niedziela, 18 listopad 2018 godz. 15:18

log in

 
 
Kryminalistyka – interdyscyplinarne nauczanie

Do drugiej części kursu „Kryminalistyka – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych”, przeprowadzonej 7 listopada br., uczestnicy przystąpili z szeroką wiedzą dotyczącą zabezpieczania śladów zdarzenia, którą zdobyli na pierwszym spotkaniu 27 października. Wykład Wykrywanie sprawcy... za pomocą przyrody przedstawiony przez dr. Piotra Terleckiego, biologa oraz uczestnika szkolenia z kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UMK, wzbudził zainteresowanie i przygotował do rozwiązywania czterech zagadek kryminalnych, w tym jednej z grafologii.

więcej...

Do drugiej części kursu „Kryminalistyka – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych”, przeprowadzonej 7 listopada br., uczestnicy przystąpili z szeroką wiedzą dotyczącą zabezpieczania śladów zdarzenia, którą zdobyli na pierwszym spotkaniu 27 października. Wykład Wykrywanie sprawcy... za pomocą przyrody przedstawiony przez dr. Piotra Terleckiego, biologa oraz uczestnika szkolenia z kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UMK, wzbudził zainteresowanie i przygotował do rozwiązywania czterech zagadek kryminalnych, w tym jednej z grafologii.

Zostały one opracowane przez dr. Piotra Terleckiego i Marię Aleksandrę Gancarz, konsultantkę ds. przedmiotów przyrodniczych, autorkę programu i kierownika tego kursu. Oparto je o metodę problemową z wykorzystaniem wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii i fizyki oraz specjalistycznej zdobytej na kursie. Zagadki wymagały myślenia dedukcyjnego lub indukcyjnego i niewątpliwie rozwijały kompetencje kluczowe dotyczące przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dalsza część eksperymentowania odbywała się w pracowni z czujnikami Pasco. Dr Krzysztof Rochowicz, specjalista ds. pracowni mobilnych Pasco, przedstawił możliwości realizacji wielu zagadnień przy wykorzystaniu czujników. Grupa zapoznała się z zasadami zbierania i prezentacji danych, a następnie samodzielnie wykonała ćwiczenia, m.in. „Licznik smart Geigera do promieniowania jonizującego”, „Fotosynteza”, „Prawo Archimedesa”, „CO2 w powietrzu” pod kierunkiem K. Rochwicza i „pH w życiu codziennym” pod kierunkiem M. A. Gancarz. Uczestnicy otrzymali wiele materiałów metodycznych do bezpośredniego prowadzenia zajęć z uczniami. Jaką rolę spełnia eksperyment w edukacji, poza walorami opisanymi powyżej, można zobaczyć na zdjęciach.

Tekst Maria Aleksandra Gancarz
Zdjęcia Maria Aleksandra Gancarz i Sławomir Żebrowski

Nowoczesne metody pracy i szkolni liderzy edukacji globalnej

Szkolni liderzy edukacji globalnej spotkali się 27 października 2018 r. na I części szkolenia „Nowoczesne metody pracy w realizacji zadań z obszaru edukacji globalnej w szkole”, które odbyło się w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy szkolni na rzecz rozwoju” Moduł II. Warsztaty przygotowały i prowadziły regionalne koordynatorki projektu: Danuta Potręć i Regina Strzemeska, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

więcej...

Szkolni liderzy edukacji globalnej spotkali się 27 października 2018 r. na I części szkolenia „Nowoczesne metody pracy w realizacji zadań z obszaru edukacji globalnej w szkole”, które odbyło się w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy szkolni na rzecz rozwoju” Moduł II. Warsztaty przygotowały i prowadziły regionalne koordynatorki projektu: Danuta Potręć i Regina Strzemeska, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Liderzy poznali kolejne etapy pracy metodą Design Thinking, którą mogą wykorzystać do planowania działań w szkole. Natomiast karty Learning Battle Cards stały się pomocą w procesie planowania wydarzeń podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (19–25 listopada 2018 r.), którego hasło w tym roku brzmi „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”

W planach jest II część szkolenia, która odbędzie się pod koniec listopada.

