niedziela, 24 czerwiec 2018 godz. 14:35

log in

 
 
Czytanie w przedszkolu - sprawozdanie

Kolejne już spotkanie nauczycieli wychowania przedszkolnego uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia: „Czytanie już w przedszkolu", odbyło się 23 marca 2017 roku w Przedszkolu im. M. Konopnickiej w Brodnicy. Tematem przewodnim były „Zabawy stare i nowe w kształtowaniu umiejętności czytania”.

Prowadzącą spotkanie była koordynatorka sieci Wioletta Sokołowska, doradczyni wychowania przedszkolnego.
Nauczycielki biorące udział w spotkaniu miały okazję poznać wiele zabaw i ćwiczeń, które kształtują umiejętność czytania. Wspólnie omówione zostały napotykane na co dzień problemy do rozwiązania. Zaproponowane zabawy zostały przećwiczone, aby zauważyć sens i walory prowadzonych zajęć.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz przykładami zabaw, które wykorzystują w codziennej pracy.

Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>