wtorek, 23 styczeń 2018 godz. 09:03

log in

 
 
Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny z serii Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach dla uczniów gimnazjów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego organizuje Centrum Edukacji Młodzieży im ks.Jerzego Popiełuszki w Górsku.

Cele konkursu to:
  1. wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko - pomorskim
  2. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie w nich twórczego myślenia
  3. rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
  4. promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół
  5. motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym w rozwijaniu jego pasji
  6. przybliżanie wartości zwyczajów regionalnych, społecznych i patriotycznych na podstawie wielkich autorytetów
  7. rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin naukowych
Współorganizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.
Od 2012 roku odbyło się 5 edycji konkursu, których bohaterami byli:
- Mikołaj Kopernik, I edycja 2012/13
- Jan Paweł II i ksiądz Jerzy Popiełuszko, II edycja 2013/14
- Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, III edycja 2014/15
- Prymas Stefan Wyszyński, IV edycja 2015/16
- Jan Paweł II, V edycja 2016/17
Z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przewodniczącymi komisji rejonowych są konsultantki:
- Danuta Potręć rejon nr 2 (miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski)
- Dorota Andrzejewska rejon nr 4 (miasto Grudziądz, powiaty: grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, świecki).

Obie konsultantki uczestniczą w pracach przygotowujących kolejne edycje oraz w organizacji podsumowań regionalnych i końcowej Gali podsumowującej, która od dwóch lat odbywa się w pięknej sali w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych edycji konkursu znajdują się na stronie organizatora – Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku: www.gorsk.org.pl
Spotkanie dla nauczycieli do doradców - relacja i zaproszenie
Nowy numer UczMy
012121122123
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>