niedziela, 23 wrzesień 2018 godz. 11:52

log in

 
 
Egzamin ósmoklasisty – kurs dla polonistów


„Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Wskazówki do pracy z uczniami”
KPCEN w Toruniu zaprasza na 15-godzinny kurs dla nauczycieli szkół podstawowych.

Zajęcia odbędą się:
 • część I: 27.09. 2018 r. (czwartek) w godz. 15.30–19.30,
 • część II: 5.10. 2018 r. (piątek) w godz. 15.30–19.30,
 • część III: 18.10.2018 r. (czwartek) w godz. 15.30–19.30.
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.
więcej...
„Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Wskazówki do pracy z uczniami”
KPCEN w Toruniu zaprasza na 15-godzinny kurs dla nauczycieli szkół podstawowych.

Zajęcia odbędą się:
 • część I: 27.09. 2018 r. (czwartek) w godz. 15.30–19.30,
 • część II: 5.10. 2018 r. (piątek) w godz. 15.30–19.30,
 • część III: 18.10.2018 r. (czwartek) w godz. 15.30–19.30.
w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.
Zapisy drogą elektroniczną do 23 września 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.
Uczestnicy proszeni są o niedokonywanie wpłat do pierwszych zajęć.

ZAPISZ SIĘ


Celem kursu jest doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie planowania zajęć z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod pracy pod kątem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.
Tematyka:
 • podstawa programowa a zadania w Informatorze CKE,
 • rodzaje zadań egzaminacyjnych,
 • ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu,
 • strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • najczęstsze błędy popełniane przez uczniów – jak ich uniknąć,
 • dłuższe formy wypowiedzi – od pomysłu do realizacji,
 • jak zapobiec oddawaniu pustych arkuszy egzaminacyjnych – bank pomysłów.
Kierownik kursu: Ewa Kondrat, nauczyciel konsultant,
e-mail: ewa.kondrat@kpcen-torun-edu.pl, tel.: 881 93 12 18.
Egzamin ósmoklasisty z matematyki.
Egzamin ósmoklasisty z matematyki
Wskazówki do pracy z uczniami

KPCEN w Toruniu zaprasza na 10-godzinny kurs dla nauczycieli szkół podstawowych.

Zajęcia odbędą się:
 • część I: 4.10. 2018 r. (czwartek) w godz. 15.30–19.30,
 • część II: 23.10. 2018 r. (wtorek) w godz. 15.30–19.30,
w KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36.

Zapisy drogą elektroniczną do 23 września 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.
Uczestnicy proszeni są o niedokonywanie wpłat do pierwszych zajęć.

ZAPISZ SIĘ

więcej...

Egzamin ósmoklasisty z matematyki
Wskazówki do pracy z uczniami

KPCEN w Toruniu zaprasza na 10-godzinny kurs dla nauczycieli szkół podstawowych.

Zajęcia odbędą się:
 • część I: 4.10. 2018 r. (czwartek) w godz. 15.30–19.30,
 • część II: 23.10. 2018 r. (wtorek) w godz. 15.30–19.30,
w KPCEN w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 36.

Zapisy drogą elektroniczną do 23 września 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.
Uczestnicy proszeni są o niedokonywanie wpłat do pierwszych zajęć.

ZAPISZ SIĘ

Celem kursu jest doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie planowania zajęć z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod pracy pod kątem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Tematyka:
 • podstawa programowa a zadania w Informatorze CKE,
 • rodzaje zadań egzaminacyjnych,
 • ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu,
 • strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • najczęstsze błędy popełniane przez uczniów – jak ich uniknąć,
 • zadania rozwijające rozumowanie.
Kierownik kursu: Agnieszka Przybyszewska, nauczyciel konsultant,
e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun-edu.pl, tel.: 881 93 31 88.
Przedszkole i szkoła promująca zdrowie – instrukcja obsługi dla nauczyciela


