niedziela, 28 maj 2017 godz. 16:42

log in

 
 
Dzielimy się doświadczeniami z dyrektorami i nauczycielami z województwa świętokrzyskiego

Zagraniczne wyjazdy studyjne to forma doskonalenia, która pojawiła się w ofercie KPCEN w Toruniu po raz pierwszy w roku 2011. Stało się tradycją, że co roku organizujemy wizytę studyjną w innym kraju.

Pierwszy krajowy wyjazd odbył się w dniach 18 - 20 maja 2017 r. do Wólki Milanowskiej w województwie świętokrzyskim, a tematem wyjazdu była Realizacja koncepcji planu daltońskiego, pedagogiki froeblowskiej i tutoringu w praktyce przedszkolnej i szkolnej. Zaplanowane cele oraz program wyjazdu studyjnego zostały w pełni zrealizowane.

więcej...

Zagraniczne wyjazdy studyjne to forma doskonalenia, która pojawiła się w ofercie KPCEN w Toruniu po raz pierwszy w roku 2011. Stało się tradycją, że co roku organizujemy wizytę studyjną w innym kraju.

Pierwszy krajowy wyjazd odbył się w dniach 18 - 20 maja 2017 r. do Wólki Milanowskiej w województwie świętokrzyskim, a tematem wyjazdu była Realizacja koncepcji planu daltońskiego, pedagogiki froeblowskiej i tutoringu w praktyce przedszkolnej i szkolnej. Zaplanowane cele oraz program wyjazdu studyjnego zostały w pełni zrealizowane.

Odwiedzając Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim miałyśmy okazję obserwować bardzo interesujące zajęcia w grupie 5 – latków przeprowadzone w oparciu o pedagogikę freblowską i z wykorzystaniem Darów Froebla. Uczniowie szkoły zaprezentowali ciekawy i urozmaicony program artystyczny. Nauczycielki zapoznały nas z innowacją dotyczącą tutoringu, w tym także prowadzenia zajęć z tutorem i wywiadów z uczniami. W szkole wdrażane jest ocenianie kształtujące.

Kolejną placówką, którą odwiedziliśmy, było Przedszkole Publiczne nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, posiadające Międzynarodowy Certyfikat Przedszkola Daltońskiego. Tam zgłębialiśmy zagadnienia dotyczące realizacji koncepcji planu daltońskiego w praktyce.
Dyrektorki i nauczycielki wizytowanych placówek były bardzo gościnne i profesjonalnie przygotowane do spotkań. Chętnie i wyczerpująco udzielały wyjaśnień i odpowiadały na pytania.

Ciekawym doświadczeniem był udział w Pikniku Edukacyjnym zorganizowanym przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, w trakcie którego zapoznałyśmy się z ofertą edukacyjną przedszkoli i szkół.
W kolejnej części dnia odbyło się spotkanie z udziałem dyrekcji CDN w Kielcach oraz członkami Klubów Twórczych Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Dyrektor ŚCDN w Kielcach oraz konsultantka Barbara Grzegorczyk ciekawie mówili o działaniach podejmowanych na rzecz wspierania dyrektorów i nauczycieli.

Zaprezentowana przez Marzennę Wierzbicką, kierowniczkę wyjazdu studyjnego, działalność KPCEN w Toruniu cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Uczestniczki wizyty studyjnej wykazały się bardzo dużą aktywnością i chętnie dzieliły się dobrymi praktykami.
Sobota poświęcona była na spacery po terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i podziwianie gołoborza oraz klasztoru na górze Św. Krzyż.

Wyjazd mógł się odbyć dzięki doskonałej współpracy z Barbarą Grzegorczyk, konsultantką ŚCDN w Kielcach. Centrum Edukacyjne ŚCDN – Wólka Milanowska , to klimatyczne i gościnne miejsce dla nauczycieli i uczniów.
Doświadczenia tej wizyty zachęcają do organizowania kolejnych wyjazdów studyjnych. Mamy nadzieję, że już wiosną udamy się w kolejną podróż edukacyjną. Dokąd? Czekamy na propozycje i zachęcam do śledzenia naszej strony.


Marzenna Wierzbicka


Świetlice szkolne - konsultacje zespołowe
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na bezpłatne konsultacje zespołowe
Prezentacja najważniejszych przepisów prawnych
dotyczących świetlic szkolnych od 1 września 2017 r.

Konsultacje odbędą się 6.06.2017r. w godzinach od 15.00 do 18.00
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36
Zapisy do 30.05.2017 r.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na bezpłatne konsultacje zespołowe
Prezentacja najważniejszych przepisów prawnych
dotyczących świetlic szkolnych od 1 września 2017 r.


Konsultacje odbędą się 6.06.2017r. w godzinach od 15.00 do 18.00
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36
Zapisy do 30.05.2017 r.

