niedziela, 24 czerwiec 2018 godz. 14:35

log in

 
 
Jak pracować z pokoleniem Z? - sprawozdanie

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie szukały uczestniczki sieci Coaching w edukacji podczas piątego już spotkania w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, które odbyło się 4 kwietnia 2017 r.
Sieć prowadzą: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Koordynatorkami pracy sieci są Danuta Potręć, konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

więcej...

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie szukały uczestniczki sieci Coaching w edukacji podczas piątego już spotkania w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, które odbyło się 4 kwietnia 2017 r.
Sieć prowadzą: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Koordynatorkami pracy sieci są Danuta Potręć, konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Uczestniczki spotkania powitała Danuta Potręć, koordynatorka sieci, po czym podziękowała nauczycielkom za wykonanie zadania domowego – przygotowanie materiałów przydatnych podczas pracy dydaktycznej, które zostaną zamieszczone na platformie Moodle. Po podsumowaniu zadania oddała głos Dominice Warskiej, która poprowadziła warsztaty Jak pracować z pokoleniem Z? Na początku zajęć Dominika Warska scharakteryzowała pokolenie baby boomers, pokolenie X, Y i Z. Następnie odbyła się dyskusja na temat różnic pokoleniowych – nauczycielki mówiły o swoich spostrzeżeniach na temat poszczególnych generacji. W dalszej części zajęć uczestniczki warsztatów obejrzały film Natalii Hatalskiej, zrealizowany w ramach projektu dotyczącego pokolenia Z. Dominika Warska opowiedziała też o swoich rozmowach z młodzieżą na temat tego, co motywuje pokolenie Z i pokazała plansze przygotowane przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, będące odpowiedzią na pytanie „Jak pracować z generacją Z?”. Po przedyskutowaniu przedstawionych prac uczestniczki zajęć przygotowały informację zwrotną dla młodych ludzi, stanowiącą swoiste podziękowanie za zaangażowanie w projekt.

W czasie zajęć można było zapoznać się z literaturą związaną z tematem zajęć, którą przygotowała Elżbieta Wiśniewska z Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
Uczestniczki warsztatów pożegnała Danuta Potręć i zaprosiła je na spotkanie podsumowujące całoroczną pracę w ramach sieci samokształcenia, które odbędzie się w czerwcu 2017 r.

oprac. Anna Siemińska (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu) i Danuta Potręć (KPCEN w Toruniu)
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>