czwartek, 19 kwiecień 2018 godz. 17:45

log in

 
 
Platforma moodle bez tajemnic

Uczestnicy sieci Coaching w edukacji zapoznali się z platformą moodle, aby móc wymienić się doświadczeniami i materiałami, które pomogą w stosowaniu narzędzi coachingowych w pracy z uczniami i w kontaktach z rodzicami.

więcej...

Uczestnicy sieci Coaching w edukacji zapoznali się z platformą moodle, aby móc wymienić się doświadczeniami i materiałami, które pomogą w stosowaniu narzędzi coachingowych w pracy z uczniami i w kontaktach z rodzicami.

Szkolenie z zakresu pracy na platformie zaplanowane zostało dla dwóch grup uczestniczek w dogodnych dla nich terminach. Pierwsze odbyło się 5 listopada, drugie 25 tego samego miesiąca. Oba spotkania w gościnnych murach Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu poprowadziły doświadczone pracowniczki Biblioteki: Izabela Milewska-Warta i Marzena Jarocka, które w spokojny, jasny i przystępny sposób przybliżyły nauczycielom tajniki i możliwości działań na platformie.
Uczestniczki szkoleń przywitały koordynatorki sieci: Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska z Biblioteki Pedagogicznej.

Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 6 grudnia 2016 r. , podczas którego osoby zainteresowane wykorzystaniem coachingu w edukacji, poznają wybrane narzędzia przydatne do pracy z uczniami i w życiu prywatnym. Dowiedzą się od prowadzącej Danuty Potręć, jak stawiać sobie cele, jak je realizować i jak się motywować . Przekazywanie ciekawych materiałów, wymiana doświadczeń i dyskusje odbywać się będą na platformie moodle Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie
Coachingowe lekcje w Brzoziu
012131132
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>