Szkoły i przedszkola zainteresowane realizacją programu prozdrowotnego i otrzymaniem certyfikatu Przedszkole/Szkoła Promujące Zdrowie zapraszamy na kurs Przedszkole i szkoła promująca zdrowie – instrukcja obsługi dla nauczyciela. Kurs jest skierowany do nauczycieli oraz przedszkolnych/szkolnych koordynatorów promocji zdrowia. Zajęcia poprowadzą Tomasz Wojtasik – psycholog, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, Wojewódzki Koordynator Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz Dorota Andrzejewska, konsultantka KPCEN w Toruniu, Wojewódzki Koordynator Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Na zajęciach, które odbędą się 3 X 2018 r. w godz. 15.00–20.00, dowiedzą się Państwo, jak realizować program Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie.


Kurs kosztuje 60 zł, uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

ZAPISZ SIĘ


Gra miejska Our region, our independence


Zapraszamy nauczycieli i uczniów liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I i II stopnia do wojewódzkiego konkursu na grę miejską przygotowaną w aplikacji mobilnej związaną z naszym województwem i 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Our region, our independence”.

więcej...

Zapraszamy nauczycieli i uczniów liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I i II stopnia do wojewódzkiego konkursu na grę miejską przygotowaną w aplikacji mobilnej związaną z naszym województwem i 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Our region, our independence”.

Cele konkursu:
 • promowanie regionu województwa kujawsko-pomorskiego: jego historii, ciekawych miejsc i znanych osobistości w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów; promowanie nauki języków obcych, w tym Europejskiego Dnia Języków;
 • wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych i technologii informacyjno-komunikacyjnej w nowoczesnej edukacji;
 • podniesienie kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych oraz doskonalenie pracy w grupie;
 • udostępnienie opracowanych gier miejskich i interaktywnych materiałów nauczycielom do bezpłatnego pobrania i wykorzystania w pracy z uczniami klas szkoły średniej.
Na zgłoszenia czekamy do 10 października.
Szczegóły organizowanego przez KPCEN Toruń konkursu w załączonym regulaminie.
Na pytania odpowiadają Katarzyna Stalkowska, tel. 881 93 00 87, katarzyna.stalkowska@kpcen-torun.edu.pl oraz Zofia Spalińska, tel. 881 93 33 55, zofia.spalinska@kpcen-torun.edu.pl.

Regulamin Konkursu Our independence Karta zgłoszenia Oświadczenie
Gra miejska Our region – konkurs dla szkół podstawowychZapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do wojewódzkiego konkursu na grę miejską dotyczącą naszego regionu, przygotowaną na platformie EDUPOLIS, pt. „Our region”.

więcej...

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do wojewódzkiego konkursu na grę miejską dotyczącą naszego regionu, przygotowaną na platformie EDUPOLIS, pt. „Our region”.

Cele konkursu
 • promowanie regionu województwa kujawsko-pomorskiego: jego historii, ciekawych miejsc i znanych osobistości, produktów regionalnych etc.;
 • wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych i technologii informacyjno-komunikacyjnej w nowoczesnej edukacji;
 • promowanie kujawsko-pomorskiej platformy edukacyjnej EDUPOLIS i wykorzystanie jej interaktywnych treści w nauczaniu w szkole podstawowej;
 • podniesienie kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych, doskonalenie pracy w grupie oraz podnoszenie poziomu wiedzy jako bogactwa strategicznego;
 • udostępnienie opracowanych gier miejskich i interaktywnych materiałów nauczycielom do bezpłatnego pobrania i wykorzystania w pracy z uczniami klas szkoły podstawowej;
 • promowanie nauki języków obcych, w tym Europejskiego Dnia Języków.
Na zgłoszenia czekamy do 10 października.
Szczegóły organizowanego przez KPCEN Toruń konkursu w załączonym regulaminie.
Na pytania odpowiadają Katarzyna Stalkowska, tel. 881 93 00 87, katarzyna.stalkowska@kpcen-torun.edu.pl oraz Zofia Spalińska, tel. 881 93 33 55, zofia.spalinska@kpcen-torun.edu.pl.

