czwartek, 24 styczeń 2019 godz. 09:31

log in

 
 
Nasz specjalista w Centrum Badań Jądrowych w Genewie!

Pracownik KPCEN w Toruniu, dr Krzysztof Rochowicz, specjalista odpowiedzialny za mobilną pracownię PASCO, od 5 do 18 sierpnia 2018 r. brał udział jako jedyny reprezentant Polski w gronie 46 uczestników z 37 krajów z całego świata w szkoleniu w genewskim Centrum Badań Jądrowych.

Już od 20 lat Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN w Genewie organizuje turnusy popularyzujące problematykę fizyki cząstek dla nauczycieli. Z możliwości pobytu szkoleniowego w tym światowym centrum badań nad strukturą materii skorzystało już ponad 12 tysięcy nauczycieli, możliwe jest też bezpłatne, uzgodnione wcześniej zwiedzanie przez grupy uczniowskie wraz z opiekunami (https://visit.cern/). W 2019 roku dodatkowo zorganizowane będą „drzwi otwarte” w terminie 14–15 września, kiedy to wszyscy (a przynajmniej dysponujący dobrym refleksem i cierpliwie oczekujący w długiej kolejce) chętni będą mogli m.in. zjechać do położonego 100 metrów pod ziemią, 27-kilometrowej długości tunelu z akceleratorem (czyli przyspieszaczem) cząstek LHC. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z ubiegłorocznej akcji „International Teacher Weeks” wykonanych przez dr. Krzysztofa Rochowicza. Zachęcamy też nauczycieli i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przetłumaczonymi na język polski materiałami związanymi z LHC (w szczególności warto zwrócić uwagę na „Przewodnik” zawierający m.in. „10 fascynujących faktów”) na stronie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku

www.ncbj.gov.pl/materialy-edukacyjne

Vademecum nauczyciela. Język polski

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Grupa polonistów, korzystając z czasu wolnego od zajęć edukacyjnych, wzięła udział w krótkich warsztatach Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, które odbyły się 14 stycznia 2019 r. w KPCEN w Toruniu. Głównym celem spotkania poprowadzonego przez Ewę Kondrat, konsultantkę ds. języka polskiego, było zapoznanie z propozycjami metodycznymi, które zostały opracowane przez MEN oraz ORE i opublikowane w Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski. Był czas na uporządkowanie wiedzy o egzaminie, rozmowy o stopniu przygotowania uczniów oraz wymianę doświadczeń dotyczących m.in. motywowania. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wzięli udział w ćwiczeniach związanych z zadaniami o charakterze argumentacyjnym i ze streszczeniem tekstu popularnonaukowego.

PS Przypominamy, że jesienią odbył się 15-godzinny kurs „Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Wskazówki do pracy z uczniami”, podczas którego omawiane były szczegółowo różnorodne metody i techniki pracy z uczniami. Zapraszamy na kolejną edycję na początku nowego roku szkolnego.

Sztuka mówienia


Nauczyciel często występuje w teatrze jednego aktora: klasa – scena, uczniowie – widzowie. Anna Magalska, aktorka Teatru im. Wilama Horzycy, pokazywała uczestniczkom jesiennych zajęć Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy, w jaki sposób przyciągnąć uwagę widzów za pomocą głosu i ruchu scenicznego. Było dużo emocji, ćwiczeń z dykcji, minietiud.

Umiejętności aktorskie przydadzą się nauczycielom i uczniom nie tylko w szkole.
więcej...

Nauczyciel często występuje w teatrze jednego aktora: klasa – scena, uczniowie – widzowie. Anna Magalska, aktorka Teatru im. Wilama Horzycy, pokazywała uczestniczkom jesiennych zajęć Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy, w jaki sposób przyciągnąć uwagę widzów za pomocą głosu i ruchu scenicznego. Było dużo emocji, ćwiczeń z dykcji, minietiud.

Umiejętności aktorskie przydadzą się nauczycielom i uczniom nie tylko w szkole.
Czas Bożego Narodzenia w KPCEN

Czas Bożego Narodzenia – jakie przynosi skojarzenia? Bliskość, otwartość, radość, spotkania… W tej atmosferze, 17 grudnia, w ostatnim tygodniu przed Gwiazdką, zebraliśmy się na warsztatach zorganizowanych przez chemiczkę Barbarę Iwanowską, by wspólnie uczyć się i bawić, robiąc świąteczne upominki przy pomocy sody, kwasku cytrynowego i oliwy. Ile radości mogą sprawić proste, integrujące zespół zajęcia – widać na zdjęciach.