Danuta Potręć i Regina Strzemeska, regionalne koordynatorki projektu

Projekt „Edukacja globalna…” – konferencja w Toruniu

Kwestia Celów Zrównoważonego Rozwoju i mijające 25 lat od podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę były okazją do zgromadzenia się szkolnych liderów edukacji globalnej oraz zainteresowanych nauczycieli na konferencji, która miała miejsce w Toruniu 26 października 2018 r. Konferencja odbyła się w ramach realizacji projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” Moduł II.

więcej...

Kwestia Celów Zrównoważonego Rozwoju i mijające 25 lat od podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę były okazją do zgromadzenia się szkolnych liderów edukacji globalnej oraz zainteresowanych nauczycieli na konferencji, która miała miejsce w Toruniu 26 października 2018 r. Konferencja odbyła się w ramach realizacji projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” Moduł II.

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK omówił i podkreślił wartość Konwencji Praw Człowieka w 25-lecie podpisania jej przez Polskę. Następnie Ewa Nowak-Wąsicka, kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia SANEPiD w Toruniu, wygłosiła prelekcję wspartą interesującą prezentacją na temat Szczepienia ochronne jako najlepsza forma zapobiegania chorobom zakaźnym. Również i to zagadnienie wpisało się w Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Temat zdrowia (Cel 3 „Dobre zdrowie i jakość życia”) poruszyła również Dorota Andrzejewska, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, przedstawiając ogólnopolski program „Promocja zdrowia w szkole i przedszkolu”, którego jest koordynatorką.

Kolejnym punktem programu było dzielenie się dobrymi praktykami. Przedstawicielka SP nr 35 w Toruniu zapoznała zebranych z działaniami przeprowadzonymi z uczniami w ramach Projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Konferencję uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, którzy przedstawili improwizację artystyczną na temat wiersza Wisławy Szymborskiej Tutaj. Improwizacja odnosiła się do Celu Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie i ich opiekunka, nauczycielka Joanna Skowrońska, otrzymali dużo braw i gratulacji od uczestników konferencji.

Spotkanie przygotowały Danuta Potręć i Regina Strzemeska, wojewódzkie koordynatorki wspomnianego projektu i konsultantki KPCEN w Toruniu. Szkolni liderzy EG i zainteresowani nauczyciele uczestniczący w spotkaniu wysoko ocenili stronę merytoryczną i organizacyjną konferencji.

Danuta Potręć i Regina Strzemeska, regionalne koordynatorki projektu


KRYMINALISTYKA CODZIENNIE – I W SZKOLE

Jak bardzo użyteczna w codziennym życiu jest wiedza z przedmiotów przyrodniczych? Pokazała to pierwsza część warsztatów „Kryminalistyka – jak ciekawie uczyć przedmiotów przyrodniczych”, która odbyła się 27 października 2018 r. w KPCEN w Toruniu w specjalnie przygotowanej i wyposażonej sali. Niżej zamieszczone zdjęcia dokumentują duże zainteresowanie uczestników, którzy wykonywali własnoręcznie zabezpieczanie pozostałości biologicznych i podejmowali próby identyfikacji śladów mechanoskopijnych na podstawie silikonowych odcisków. Niezwykle ciekawe i pouczające, bo wbrew pozorom – bardzo trudne, były prawidłowo wykonywane badania daktyloskopijne. W nagrodę każdy uczestnik wyszedł z odciskami własnych linii papilarnych. Wiele zagadnień z zakresu kryminalistyki, przydatnych w interesującym nauczaniu, przedstawił prowadzący zajęcia aspirant Aleksander Muszczyński, technik kryminalistyki pracujący w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu. Zarówno rozległa wiedza i doświadczenie, a także forma przekazu uczyniły zajęcia pożytecznymi i interesującymi. Szczególnie ciekawie omawiane były (z anegdotami) ślady osmologiczne, które w praktyce doskonale są identyfikowane przez psy. Wszyscy uczestnicy, reprezentujący pięć przedmiotów przyrodniczych, wyszli usatysfakcjonowani.

