piątek, 21 wrzesień 2018 godz. 02:11

log in

 
 
Podsumowanie, nagrody i spacer edukacyjny…


Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz doradcy metodyczni obejmujący wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół Miasta i Gminy Brodnica oraz Gmin: Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno zebrali się, jak co roku, na podsumowaniu swojej całorocznej pracy. Spotkanie odbyło się 10 października 2017 r. w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 36.

Małgorzata Trzeciak, dyrektor placówki przywitała przybyłych gości: Dorotę Ramę, wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu oraz Czesława Ficnera, wicedyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego. Następnie zaprezentowała zestawienie zbiorcze szkoleń przeprowadzonych przez konsultantów. więcej...

Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz doradcy metodyczni obejmujący wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół Miasta i Gminy Brodnica oraz Gmin: Brzozie, Górzno, Świedziebnia i Zbiczno zebrali się, jak co roku, na podsumowaniu swojej całorocznej pracy. Spotkanie odbyło się 10 października 2017 r. w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 36.

Małgorzata Trzeciak, dyrektor placówki przywitała przybyłych gości: Dorotę Ramę, wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu oraz Czesława Ficnera, wicedyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego. Następnie zaprezentowała zestawienie zbiorcze szkoleń przeprowadzonych przez konsultantów.
Wynikało z niego, że w roku szkolnym 2016/2017 zostało przeszkolonych 8064 nauczycieli w różnych formach doskonalenia. Wśród tematów cieszących się największym zainteresowaniem znalazły się m. in.: Ocenianie kształtujące, Od kodowania do programowania, Cyberprzemoc, Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Dyrektor podkreśliła udział konsultantów w programach o zasięgu ogólnopolskim. Zakończyła wystąpienie wnioskami i rekomendacjami do pracy na przyszły rok oraz podziękowaniem pracownikom za ich zaangażowanie w pracę i profesjonalizm działań.

Kolejną część spotkania stanowiły wystąpienia kierowników pracowni, którzy ukazali zaangażowanie konsultantów w realizację zaplanowanych działań oraz tych pojawiających się poza planem:
Wiesława Kuban – Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania
Marzenna Wierzbicka – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji

Po części sprawozdawczej nastąpiło wręczenie Nagród Dyrektora dla pracowników. Nagrodzeni
- konsultanci: Regina Strzemeska, Anna Piątek, Tadeusz Wański oraz specjalista - dr Krzysztof Rochowicz
- pracownicy administracyjni: Elżbieta Poksińska, Ewa Olkiewicz, Wanda Dytrych, Edward Zyblewski, Paweł Zawadzki.
Nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymali Zofia Spalińska i Wacław Kozłowski
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni: Wiesława Kuban, Danuta Potręć, Elżbieta Poksińska i Hanna Surowiec

Gratulujemy!

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w formie spaceru edukacyjnego pt. Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego. Konsultantka Maria Aleksandra Gancarz, która jest wieloletnim, licencjonowanym przewodnikiem, oprowadziła wszystkich po Starym Rynku, opowiadając interesujące fakty z historii i kultury zabytkowego Torunia. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i miłymi rozmowami.

oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Czas podziękowań i dobrych życzeń
Nowy dyrektor KPCEN w Toruniu
012137138139
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>