Tego samego dnia usiedliśmy razem przy wigilijnym stole, by symbolicznie zakończyć pracowity, kończący się 2018 rok i z życzeniami spokoju, zdrowia i wszelkiej pomyślności spędzić razem czas na rozmowach nie tylko zawodowych, a następnie oczekiwać na święta z naszymi najbliższymi.

Dominika Wojtasińska
Zdjęcia Agnieszka Przybyszewska, Danuta Potręć, Tadeusz Wański


KPCEN i Tadeusz Kościuszko

W jury Wojewódzkiego Konkursu „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie pracowały Zofia Spalińska i Danuta Potręć, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Finał konkursu odbył się 10 grudnia 2018 r. i poprzedzony został koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły. Renata Piskorska, dyrektorka placówki, powitała zaproszonych gości: Krzysztofa Bylickiego, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu, przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli i uczniów ze szkół, które przyjęły imię Tadeusza Kościuszki.

więcej...

W jury Wojewódzkiego Konkursu „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie pracowały Zofia Spalińska i Danuta Potręć, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Finał konkursu odbył się 10 grudnia 2018 r. i poprzedzony został koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły. Renata Piskorska, dyrektorka placówki, powitała zaproszonych gości: Krzysztofa Bylickiego, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu, przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli i uczniów ze szkół, które przyjęły imię Tadeusza Kościuszki.

Uczniowie odpowiadali w konkursie na serię pytań kwalifikujących ich do rozgrywki finalnej. Młodzież zaprezentowała wysoki poziom wiedzy biograficznej o patronie i historycznej z jego czasów. Zwycięzcom konkursu zostały rozdane dyplomy i nagrody. Uhonorowani zostali również uczniowie uczestniczący w literackiej części konkursu, polegającej na napisaniu listu do Tadeusza Kościuszki.

KPCEN w Toruniu przygotował dyplomy i nagrodę dla drużyny uczniów z jednej ze szkół uczestniczącej w konkursie wiedzy o patronie. Gratulujemy Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie ciekawego i bardzo dobrze zorganizowanego wydarzenia.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Warsztaty z metodami IBSE – Inquiry Based Science Education

Przeprowadziliśmy 29 listopada i 11 grudnia 2018 r. w dwóch szkołach w Świeciu – I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących warsztaty na temat metody IBSE – dociekania naukowego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Szkolenia odbyły się w ramach projektu powiatu świeckiego dotyczącego doskonalenia efektów kształcenia, który został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W szkoleniach wzięło udział 26 nauczycieli.

więcej...

Przeprowadziliśmy 29 listopada i 11 grudnia 2018 r. w dwóch szkołach w Świeciu – I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących warsztaty na temat metody IBSE – dociekania naukowego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Szkolenia odbyły się w ramach projektu powiatu świeckiego dotyczącego doskonalenia efektów kształcenia, który został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W szkoleniach wzięło udział 26 nauczycieli.

Podczas zajęć przeprowadzonych przez Małgorzatę Trzeciak i dr. Krzysztofa Rochowicza nauczyciele mieli okazję zapoznać się z metodą IBSE (Inquiry Based Science Education), czyli zbiorem wskazówek dydaktycznych i metodycznych, pomagających wprowadzić metodę naukową do uczenia się przedmiotów przyrodniczych przez uczniów. Nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się, jakie są cele wprowadzenia IBSE do dydaktyki przedmiotów przyrodniczych i jakie korzyści czerpią z niej uczniowie, np.:

 • uczą się krytycznego, twórczego myślenia i samodzielnego stawiania hipotez;
 • efektywniej poznają nauki ścisłe = lepszy materiał na inżynierów;
 • trenują się w systemie pracy bliskim naukowcom;
 • rozwijają umiejętności społeczne (komunikacja, zaufanie, współdziałanie), ponieważ założeniem tej metody jest praca w grupach;
 • analizują i selekcjonują dane;
 • doskonalą swoje kompetencje (to coś więcej niż wiedza!).
Nauczyciele biorący udział w szkoleniu sprawdzili wszystkie etapy IBSE na podstawie kilku ciekawych scenariuszy badań zjawisk przyrodniczych: „Badanie stężenia CO2 w powietrzu atmosferycznym”, „Co z prawem Archimedesa?”, „Spienione produkty spożywcze”, „Jak zginął biznesmen?”, „Zbadaj gluta”.

W drugiej części szkolenia nauczyciele mieli okazję zapoznać się z możliwościami pracowni PASCO do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz z możliwościami smartfonów, których czujniki wraz z aplikacjami mogą być wykorzystywane na lekcjach przedmiotów przyrodniczych jako narzędzia badawcze.

Szkolenia poszerzyły wiedzę nauczycieli na temat wykorzystania metod aktywnych w dydaktyce i mamy nadzieję, że zachęciły nauczycieli do ich stosowania w praktyce.