Tekst i zdjęcia Maria Aleksandra Gancarz

Projekt „Odważni i roztropni”

W związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości Województwo Kujawsko-Pomorskie wspólnie z Fundacją „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” przygotowało projekt edukacyjny pn. „Odważni i roztropni”.

Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu i daje młodym ludziom możliwość poznania wyjątkowego wkładu ochotników, często ich rówieśników, w odzyskanie Niepodległości i ustalenie granic odrodzonej Polski. W ramach projektu przygotowane zostały materiały merytoryczne i dydaktyczne dla szkół, które umożliwią przeprowadzenie zajęć multimedialnych dla uczniów.

Zrekrutowani przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przedstawiciele 40 szkół wzięli udział 24 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w warsztatach dydaktyczno-historycznych. Zaprezentowane zostały dwa filmy edukacyjne, które zostały opatrzone prelekcją historyka Wiktora Cygana. Na warsztatach omówione zostały pakiety edukacyjne, które trafią do szkół oraz poruszono tematykę zachęcania młodzieży do nauki historii.

Projekt edukacyjny w przedmiotach przyrodniczych

Konferencję metodyczną „Uczniowskie projekty edukacyjne w 8-letniej szkole podstawowej z uwzględnieniem źródeł finansowania” przygotowała i poprowadziła 9 października Agnieszka Waruszewska – od września 2018 r. doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych dla gmin powiatu brodnickiego. Pokazała, jak wiele kompetencji kluczowych rozwija metoda projektu, przedstawiła również 5 celów kształcenia z podstawy programowej, w które wpisuje się projekt edukacyjny. Cenną częścią prezentacji była lista źródeł finansowania – w tym takie, z których mogą korzystać nauczyciele realizujący małe projekty.
więcej...

Konferencję metodyczną „Uczniowskie projekty edukacyjne w 8-letniej szkole podstawowej z uwzględnieniem źródeł finansowania” przygotowała i poprowadziła 9 października Agnieszka Waruszewska – od września 2018 r. doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych dla gmin powiatu brodnickiego. Pokazała, jak wiele kompetencji kluczowych rozwija metoda projektu, przedstawiła również 5 celów kształcenia z podstawy programowej, w które wpisuje się projekt edukacyjny. Cenną częścią prezentacji była lista źródeł finansowania – w tym takie, z których mogą korzystać nauczyciele realizujący małe projekty.
Agnieszka Waruszewska omówiła dokładnie procedury, ponieważ sama pozyskuje fundusze na realizację swoich przedsięwzięć. Każdy uczestnik otrzymał instrukcję z załącznikami. Poza ciekawą częścią teoretyczną w prezentacji zostały pokazane dwa ostatnie projekty, z których jeden wzbudził zainteresowanie i będzie przedmiotem konsultacji w listopadzie. Spotkanie odbyło się w doskonale wyposażonej pracowni przyrodniczej, którą w kolejnych latach rozwijało dwóch nauczycieli uczestniczących w konferencji. To doskonały przykład współpracy i współdziałania. Ostatnią część spotkania stanowiła dyskusja i wymiana doświadczeń – było pouczająco i interesująco.

Maria Aleksandra Gancarz
Zdjęcia Agnieszka Waruszewska
Szkoła No Bell – wyjazd studyjny - sprawozdanie

Istnieje od 28 lat, od 16 jest innowacyjna – szkoła No Bell w Konstancinie-Jeziornie. Konstancińska Szkoła No Bell wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission. W końcu stycznia No Bell prezentowała swój autorski model edukacji na targach Bett Show 2018 w Londynie. No Bell należy do ruchu Budzących się Szkół, które chcą przywrócić uczniom samostanowienie. Jej działalność dydaktyczno-wychowawcza opiera się na koncepcji Marii Montessori.

