niedziela, 24 czerwiec 2018 godz. 14:23

log in

 
 
Zaproszenie do udziału w seminarium
Wojewoda Kujawsko - Pomorski,
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty wraz z Fundacją Pracowania Dialogu
zapraszają do udziału w projekcie
Konflikty w szkole? Rozwiązane!,

który jest adresowany do nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Celem projektu jest szkolenie kadr w przeciwdziałaniu agresji i przemocy rówieśniczej, a także w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.
Odbędą się trzy edycje seminarium: w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu, a także dwie edycje szkolenia - w Toruniu i Włocławku.
Szczegółowe informacje o projekcie i terminy - w załączniku.

Joanna Zwierzchowska - mediatorka stażystka, koordynatorka projektu
Konflikty w szkole? Rozwiązane!
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>