Małgorzata Trzeciak

Odzyskiwanie niepodległości – o konferencji rocznicowej


Tymi słowami z piosenki Grzegorza Ciechowskiego Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otworzył konferencję ,,Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości”. Sympozjum odbyło się 5 grudnia br. w auli I LO w Toruniu, a jego organizatorką była Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN.

więcej...

Słowami z piosenki Grzegorza Ciechowskiego Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, otworzył konferencję ,,Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości”. Sympozjum odbyło się 5 grudnia br. w auli I LO w Toruniu, a jego organizatorką była Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN.

Danuta Potręć, kierownik Pracowni Informacji i Promocji KPCEN, przedstawiła głównych prelegentów: Marię Jadczak, doradcę metodycznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz prof. dr. hab. Wojciecha Polaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja rozpoczęła się występem uczniów z toruńskiej Szkoły Podstawowej nr 4, którzy zaśpiewali piękne pieśni patriotyczne – nad przygotowaniami czuwała Daria Tomaszuk.

Wojciech Polak w wystąpieniu Drogi do niepodległości przedstawił polskie nurty polityczne przed I wojną światową oraz formacje wojskowe podczas I wojny światowej. Skupił się na odrodzeniu państwa polskiego w 1918 r. i koncepcjach politycznych dotyczących granic. W dalszej części wykładu skupił się na walkach o granicach i obronie niepodległości przed najazdem bolszewickim w 1920 r.

Maria Jadczak w wykładzie: Ewolucja ustroju II Rzeczypospolitej mówiła o okolicznościach powstania rządu Jędrzeja Moraczewskiego – 18 listopada 1918 r. i wyborach w 1919 r. Szczegółowo przedstawiła artykuły dotyczące ustroju w konstytucji marcowej i kwietniowej, wybory prezydenckie w 1922 r. oraz zamach majowy z 1926 r. Następnie skupiła się na noweli sierpniowej 1926 r. i reelekcji Ignacego Mościckiego w 1933 r.

Kolejną atrakcją był pokaz dynamiczny: „Zatrzymanie terrorystów”, przedstawiony przez Fundację Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. W czasie trwania konferencji uczniowie i nauczyciele mogli zwiedzać Muzeum Historyczno-Wojskowe, była to żywa lekcja historii.

Konferencja ,,Polska – moja ojczyzna w 100-lecie niepodległości” była interesującym i pouczającym spotkaniem nauczycieli i uczniów. Wzbudziła spore zainteresowanie uczestników, poruszyła emocje patriotyczne. Poruszona tematyka uświadomiła słuchaczom, że o pamięć o historii własnego kraju warto dbać na co dzień, nie tylko przy okazji okrągłych rocznic.

Zofia Spalińska, Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

Praca ze słowem – w sieci

Praca ze słowem jako sposób motywowania uczniów była tematem kolejnego spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Jak motywować siebie i uczniów”, które odbyło się 5 grudnia 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.
Dominika Warska, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu podzieliła się swoim pomysłem na uwrażliwienie uczniów na słowo, poezję oraz wzbudzenie w nich potrzeby wyrażania swoich przemyśleń i emocji poprzez słowa. Przykłady wierszy stworzonych przez młodzież emanowały dojrzałością, refleksją nad swoim życiem i światem. Po doświadczeniu tworzenia utworów uczniom łatwiej będzie pracować z dziełami literackimi.

więcej...

Praca ze słowem jako sposób motywowania uczniów była tematem kolejnego spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Jak motywować siebie i uczniów”, które odbyło się 5 grudnia 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.
Dominika Warska, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu podzieliła się swoim pomysłem na uwrażliwienie uczniów na słowo, poezję oraz wzbudzenie w nich potrzeby wyrażania swoich przemyśleń i emocji poprzez słowa. Przykłady wierszy stworzonych przez młodzież emanowały dojrzałością, refleksją nad swoim życiem i światem. Po doświadczeniu tworzenia utworów uczniom łatwiej będzie pracować z dziełami literackimi.

Uczestnicy sieci – tak jak wcześniej uczniowie - tworzyli wiersze wycinając z gazet potrzebne słowa lub symbole do przekazania swojego przesłania. W miłej atmosferze i wśród ciekawych rozmów powstawały małe arcydzieła poetyckie. Na zakończenie nauczyciele odczytali swoje utwory – zabawne, filozoficzne, obyczajowe… każdy był inny. Spotkanie zorganizowały kierowniczki sieci: Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.

Elżbieta Wiśniewska, jak na każde spotkanie, przygotowała również literaturę dotyczącą tym razem motywowania uczniów.
Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Lekcje coachingowe na konferencji w Brodnicy

Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół miasta Brodnica i gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia, Zbiczno, jak również doradcy metodyczni spotkali się 28 listopada 2018 r. na konferencji, aby wzbogacić swój warsztat pracy w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych w nauczaniu.