Dziewiętnastu dyrektorów, nauczycieli i konsultantów z województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło szkołę w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, zapowiedzianego na majowej konferencji Innowacyjna edukacja – czyli jaka? Inicjatorką i kierowniczką wydarzenia była Marzenna Wierzbicka, konsultantka wyżej wymienionej placówki.

więcej...

Istnieje od 28 lat, od 16 jest innowacyjna – szkoła No Bell w Konstancinie-Jeziornie. Konstancińska Szkoła No Bell wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission. W końcu stycznia No Bell prezentowała swój autorski model edukacji na targach Bett Show 2018 w Londynie. No Bell należy do ruchu Budzących się Szkół, które chcą przywrócić uczniom samostanowienie. Jej działalność dydaktyczno-wychowawcza opiera się na koncepcji Marii Montessori.

Dziewiętnastu dyrektorów, nauczycieli i konsultantów z województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło szkołę w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, zapowiedzianego na majowej konferencji Innowacyjna edukacja – czyli jaka? Inicjatorką i kierowniczką wydarzenia była Marzenna Wierzbicka, konsultantka wyżej wymienionej placówki.

W trakcie wyjazdu dyrektorzy i nauczyciele zapoznali się z organizacją pracy No Bell, jej koncepcją edukacyjną, metodami i formami działań stosowanymi w przedszkolu i szkole. Uczestniczki obserwowały zajęcia przedszkolne oraz lekcyjne w kilku klasach na różnych przedmiotach. Zwiedziły placówkę: sale zajęciowe, kąciki wypoczynkowo-czytelnicze, ciekawie zaprojektowane korytarze i plac zabaw. Miały okazję doświadczyć innowacyjnie zaaranżowanej przestrzeni edukacyjnej. Były też okazje do rozmów z nauczycielami.

Na pytania gości odpowiadały Izabella Gorczyca, dyrektorka i właścicielka szkoły oraz Joanna Górecka, specjalistka ds. rozwoju szkoły, która również oprowadzała przyjezdnych po szkole.

Co interesującego i innego niż w szkołach masowych jest godne zwrócenia uwagi:
 • w klasach uczniowie są mieszani wiekowo;
 • w edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach jest zawsze dwóch nauczycieli, np. prowadzący zajęcia matematyk i wychowawca, który obserwuje i wspiera;
 • funkcjonuje „zwariowany” plan lekcji; poszczególne klasy zaczynają zajęcia w różnym czasie, nie ma ustalonych przerw oprócz śniadaniowej i obiadowej oraz „owocowej” dla młodszych uczniów;
 • jest realizowany przedmiot „inteligencja emocjonalna” w formie warsztatów;
 • uczniowie nie otrzymują świadectw, w zamian za to nauczyciele piszą do nich listy z podziękowaniami, sentencjami, wierszykami (świadectwa dostarczane są rodzicom);
 • nie ma podręczników;
 • każdy nauczyciel tworzy autorski program;
 • bezpośredni dostęp uczniów do środków dydaktycznych;
 • często wybieraną metodą dydaktyczną są projekty badawcze oraz gry terenowe;
 • stosowane jest ocenianie kształtujące;
 • w klasach VI–VII uczniowie sami wybierają niektóre zajęcia, w których chcą uczestniczyć; tutor i inni nauczyciele czuwają nad tym, żeby była rotacja zajęć;
 • do 10–11 roku życia dziecka nie stosuje się na lekcjach technologii informacyjnej;
 • samoobsługa w stołówce szkolnej;
 • uczniowie nie siedzą w tradycyjnych ławkach, a przestrzeń sal jest innowacyjnie zaprojektowana.

To tylko niektóre innowacje wprowadzone do szkoły. Należy wspomnieć, że No Bell osiąga bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Od kilku lat jest w 9 staninie. Jak można sobie wyobrazić, pytań ze strony uczestników wyjazdu było bardzo dużo. Czas ograniczał jednak możliwość wniknięcia we wszystkie arkana filozofii oraz funkcjonowania szkoły.

