niedziela, 24 czerwiec 2018 godz. 14:35

log in

 
 
Sieciowanie czas zacząć

Jednym z zadań doradcy metodycznego jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek. Dlatego też począwszy od nowego roku szkolnego doradcy metodyczni działający na terenie Miasta Brodnica i Gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno zaprosili do współpracy w sieci nauczycieli pracujących w placówkach objętych doradztwem. Celem funkcjonowania sieci jest analiza dobrych praktyk stosowanych przez nauczycieli, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci, nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami oraz wymiana doświadczeń – zarówno za pośrednictwem platformy MOODLE, jak i podczas spotkań stacjonarnych.

więcej...

Jednym z zadań doradcy metodycznego jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek. Dlatego też począwszy od nowego roku szkolnego doradcy metodyczni działający na terenie Miasta Brodnica i Gmin: Brodnica, Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno zaprosili do współpracy w sieci nauczycieli pracujących w placówkach objętych doradztwem. Celem funkcjonowania sieci jest analiza dobrych praktyk stosowanych przez nauczycieli, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci, nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami oraz wymiana doświadczeń – zarówno za pośrednictwem platformy MOODLE, jak i podczas spotkań stacjonarnych.

Pierwsze spotkanie dwóch sieci, zorganizowane przez doradczynie metodyczne, odbyło się 4 października 2016 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy. Koordynatorka sieci pod nazwą Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – Barbara Rochon spotkała się z pedagogami, psychologami i logopedami. Natomiast nauczyciele języka polskiego i innych przedmiotów humanistycznych, zaproszeni przez koordynatorkę Dorotę Kossakowską, rozpoczęli pracę w sieci Motywowanie uczniów poprzez wykorzystanie aktywnych metod pracy na lekcjach przedmiotów humanistycznych.

Pierwsza część obu spotkań poświęcona była diagnozie potrzeb i wypracowaniu zasad współpracy. Ustalono również cele sieci oraz harmonogram spotkań stacjonarnych i na platformie. W drugiej części – wspólnej dla obu grup – Wacław Kozłowski, konsultant KPCEN, zapoznał uczestników z zasadami pracy na platformie MOODLE, na której m.in. zamieszczane będą materiały wypracowane przez nauczycieli.


Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>