Uczestnicy poznali model 4 MAT Bernice McCarthy, według którego można zaplanować lekcję w taki sposób, żeby uwzględnić różne style myślenia uczniów. Ze wspomnianym modelem zapoznała nauczycieli Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Swoje wystąpienie zakończyła zachęceniem pedagogów do zadawania sobie pytań coachingowych, rozwojowych.

Organizatorką spotkania była Marzenna Wierzbicka, kierowniczka Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu. Przekazała zebranym informacje o planowanych przez konsultantów przedsięwzięciach: kursach, konkursach i innych wydarzeniach. Marzenna Wierzbicka dziękuje dyrektorowi ZS nr 1 w Brodnicy za udostępnienie szkolnej auli oraz doradcom metodycznym za pomoc w przygotowaniu konferencji.

Danuta Potręć i Marzenna Wierzbicka, konsultantki KPCEN w Toruniu
Nowe otwarcie...

Nowe otwarcie…

Pewne etapy w życiu zamykamy, żeby mogły otworzyć się nowe. Maria Aleksandra Gancarz przez wiele lat pracowała jako konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, wspierając dyrektorów szkół i nauczycieli w ich pracy. Niejedna osoba związana z oświatą i niejedna placówka pamięta szkolenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej egzaminów gimnazjalnych czy ewaluacji, które prowadziła pani Ola. Teraz postanowiła przejść na emeryturę. więcej...

Nowe otwarcie…

Pewne etapy w życiu zamykamy, żeby mogły otworzyć się nowe. Maria Aleksandra Gancarz przez wiele lat pracowała jako konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, wspierając dyrektorów szkół i nauczycieli w ich pracy. Niejedna osoba związana z oświatą i niejedna placówka pamięta szkolenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej egzaminów gimnazjalnych czy ewaluacji, które prowadziła pani Ola. Teraz postanowiła przejść na emeryturę.

Podczas pożegnania z nami, koleżankami i kolegami, przedstawiła historię pracy konsultanta od lat 90. do dzisiaj. Historia ukazywała, jak zmieniał się sprzęt: od rzutnika przez dyskietkę aż po płytę CD i pendrive’a. Proporcjonalnie do rozwoju technologii zmieniał się również ciężar i objętość toreb, które konsultanci zabierali ze sobą. Dowcip płynący z kolejnych odsłon tej sztuki jednego aktora rozbawił wszystkich. Pomocą w przygotowaniu akcesoriów do „monodramu” służyli pracownicy KPCEN: Mariusz Pierzchalski i Paweł Zawadzki.

Dyrektor placówki, Sławomir Żebrowski podziękował Marii Aleksandrze Gancarz za lata pracy, podkreślając jej wiedzę i doświadczenie oraz nazywając konsultantkę ekspertem. Złożył jej życzenia dobrego czasu na emeryturze; zagłębienia się w świat książek, które lubi czytać, tym razem już w nowoczesnej formie audiobooków oraz spełnienia marzeń podróżowania po świecie. Do życzeń dołączyła się Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektorka oraz wszyscy pracownicy.

Pani Olu, niech nowy etap w życiu przyniesie Pani dużo radości.


Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Zdjęcia - Ewa Kondrat i Dominika Wojtasińska

Kryminalistyka – interdyscyplinarne nauczanie

Do drugiej części kursu „Kryminalistyka – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych”, przeprowadzonej 7 listopada br., uczestnicy przystąpili z szeroką wiedzą dotyczącą zabezpieczania śladów zdarzenia, którą zdobyli na pierwszym spotkaniu 27 października. Wykład Wykrywanie sprawcy... za pomocą przyrody przedstawiony przez dr. Piotra Terleckiego, biologa oraz uczestnika szkolenia z kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UMK, wzbudził zainteresowanie i przygotował do rozwiązywania czterech zagadek kryminalnych, w tym jednej z grafologii.

więcej...

Do drugiej części kursu „Kryminalistyka – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych”, przeprowadzonej 7 listopada br., uczestnicy przystąpili z szeroką wiedzą dotyczącą zabezpieczania śladów zdarzenia, którą zdobyli na pierwszym spotkaniu 27 października. Wykład Wykrywanie sprawcy... za pomocą przyrody przedstawiony przez dr. Piotra Terleckiego, biologa oraz uczestnika szkolenia z kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UMK, wzbudził zainteresowanie i przygotował do rozwiązywania czterech zagadek kryminalnych, w tym jednej z grafologii.