W drodze powrotnej, aby uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, które, czy jest się w nim po raz pierwszy, czy kolejny, zawsze porusza emocje oglądającego i pozostawia w nim niezatarte wrażenie.

Wierzymy, że innowacyjna szkoła No Bell przyczyni się do innego, nowego spojrzenia na proces dydaktyczny oraz zainspiruje dyrektorów i nauczycieli do zmian w swoich szkołach. W związku z planowaną na wiosnę 2019 r. konferencją Innowacyjna edukacja – przykłady dobrych praktyk, zachęcając do dzielenia się swoim doświadczeniami zapraszamy do kontaktów z organizatorem konferencji – Marzenną Wierzbicką.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji I Promocji
Marzenna Wierzbicka – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, kierowniczka wyjazdu


KPCEN Toruń na XIII Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zorganizowało 24–26 września 2018 r. XIII Kongres Zarządzania Oświatą, będący „[…] największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – osób, które kierując szkołami, organizując oświatę w samorządach, sprawując nadzór pedagogiczny, chcą aktywnie wpływać na politykę oświatową państwa, być u źródła wydarzeń i zmian. Celem Kongresu jest umożliwienie środowisku oświatowemu udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe” (http://www.oskko.edu.pl/kongres/). Jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu.

więcej...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zorganizowało 24–26 września 2018 r. XIII Kongres Zarządzania Oświatą, będący „[…] największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – osób, które kierując szkołami, organizując oświatę w samorządach, sprawując nadzór pedagogiczny, chcą aktywnie wpływać na politykę oświatową państwa, być u źródła wydarzeń i zmian. Celem Kongresu jest umożliwienie środowisku oświatowemu udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe” (http://www.oskko.edu.pl/kongres/). Jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu.

Program kongresu obejmował kilka bloków tematycznych:
 • Warsztat pracy dyrektora – praktyka w dobie zmian (PIP w szkole, aktualizacja prawa – niezbędnik dyrektora na nowy rok szkolny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w ujęciu praktycznym, ocena pracy nauczyciela – prawo i praktyka, RODO w szkole, metoda superwizji a rozwój placówki, design thinking i analiza foresigthów a projektowanie innowacyjnej edukacji, kompetencje miękkie a praca w szkole);
 • Polityka oświatowa (dyskusje w sprawie zmian systemowych w oświacie, umowy społeczne dla szkoły);
 • Moduł samorządowy (nadzór administracyjny, finansowanie zadań oświatowych, wpływ organu prowadzącego na politykę kadrową organizatora);
 • Praca z uczniem, kształcenie, wychowanie i relacje w szkole (ocenianie kształtujące, elektronika – plusy i minusy, TIK w edukacji, komunikacja interpersonalna, motywacja i samorozwój, kształtowanie kompetencji kluczowych, edukacja przez ruch, modele wychowania dziecka);
 • Edukacja przedszkolna (program EduAkcja, ocena pracy nauczyciela i przepisy prawne, metody pracy z dziećmi, komunikacja z rodzicami, nauka kodowania, RODO w przedszkolu).

W ramach bloku dotyczącego kształcenia zaplanowano wystąpienie pracowników KPCEN w Toruniu, dyrektora Sławomira Żebrowskiego i wicedyrektor Agnieszki Przybyszewskiej – „Nowe technologie kluczem do kształtowania kompetencji kluczowych”. Były to warsztaty pokazujące inspirujące przykłady wykorzystywania nowych technologii do rozwoju własnego i innych osób, związane z efektywną komunikacją, wykorzystaniem możliwości, jakie daje Internet, kreatywnością i różnymi sposobami myślenia. Uczestnicy mieli okazję poznać szczegółowo możliwości skutecznego zarządzania zadaniami wykorzystując narzędzia cyfrowe oraz chmurę. Sławomir Żebrowski i Agnieszka Przybyszewska zaprezentowali również sposoby prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem dostępnych nowoczesnych narzędzi oraz Internetu.

