grosik i Agnieszkę Paczkowską, mógł się pochwalić działaniem w ramach Szlachetnej Paczki, dla Fundacji DKMS, pracą podczas Dnia Dawcy Szpiku Kostnego. Organizują również zbiórki oraz szkolą wolontariuszy.

Równolegle do prezentacji konferencyjnych odbywały się warsztaty dla młodzieży w dwóch grupach, koordynowanych przez Aldonę Rzepińską i Agnieszkę Majewską. W pracy zespołowej uczniowie omawiali definicję wolontariatu, charakterystykę wolontariusza pod względem cech osobowościowych, sposoby i miejsca działania dobroczynnego. Warsztaty były okazją do zapoznania uczniów z ideą wolontariatu, zainspirowania ich do działań na rzecz innych ludzi oraz doskonalenia współpracy.

Konferencja Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych była interesującym i pouczającym spotkaniem nauczycieli, uczniów i wolontariuszy. Wzbudziła spore zainteresowanie uczestników, poruszyła emocje. Pokazała, w jaki sposób młodzież może podjąć działalność dobroczynną i jak nauczyciele mogą w tym pomóc. Przypomniała, jak istotne jest bycie dla innych – zarówno to bezinteresowne, jak i to ze świadomością własnych korzyści, ale zawsze ukierunkowane na dobro drugiego człowieka.

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji, KPCEN Toruń

XVIII edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do XVIII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2017 roku. Dziedziny, w których będą wręczane nagrody: gospodarka; fundusze unijne; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju oraz promocji miast i obszarów wiejskich; nauka, badania naukowe i postęp techniczny; edukacja; kultura; ochrona zdrowia; sport; ochrona środowiska naturalnego; działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka; budowa społeczeństwa obywatelskiego; promocja województwa.

Wnioski można składać do 6 kwietnia 2018 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego). Zasady naboru oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32169-nagrody-marszalka-2018

Jesteśmy częścią świata – warsztaty
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu, zaprasza na warsztaty Jesteśmy częścią świata – warsztaty twórcze łączące elementy edukacji
międzykulturowej i plastycznej,

które odbędą się 24 marca 2018 r. (sobota) od godziny 9.00 do 15.00
w siedzibie KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36.
Więcej informacji i zapisy znajdą Państwo na stronie
www.kpcen-torun.edu.pl
Zachęcamy do udziału w warsztatach. Na zapisy czekamy do 19 marca 2019 r.
Szczegółowych informacji udziela kierownik tej formy szkolenia,
Marzenna Wierzbicka (tel. 881934256) oraz Hanna Surowiec (tel. 881933523).
Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w szkołach o profilu zawodowym

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Instytut Goethego w Warszawie zapraszają na warsztaty Język niemiecki jako język zawodowy: kreatywne metody nauczania dla nauczycieli języka niemieckiego drugiego etapu edukacji (klasy 4-8) i nauczycieli języka niemieckiego szkół o profilu zawodowym.

Warsztaty odbędą się 22.03.2018r. w godz.15:00 -18:15

Zaprezentowane zostaną m.in. techniki pracy przy pomocy stacji, „spaceru po klasie”, „łowcy autografów”, „żywych zdań”, „gorącego krzesła”, słowniczka fachowych pojęć, „speeddating”, „small talk”, minidialogu i wielu innych, które są pomocne w nauczaniu specjalistycznego języka niemieckiego.

Przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu z wykorzystaniem języka niemieckiego w kraju lub za granicą napotyka na wiele trudności. Prowadzący warsztaty Adam Grodek postara się odpowiedzieć na Państwa pytania. Zachęcamy do zapisów poprzez stronę internetową:

www.goethe.de/ins/pl

Informacji udziela: Regina Strzemeska, konsultant ds. języków obcych KPCEN Toruń
kom. 881-93-34-26, e-mail: regina.strzemeska@kpcen-torun.edu.pl
Każdy nauczyciel jest dla nas ważny
Żywe słowo w Czernikowie
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>