poniedziałek, 23 kwiecień 2018 godz. 17:08

log in

 
 
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny - BÓBR

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą. Bóbr to największy konkurs informatyczny w Polsce, otrzymał Patronat Ministerstwa Cyfryzacji, w zeszłym roku wzięło w nim udział prawie 20 000 uczniów z około 3000 szkół. Głównym organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń.

Więcej informacji: Zaproszenie do udziału, Informacje o konkursie
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie
Coachingowe lekcje w Brzoziu
012131132
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>