wtorek, 23 styczeń 2018 godz. 08:54

log in

 
 
Zaproszenie do udziału w seminarium
Wojewoda Kujawsko - Pomorski,
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty wraz z Fundacją Pracowania Dialogu
zapraszają do udziału w projekcie
Konflikty w szkole? Rozwiązane!,

który jest adresowany do nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Celem projektu jest szkolenie kadr w przeciwdziałaniu agresji i przemocy rówieśniczej, a także w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.
Odbędą się trzy edycje seminarium: w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu, a także dwie edycje szkolenia - w Toruniu i Włocławku.
Szczegółowe informacje o projekcie i terminy - w załączniku.

Joanna Zwierzchowska - mediatorka stażystka, koordynatorka projektu
Konflikty w szkole? Rozwiązane!
Spotkanie dla nauczycieli do doradców - relacja i zaproszenie
Nowy numer UczMy
012121122123
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>