poniedziałek, 23 kwiecień 2018 godz. 17:08

log in

 
 
Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej a kompetencje kluczowe

W środę 11 października 2017r w Szkole Podstawowej nr 7 w Brodnicy, ul Matejki 5 odbyła się konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem konferencji było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących zmian w nowej podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej i rozwijanie kompetencji kluczowych na tym etapie kształcenia. Podczas spotkania Regina Strzemeska, konsultantka KPCEN w Toruniu, zapoznała w przystępny sposób w formie warsztatowej nauczycieli z zagadnieniem kompetencji kluczowych.

więcej...

W środę 11 października 2017r w Szkole Podstawowej nr 7 w Brodnicy, ul Matejki 5 odbyła się konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem konferencji było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących zmian w nowej podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej i rozwijanie kompetencji kluczowych na tym etapie kształcenia. Podczas spotkania Regina Strzemeska, konsultantka KPCEN w Toruniu, zapoznała w przystępny sposób w formie warsztatowej nauczycieli z zagadnieniem kompetencji kluczowych.

Uczestnicy, pracując w parach i w grupach w formach z elementami zabawy mieli okazję doświadczyć, że rozwijanie umiejętności kluczowych odbywa się w trakcie samodzielnej aktywności uczących się. Nauczyciel rezygnuje z dominującej roli, wspierając rozwój uczniów, stawia problemy do rozwiązania, skłania do refleksji nad przebiegiem pracy oraz kontroluje procesy zdobywania wiedzy. Następnie Maria Łaszkiewicz, doradca metodyczny, przedstawiła priorytety MEN-u i kierunek zmian w nowej podstawie programowej. Szczególną uwagę zwróciła na koncepcję kształcenia zintegrowanego wg prof. Ryszarda Więckowskiego.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, zdobyć nowe informacje i inspiracje do swojej pracy. Cieszy nas, że w bezpośrednich rozmowach i komentarzach nauczyciele wyrazili swoje zadowolenie ze spotkania.

Maria Łaszkiewicz
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie
Coachingowe lekcje w Brzoziu
012131132
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>