ZAPISZ SIĘ

Konsultacje adresowane są do nauczycieli świetlic szkolnych.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawnymi dotyczącymi świetlic szkolnych.
Tematyka szkolenia:
 • Świetlica w nowej rzeczywistości prawnej
 • Organizacja pracy świetlicy
 • Zapisy dotyczące świetlic w statucie szkoły

Zajęcia poprowadzą Danuta Brzózka-Ciechanowska – starszy wizytator KO w Bydgoszczy i Anna Piątek – konsultantka KPCEN w Toruniu
Kontakt: Anna Piątek Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 93 23 18
Uczeń zdolny na lekcji języka angielskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli języka angielskiego wszystkich poziomów
na kurs
Uczeń zdolny na lekcji języka angielskiego.
Szkolenie odbędzie się 3 czerwca (sobota) 2017 r. w godz. 8.00 -15.00 w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36.
Szkolenie poprowadzi Anita Lewicka, lektorka języka angielskiego przez wiele lat pracująca z uczniami zdolnymi.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy z uczniem o ponadprzeciętnych zdolnościach.

ZAPISZ SIĘ

Informacji udziela Agnieszka Chabros, kierownik formy, nr tel. 881 93 00 95 albo e-mail: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
Myślę, tworzę, programuję – zaproszenie na konferencję
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają
nauczycieli informatyki klas IV-VIII szkół podstawowych
na konferencję
Myślę, tworzę, programuję
– nauka programowania na II etapie edukacyjnym

która odbędzie się 7 czerwca 2017 roku w godzinach 15.30 – 19.00
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Henryka Sienkiewicza 38, w auli na I piętrze.
Rejestracja uczestników od godziny 15.00.
KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA
W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zapisy do 4 czerwca 2017r. na adres: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl lub m.informatyka@metodycy.torun.pl podając imię i nazwisko oraz miejsce pracy.

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają
nauczycieli informatyki klas IV-VIII szkół podstawowych
na konferencję
Myślę, tworzę, programuję
– nauka programowania na II etapie edukacyjnym

która odbędzie się 7 czerwca 2017 roku w godzinach 15.30 – 19.00
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Henryka Sienkiewicza 38, w auli na I piętrze.
Rejestracja uczestników od godziny 15.00.
KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA
W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zapisy do 4 czerwca 2017r. na adres: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl lub m.informatyka@metodycy.torun.pl podając imię i nazwisko oraz miejsce pracy.

W programie:
 • informacje o nowej podstawie programowej informatyki
 • wdrażanie nauczania programowania w szkołach
 • przykłady nowego podejścia do programowania
 • wykorzystanie różnych programów do nauki programowania
 • klocki, roboty i gry edukacyjne służące do nauki programowania
 • oferta zajęć dla nauczycieli wspomagająca nauczanie programowania
Prelegenci spotkania:
 • Kazimierz Mikulski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 • Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, doradca metodyczny CKU Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
 • Sławomir Żebrowski, konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
 • Joanna Kotarska, EduSense
 • Krzysztof Rabenda, MAC Edukacja
 • Michał Sztuki Piotr Rek, ViDiS

informacja o konferencji do pobrania
Oferta pracy na stanowisko nauczyciela - konsultanta

Oferta pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

więcej...

Oferta pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 Rodzaj umowy: umowa na czas nieokreślony

 Wymiar czasu pracy : cały etat (35 godzin/tyg.).

 Czas pracy: ruchomy

Miejsce wykonywania pracy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H.Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń

  1. Wymagania niezbędne:
 • ukończone studia magisterskie z zakresu wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej
 • stopień awansu : nauczyciel mianowany lub dyplomowany
 • co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej
  2. Wymagania dodatkowe:
 • kompetencje w zakresie edukacji dorosłych;
 • inne kwalifikacje poza kierunkowymi;
 • mile widziane posiadanie prawa jazdy i samochodu. 
  3. Zakres wykonywanych zadań:
 • diagnozowanie potrzeb doskonalenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnictwa specjalnego;
 • organizowanie doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 • współpraca z organami nadzoru pedagogicznego i samorządami lokalnymi;
 • prowadzenie zajęć szkoleniowych dla nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników jst w zakresie zdiagnozowanych potrzeb;
  4. Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

  5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, pokój nr 2.6, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń z adnotacją:

Oferta pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

w terminie do dnia 01.06.2017 roku.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, t.j. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202, tj. ze zm.)”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru) i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do KPCEN po terminie, nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone zostaną rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 62 277 47.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej KPCEN w Toruniu (www.kpcen-torun.edu.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KPCEN.

                                                                                         Dyrektor

                                                                             Małgorzata Trzeciak

Dzielimy się doświadczeniami z dyrektorami i nauczycielami z województwa świętokrzyskiego
Stres i picturebook „Kłopot” Iwony Chmielewskiej
012110111112
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>