Zostały one opracowane przez dr. Piotra Terleckiego i Marię Aleksandrę Gancarz, konsultantkę ds. przedmiotów przyrodniczych, autorkę programu i kierownika tego kursu. Oparto je o metodę problemową z wykorzystaniem wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii i fizyki oraz specjalistycznej zdobytej na kursie. Zagadki wymagały myślenia dedukcyjnego lub indukcyjnego i niewątpliwie rozwijały kompetencje kluczowe dotyczące przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dalsza część eksperymentowania odbywała się w pracowni z czujnikami Pasco. Dr Krzysztof Rochowicz, specjalista ds. pracowni mobilnych Pasco, przedstawił możliwości realizacji wielu zagadnień przy wykorzystaniu czujników. Grupa zapoznała się z zasadami zbierania i prezentacji danych, a następnie samodzielnie wykonała ćwiczenia, m.in. „Licznik smart Geigera do promieniowania jonizującego”, „Fotosynteza”, „Prawo Archimedesa”, „CO2 w powietrzu” pod kierunkiem K. Rochwicza i „pH w życiu codziennym” pod kierunkiem M. A. Gancarz. Uczestnicy otrzymali wiele materiałów metodycznych do bezpośredniego prowadzenia zajęć z uczniami. Jaką rolę spełnia eksperyment w edukacji, poza walorami opisanymi powyżej, można zobaczyć na zdjęciach.

Tekst Maria Aleksandra Gancarz
Zdjęcia Maria Aleksandra Gancarz i Sławomir Żebrowski

KRYMINALISTYKA CODZIENNIE – I W SZKOLE

Jak bardzo użyteczna w codziennym życiu jest wiedza z przedmiotów przyrodniczych? Pokazała to pierwsza część warsztatów „Kryminalistyka – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych”, która odbyła się 27 października 2018 r. w KPCEN w Toruniu w specjalnie przygotowanej i wyposażonej sali. Niżej zamieszczone zdjęcia dokumentują duże zainteresowanie uczestników, którzy wykonywali własnoręcznie zabezpieczanie pozostałości biologicznych i podejmowali próby identyfikacji śladów mechanoskopijnych na podstawie silikonowych odcisków. Niezwykle ciekawe i pouczające, bo wbrew pozorom – bardzo trudne, były prawidłowo wykonywane badania daktyloskopijne. W nagrodę każdy uczestnik wyszedł z odciskami własnych linii papilarnych. Wiele zagadnień z zakresu kryminalistyki, przydatnych w interesującym nauczaniu, przedstawił prowadzący zajęcia aspirant Aleksander Muszczyński, technik kryminalistyki pracujący w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu. Zarówno rozległa wiedza i doświadczenie, a także forma przekazu uczyniły zajęcia pożytecznymi i interesującymi. Szczególnie ciekawie omawiane były (z anegdotami) ślady osmologiczne, które w praktyce doskonale są identyfikowane przez psy. Wszyscy uczestnicy, reprezentujący pięć przedmiotów przyrodniczych, wyszli usatysfakcjonowani.

Tekst i zdjęcia Maria Aleksandra Gancarz

Projekt „Odważni i roztropni”

W związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości Województwo Kujawsko-Pomorskie wspólnie z Fundacją „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” przygotowało projekt edukacyjny pn. „Odważni i roztropni”.

Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu i daje młodym ludziom możliwość poznania wyjątkowego wkładu ochotników, często ich rówieśników, w odzyskanie Niepodległości i ustalenie granic odrodzonej Polski. W ramach projektu przygotowane zostały materiały merytoryczne i dydaktyczne dla szkół, które umożliwią przeprowadzenie zajęć multimedialnych dla uczniów.

Zrekrutowani przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przedstawiciele 40 szkół wzięli udział 24 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w warsztatach dydaktyczno-historycznych. Zaprezentowane zostały dwa filmy edukacyjne, które zostały opatrzone prelekcją historyka Wiktora Cygana. Na warsztatach omówione zostały pakiety edukacyjne, które trafią do szkół oraz poruszono tematykę zachęcania młodzieży do nauki historii.

Projekt edukacyjny w przedmiotach przyrodniczych

Konferencję metodyczną „Uczniowskie projekty edukacyjne w 8-letniej szkole podstawowej z uwzględnieniem źródeł finansowania” przygotowała i poprowadziła 9 października Agnieszka Waruszewska – od września 2018 r. doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych dla gmin powiatu brodnickiego. Pokazała, jak wiele kompetencji kluczowych rozwija metoda projektu, przedstawiła również 5 celów kształcenia z podstawy programowej, w które wpisuje się projekt edukacyjny. Cenną częścią prezentacji była lista źródeł finansowania – w tym takie, z których mogą korzystać nauczyciele realizujący małe projekty.
więcej...