Kolejnym elementem programu kongresu OSKKO, w którym brał udział toruński KPCEN, była zaplanowana wizyta studyjna w pracowni PASCO należącej do naszej placówki. Dr Krzysztof Rochowicz, Maria Aleksandra Gancarz i Małgorzata Trzeciak przygotowali program pokazu doświadczalnego „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem pracowni mobilnych PASCO”. Przygotowano urządzenie umożliwiające pomiar stężenia dwutlenku węgla w powietrzu, które skutecznie przekonuje nas o konieczności wietrzenia pomieszczeń, w których przebywamy i pracujemy. Czujnik ruchu, w połączeniu z darmowym programem „MatchGraph”, pozwala prosto i skutecznie wprowadzić w tematykę odczytywania wykresów i wzajemnych zależności wielkości fizycznych (lub matematycznych). Jego dalsze użycie na lekcjach fizyki ułatwia przyswajanie wiedzy z zakresu mechaniki – szybkie pomiary położenia, prędkości i przyspieszenia dla różnego rodzaju ruchów w połączeniu z natychmiastowym tworzeniem wykresów tych wielkości umożliwiają wykonywanie doświadczeń metodą nauczania przez dociekanie – czyli formułując hipotezy i natychmiast je weryfikując. Ta metoda badawcza może być z równym powodzeniem stosowana w nauczaniu biologii (badania procesu fotosyntezy poprzez analizę wydzielania dwutlenku węgla przez rośliny w różnych warunkach oświetlenia dokonuje się w ciągu kilku minut) czy chemii (badanie czynnika pH różnych substancji). Wchodzące w skład pracowni mikroskopy cyfrowe (Delta Optical Smart) pozwalają na szybkie poznawanie mikroświata dzięki gotowym preparatom, ale też na realizację bardziej wyrafinowanych i długoterminowych projektów, np. wykonywanie zdjęć rozkwitających roślin i ich montaż w film poklatkowy. Warto podkreślić, że nowa generacja czujników PASCO umożliwia bezprzewodową transmisję zarejestrowanych danych przez Bluetooth do smartfonów, gdzie można dokonać dalszej analizy pomiarów (samodzielna praca uczniów, indywidualna lub zespołowa) ilustrujących zagadnienia przyrodnicze. Zaplanowany pokaz miał na celu ukazanie możliwości użycia nowoczesnych technologii w edukacji.

dr Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu
dr Krzysztof Rochowicz, Pracownia Mobilna PASCO KPCEN w Toruniu

Czas podziękowań i dobrych życzeń

Dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oficjalnie pożegnali się dziś z Edwardem Zyblewskim, który 26 lipca przeszedł na emeryturę. Pracował w naszej placówce jako konserwator od 1996 r., dbając o otoczenie budynku, służąc pomocą w naprawach sprzętów i organizacji szkoleń oraz znaczących wydarzeń. Uśmiechnięty i życzliwy, w kontaktach z innymi pracownikami lubił wykorzystywać poczucie humoru.

więcej...

Dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oficjalnie pożegnali się dziś z Edwardem Zyblewskim, który 26 lipca przeszedł na emeryturę. Pracował w naszej placówce jako konserwator od 1996 r., dbając o otoczenie budynku, służąc pomocą w naprawach sprzętów i organizacji szkoleń oraz znaczących wydarzeń. Uśmiechnięty i życzliwy, w kontaktach z innymi pracownikami lubił wykorzystywać poczucie humoru.

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN, podziękował Edwardowi Zyblewskiemu za wieloletnią pracę, podkreślając wagę zadań służących funkcjonowaniu placówki, o czym świadczy duża liczba nagród udzielanych przez kolejnych dyrektorów. Zapewnił, że w pamięci wszystkich zostaje jako uczynny kolega i zaprosił do odwiedzin w placówce. Zakończył życzeniami miłych chwil na emeryturze – nie tylko podczas ulubionego wędkowania.

Wszystkiego dobrego, panie Edku!

oprac. Pracownia Informacji i Promocji
Kryminalistyka – interdyscyplinarne nauczanie
Nowoczesne metody pracy i szkolni liderzy edukacji globalnej
012142143144
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

 • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
 • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
 • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