poniedziałek, 22 styczeń 2018 godz. 17:04

log in

 
 
Portugalia 2017

"Zarządzanie oświatą, doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli" to temat wyjazdu studyjnego do Lizbony organizowanego w dniach 4-10 października 2017 r. przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wraz z Unią Europejskich Federalistów.

więcej...

"Zarządzanie oświatą, doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli" to temat wyjazdu studyjnego do Lizbony organizowanego w dniach 4-10 października 2017 r. przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wraz z Unią Europejskich Federalistów.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy: przedstawicieli JST, dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem wyjazdu jest poznanie: organizacji systemu kształcenia w Portugalii, roli i miejsca nauczyciela oraz dyrektora w szkole, sposobów podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli i dyrektorów oraz wymiana doświadczeń.

Więcej informacji:
Administrator
2016-12-21 18:09:02
Nowy numer UczMy
012121122123
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>