Konferencję metodyczną „Uczniowskie projekty edukacyjne w 8-letniej szkole podstawowej z uwzględnieniem źródeł finansowania” przygotowała i poprowadziła 9 października Agnieszka Waruszewska – od września 2018 r. doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych dla gmin powiatu brodnickiego. Pokazała, jak wiele kompetencji kluczowych rozwija metoda projektu, przedstawiła również 5 celów kształcenia z podstawy programowej, w które wpisuje się projekt edukacyjny. Cenną częścią prezentacji była lista źródeł finansowania – w tym takie, z których mogą korzystać nauczyciele realizujący małe projekty.
Agnieszka Waruszewska omówiła dokładnie procedury, ponieważ sama pozyskuje fundusze na realizację swoich przedsięwzięć. Każdy uczestnik otrzymał instrukcję z załącznikami. Poza ciekawą częścią teoretyczną w prezentacji zostały pokazane dwa ostatnie projekty, z których jeden wzbudził zainteresowanie i będzie przedmiotem konsultacji w listopadzie. Spotkanie odbyło się w doskonale wyposażonej pracowni przyrodniczej, którą w kolejnych latach rozwijało dwóch nauczycieli uczestniczących w konferencji. To doskonały przykład współpracy i współdziałania. Ostatnią część spotkania stanowiła dyskusja i wymiana doświadczeń – było pouczająco i interesująco.

Maria Aleksandra Gancarz
Zdjęcia Agnieszka Waruszewska
Szkoła No Bell – wyjazd studyjny - sprawozdanie

Istnieje od 28 lat, od 16 jest innowacyjna – szkoła No Bell w Konstancinie-Jeziornie. Konstancińska Szkoła No Bell wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission. W końcu stycznia No Bell prezentowała swój autorski model edukacji na targach Bett Show 2018 w Londynie. No Bell należy do ruchu Budzących się Szkół, które chcą przywrócić uczniom samostanowienie. Jej działalność dydaktyczno-wychowawcza opiera się na koncepcji Marii Montessori.

Dziewiętnastu dyrektorów, nauczycieli i konsultantów z województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło szkołę w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, zapowiedzianego na majowej konferencji Innowacyjna edukacja – czyli jaka? Inicjatorką i kierowniczką wydarzenia była Marzenna Wierzbicka, konsultantka wyżej wymienionej placówki.

więcej...

Istnieje od 28 lat, od 16 jest innowacyjna – szkoła No Bell w Konstancinie-Jeziornie. Konstancińska Szkoła No Bell wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission. W końcu stycznia No Bell prezentowała swój autorski model edukacji na targach Bett Show 2018 w Londynie. No Bell należy do ruchu Budzących się Szkół, które chcą przywrócić uczniom samostanowienie. Jej działalność dydaktyczno-wychowawcza opiera się na koncepcji Marii Montessori.

Dziewiętnastu dyrektorów, nauczycieli i konsultantów z województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło szkołę w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, zapowiedzianego na majowej konferencji Innowacyjna edukacja – czyli jaka? Inicjatorką i kierowniczką wydarzenia była Marzenna Wierzbicka, konsultantka wyżej wymienionej placówki.

W trakcie wyjazdu dyrektorzy i nauczyciele zapoznali się z organizacją pracy No Bell, jej koncepcją edukacyjną, metodami i formami działań stosowanymi w przedszkolu i szkole. Uczestniczki obserwowały zajęcia przedszkolne oraz lekcyjne w kilku klasach na różnych przedmiotach. Zwiedziły placówkę: sale zajęciowe, kąciki wypoczynkowo-czytelnicze, ciekawie zaprojektowane korytarze i plac zabaw. Miały okazję doświadczyć innowacyjnie zaaranżowanej przestrzeni edukacyjnej. Były też okazje do rozmów z nauczycielami.

Na pytania gości odpowiadały Izabella Gorczyca, dyrektorka i właścicielka szkoły oraz Joanna Górecka, specjalistka ds. rozwoju szkoły, która również oprowadzała przyjezdnych po szkole.