Regulamin Konkursu Our region Karta zgłoszenia Oświadczenie
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – kurs

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, zwracamy uwagę na zapis z § 5, w którym jest mowa o obowiązku opracowania przez szkołę programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Odpowiadając na Państwa potrzeby, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na kurs Konstruowanie programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) – dwa spotkania. Pierwsze zajęcia odbędą się w środę 10.10.2018 r. w godzinach od 16.00 do 19.00, drugie zajęcia – 18.10.2018 r. w godzinach od 16.00 do 19.00, w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ

Kurs skierowany jest do nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych odpowiedzialnych za realizację doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych.

więcej...

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, zwracamy uwagę na zapis z § 5, w którym jest mowa o obowiązku opracowania przez szkołę programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Odpowiadając na Państwa potrzeby, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na kurs Konstruowanie programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) – dwa spotkania. Pierwsze zajęcia odbędą się w środę 10.10.2018 r. w godzinach od 16.00 do 19.00, drugie zajęcia – 18.10.2018 r. w godzinach od 16.00 do 19.00, w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ

Kurs skierowany jest do nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych odpowiedzialnych za realizację doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych.

Celem zajęć jest wypracowanie przykładowych programów WSDZ do zastosowania w poszczególnych typach szkół.
W programie:
 • Opracowanie przykładowych programów realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego danego typu szkoły. Praca nad dokumentem.
 • Budowanie systemu doradztwa w szkole.
 • Przegląd i interpretacja przepisów prawnych związanych z doradztwem zawodowym.

Zajęcia poprowadzi Dorota Andrzejewska, konsultantka KPCEN w Toruniu. Kontakt: Dorota Andrzejewska, e-mail: dorota.andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl, tel.: 881 93 31 90.

Samorząd uczniowski – kurs
Samorząd uczniowski jako doświadczenie
aktywności obywatelskiej w szkole

KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, opiekunów oraz wychowawców, którzy chcą lepiej pełnić funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego oraz chcą zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły i rozwijać kompetencje obywatelskie na kurs (16h), w którym mogą uczestniczyć również uczniowie.

Terminy zajęć: 24 i 30 października oraz 7 listopada 2018 r. od godz.15.30
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Samorząd uczniowski jako doświadczenie
aktywności obywatelskiej w szkole

KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, opiekunów oraz wychowawców, którzy chcą lepiej pełnić funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego oraz chcą zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły i rozwijać kompetencje obywatelskie na kurs (16h), w którym mogą uczestniczyć również uczniowie.

Terminy zajęć: 24 i 30 października oraz 7 listopada 2018 r. od godz.15.30
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

ZAPISZ SIĘ


Cel: przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji.
Tematyka:
 • podstawy prawne działalności samorządu uczniowskiego oraz rola opiekuna;
 • organizacja pracy samorządu uczniowskiego;
 • przygotowania do wyborów i ordynacja wyborcza;
 • prawa dziecka, ucznia i człowieka w szkole;
 • wymiana doświadczeń;
 • przykłady pomysłów projektów edukacyjnych realizowanych przez samorząd uczniowski .

Opłata: 160 zł.
Szczegółowych informacji udziela telefonicznie konsultantka Zofia Spalińska, tel. 881 933 355.
Pracownia PASCO zaprasza

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na nowe szkolenie w pracowni PASCO dotyczące nowoczesnych metod nauczania. Szkolenie rozpocznie się od listopada 2018 r., zapisy zbieramy do końca października. Koszt udziału w zajęciach wynosi 80 zł.

ZAPISZ SIĘ
więcej...