Co interesującego i innego niż w szkołach masowych jest godne zwrócenia uwagi:
 • w klasach uczniowie są mieszani wiekowo;
 • w edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach jest zawsze dwóch nauczycieli, np. prowadzący zajęcia matematyk i wychowawca, który obserwuje i wspiera;
 • funkcjonuje „zwariowany” plan lekcji; poszczególne klasy zaczynają zajęcia w różnym czasie, nie ma ustalonych przerw oprócz śniadaniowej i obiadowej oraz „owocowej” dla młodszych uczniów;
 • jest realizowany przedmiot „inteligencja emocjonalna” w formie warsztatów;
 • uczniowie nie otrzymują świadectw, w zamian za to nauczyciele piszą do nich listy z podziękowaniami, sentencjami, wierszykami (świadectwa dostarczane są rodzicom);
 • nie ma podręczników;
 • każdy nauczyciel tworzy autorski program;
 • bezpośredni dostęp uczniów do środków dydaktycznych;
 • często wybieraną metodą dydaktyczną są projekty badawcze oraz gry terenowe;
 • stosowane jest ocenianie kształtujące;
 • w klasach VI–VII uczniowie sami wybierają niektóre zajęcia, w których chcą uczestniczyć; tutor i inni nauczyciele czuwają nad tym, żeby była rotacja zajęć;
 • do 10–11 roku życia dziecka nie stosuje się na lekcjach technologii informacyjnej;
 • samoobsługa w stołówce szkolnej;
 • uczniowie nie siedzą w tradycyjnych ławkach, a przestrzeń sal jest innowacyjnie zaprojektowana.

To tylko niektóre innowacje wprowadzone do szkoły. Należy wspomnieć, że No Bell osiąga bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Od kilku lat jest w 9 staninie. Jak można sobie wyobrazić, pytań ze strony uczestników wyjazdu było bardzo dużo. Czas ograniczał jednak możliwość wniknięcia we wszystkie arkana filozofii oraz funkcjonowania szkoły.

W drodze powrotnej, aby uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, które, czy jest się w nim po raz pierwszy, czy kolejny, zawsze porusza emocje oglądającego i pozostawia w nim niezatarte wrażenie.

Wierzymy, że innowacyjna szkoła No Bell przyczyni się do innego, nowego spojrzenia na proces dydaktyczny oraz zainspiruje dyrektorów i nauczycieli do zmian w swoich szkołach. W związku z planowaną na wiosnę 2019 r. konferencją Innowacyjna edukacja – przykłady dobrych praktyk, zachęcając do dzielenia się swoim doświadczeniami zapraszamy do kontaktów z organizatorem konferencji – Marzenną Wierzbicką.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji I Promocji
Marzenna Wierzbicka – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, kierowniczka wyjazdu


KPCEN Toruń na XIII Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zorganizowało 24–26 września 2018 r. XIII Kongres Zarządzania Oświatą, będący „[…] największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – osób, które kierując szkołami, organizując oświatę w samorządach, sprawując nadzór pedagogiczny, chcą aktywnie wpływać na politykę oświatową państwa, być u źródła wydarzeń i zmian. Celem Kongresu jest umożliwienie środowisku oświatowemu udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe” (http://www.oskko.edu.pl/kongres/). Jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu.

więcej...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zorganizowało 24–26 września 2018 r. XIII Kongres Zarządzania Oświatą, będący „[…] największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – osób, które kierując szkołami, organizując oświatę w samorządach, sprawując nadzór pedagogiczny, chcą aktywnie wpływać na politykę oświatową państwa, być u źródła wydarzeń i zmian. Celem Kongresu jest umożliwienie środowisku oświatowemu udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe” (http://www.oskko.edu.pl/kongres/). Jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu.

Program kongresu obejmował kilka bloków tematycznych:
 • Warsztat pracy dyrektora – praktyka w dobie zmian (PIP w szkole, aktualizacja prawa – niezbędnik dyrektora na nowy rok szkolny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w ujęciu praktycznym, ocena pracy nauczyciela – prawo i praktyka, RODO w szkole, metoda superwizji a rozwój placówki, design thinking i analiza foresigthów a projektowanie innowacyjnej edukacji, kompetencje miękkie a praca w szkole);
 • Polityka oświatowa (dyskusje w sprawie zmian systemowych w oświacie, umowy społeczne dla szkoły);
 • Moduł samorządowy (nadzór administracyjny, finansowanie zadań oświatowych, wpływ organu prowadzącego na politykę kadrową organizatora);
 • Praca z uczniem, kształcenie, wychowanie i relacje w szkole (ocenianie kształtujące, elektronika – plusy i minusy, TIK w edukacji, komunikacja interpersonalna, motywacja i samorozwój, kształtowanie kompetencji kluczowych, edukacja przez ruch, modele wychowania dziecka);
 • Edukacja przedszkolna (program EduAkcja, ocena pracy nauczyciela i przepisy prawne, metody pracy z dziećmi, komunikacja z rodzicami, nauka kodowania, RODO w przedszkolu).

W ramach bloku dotyczącego kształcenia zaplanowano wystąpienie pracowników KPCEN w Toruniu, dyrektora Sławomira Żebrowskiego i wicedyrektor Agnieszki Przybyszewskiej – „Nowe technologie kluczem do kształtowania kompetencji kluczowych”. Były to warsztaty pokazujące inspirujące przykłady wykorzystywania nowych technologii do rozwoju własnego i innych osób, związane z efektywną komunikacją, wykorzystaniem możliwości, jakie daje Internet, kreatywnością i różnymi sposobami myślenia. Uczestnicy mieli okazję poznać szczegółowo możliwości skutecznego zarządzania zadaniami wykorzystując narzędzia cyfrowe oraz chmurę. Sławomir Żebrowski i Agnieszka Przybyszewska zaprezentowali również sposoby prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem dostępnych nowoczesnych narzędzi oraz Internetu.

Kolejnym elementem programu kongresu OSKKO, w którym brał udział toruński KPCEN, była zaplanowana wizyta studyjna w pracowni PASCO należącej do naszej placówki. Dr Krzysztof Rochowicz, Maria Aleksandra Gancarz i Małgorzata Trzeciak przygotowali program pokazu doświadczalnego „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem pracowni mobilnych PASCO”. Przygotowano urządzenie umożliwiające pomiar stężenia dwutlenku węgla w powietrzu, które skutecznie przekonuje nas o konieczności wietrzenia pomieszczeń, w których przebywamy i pracujemy. Czujnik ruchu, w połączeniu z darmowym programem „MatchGraph”, pozwala prosto i skutecznie wprowadzić w tematykę odczytywania wykresów i wzajemnych zależności wielkości fizycznych (lub matematycznych). Jego dalsze użycie na lekcjach fizyki ułatwia przyswajanie wiedzy z zakresu mechaniki – szybkie pomiary położenia, prędkości i przyspieszenia dla różnego rodzaju ruchów w połączeniu z natychmiastowym tworzeniem wykresów tych wielkości umożliwiają wykonywanie doświadczeń metodą nauczania przez dociekanie – czyli formułując hipotezy i natychmiast je weryfikując. Ta metoda badawcza może być z równym powodzeniem stosowana w nauczaniu biologii (badania procesu fotosyntezy poprzez analizę wydzielania dwutlenku węgla przez rośliny w różnych warunkach oświetlenia dokonuje się w ciągu kilku minut) czy chemii (badanie czynnika pH różnych substancji). Wchodzące w skład pracowni mikroskopy cyfrowe (Delta Optical Smart) pozwalają na szybkie poznawanie mikroświata dzięki gotowym preparatom, ale też na realizację bardziej wyrafinowanych i długoterminowych projektów, np. wykonywanie zdjęć rozkwitających roślin i ich montaż w film poklatkowy. Warto podkreślić, że nowa generacja czujników PASCO umożliwia bezprzewodową transmisję zarejestrowanych danych przez Bluetooth do smartfonów, gdzie można dokonać dalszej analizy pomiarów (samodzielna praca uczniów, indywidualna lub zespołowa) ilustrujących zagadnienia przyrodnicze. Zaplanowany pokaz miał na celu ukazanie możliwości użycia nowoczesnych technologii w edukacji.

dr Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu
dr Krzysztof Rochowicz, Pracownia Mobilna PASCO KPCEN w Toruniu

Czas podziękowań i dobrych życzeń

Dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oficjalnie pożegnali się dziś z Edwardem Zyblewskim, który 26 lipca przeszedł na emeryturę. Pracował w naszej placówce jako konserwator od 1996 r., dbając o otoczenie budynku, służąc pomocą w naprawach sprzętów i organizacji szkoleń oraz znaczących wydarzeń. Uśmiechnięty i życzliwy, w kontaktach z innymi pracownikami lubił wykorzystywać poczucie humoru.

więcej...

Dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oficjalnie pożegnali się dziś z Edwardem Zyblewskim, który 26 lipca przeszedł na emeryturę. Pracował w naszej placówce jako konserwator od 1996 r., dbając o otoczenie budynku, służąc pomocą w naprawach sprzętów i organizacji szkoleń oraz znaczących wydarzeń. Uśmiechnięty i życzliwy, w kontaktach z innymi pracownikami lubił wykorzystywać poczucie humoru.

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN, podziękował Edwardowi Zyblewskiemu za wieloletnią pracę, podkreślając wagę zadań służących funkcjonowaniu placówki, o czym świadczy duża liczba nagród udzielanych przez kolejnych dyrektorów. Zapewnił, że w pamięci wszystkich zostaje jako uczynny kolega i zaprosił do odwiedzin w placówce. Zakończył życzeniami miłych chwil na emeryturze – nie tylko podczas ulubionego wędkowania.

Wszystkiego dobrego, panie Edku!

oprac. Pracownia Informacji i Promocji
Nasz specjalista w Centrum Badań Jądrowych w Genewie!
Vademecum nauczyciela. Język polski
012147148149
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