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na nowe szkolenie w pracowni PASCO dotyczące nowoczesnych metod nauczania. Szkolenie rozpocznie się od listopada 2018 r., zapisy zbieramy do końca października. Koszt udziału w zajęciach wynosi 80 zł.

ZAPISZ SIĘ
Tematyka zajęć obejmuje:

 • rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi metodą nauczania przez dociekanie regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania,
 • przykładowe eksperymenty: badanie ruchu, prawo Archimedesa w praktyce; fotosynteza; pomiar pH i stężenia CO2
 • wykorzystanie zasobów Internetu w planowaniu zajęć i praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć przy użyciu nowoczesnych i kreatywnych metod nauczania przedmiotów ścisłych.
Szkolenie poprowadzi dr Krzysztof Rochowicz, tel. 881 93 00 91,
krzysztof.rochowicz@kpcen-torun.edu.pl.
Kursy języków obcych dla nauczycieli w KPCEN Toruń

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów językowych dla nauczycieli przygotowaną przez KPCEN w Toruniu: www.kpcen-torun.edu.pl/offer/view/499/date/list
Szczególną uwagę prosimy zwrócić na kurs języka angielskiego przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2 – PTE Pearson General English. W Polsce egzaminy te zastąpiły tzw. egzaminy państwowe i są honorowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Certyfikat PTE Level 3 (na poziomie B2) nadaje formalne uprawnienia językowe do nauczania j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przydatny będzie też dla nauczycieli innych przedmiotów pragnących nauczać w oddziałach dwujęzycznych z językiem angielskim na wszystkich poziomach edukacyjnych. W ubiegłym roku szkolnym w czerwcu 2018 r. pierwsza grupa nauczycieli przygotowywanych w naszej placówce zdała taki egzamin.

Więcej informacji o kursach w zakresie języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego znajdą Państwo na stronie KPCEN w zakładce OFERTA/JĘZYKI OBCE oraz bezpośrednio u konsultantów ds. języków obcych.

Nauczycielu, napisz do UczMy!

Zapraszamy nauczycieli i osoby związane z oświatą do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na łamach wojewódzkiego czasopisma oświatowego „UczMy”, które redagują Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Pismo jest dwumiesięcznikiem i ukazuje się od września 2013 r.

„UczMy” posiada numer ciągły wydawnictw, co sprawia, że obowiązkowy numer przesyłany jest do Biblioteki Narodowej w Warszawie.


Z czasopismem można zapoznać się na naszej stronie www.kpcen-torun.edu.pl/wydawnictwa

więcej...

Zapraszamy nauczycieli i osoby związane z oświatą do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na łamach wojewódzkiego czasopisma oświatowego „UczMy”, które redagują Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Pismo jest dwumiesięcznikiem i ukazuje się od września 2013 r.

„UczMy” posiada numer ciągły wydawnictw, co sprawia, że obowiązkowy numer przesyłany jest do Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Z czasopismem można zapoznać się na naszej stronie www.kpcen-torun.edu.pl/wydawnictwa

Redakcja zaprasza do współpracy. Poniżej tematy przewodnie czasopisma „UczMy” w roku szkolnym 2018/2019 oraz terminy nadsyłania materiałów:
1. Numer styczeń/luty – Jak się uczyć? – materiały do 26.10.2018,
2. Numer marzec/kwiecień – Kompetencje cyfrowe – do 31.12.2018,
3. Numer maj/czerwiec – Zdrowie w szkole – do 28.02.2019,
4. Numer wrzesień/październik – Edukacja z humorem – do 22.04.2019.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesłanie materiałów na adres Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl
Szczegóły dotyczące warunków publikowania tekstów w czasopiśmie znajdują się w IV punkcie regulaminu redakcji „Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego UczMy”
Regulamin redakcji czasopisma

Z pozdrowieniami
Danuta Potręć, redaktor „UczMy”

Czas podziękowań i dobrych życzeń
Nowy dyrektor KPCEN w Toruniu
012137138139
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>