poniedziałek, 23 kwiecień 2018 godz. 17:06

log in

 
 
Metody eksperymentu naukowego w edukacji - sprawozdanie

Eksperyment naukowy - wybór czy konieczność? Konieczność. Szkolenie nauczycieli ze szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum w Bobrowie przeprowadzono 7 października 2017 r. w pracowniach KPCEN w Toruniu w ramach Projektu Innowacyjna Edukacja w Gminie Bobrowo.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia eksperymentu naukowego w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem metody problemowej. Innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych zwiększa zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi. Obecni na zajęciach nauczyciele różnych przedmiotów mogli przekonać się, że zarówno eksperyment, a szczególnie metodę problemową, należy realizować na wszystkich etapach edukacyjnych z odpowiednim poziomem trudności.

więcej...

Eksperyment naukowy - wybór czy konieczność? Konieczność. Szkolenie nauczycieli ze szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum w Bobrowie przeprowadzono 7 października 2017 r. w pracowniach KPCEN w Toruniu w ramach Projektu Innowacyjna Edukacja w Gminie Bobrowo.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia eksperymentu naukowego w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem metody problemowej. Innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych zwiększa zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi. Obecni na zajęciach nauczyciele różnych przedmiotów mogli przekonać się, że zarówno eksperyment, a szczególnie metodę problemową, należy realizować na wszystkich etapach edukacyjnych z odpowiednim poziomem trudności.

Szkolenie prowadzili: Maria Aleksandra Gancarz, konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych i dr Krzysztof Rochowicz, specjalista w zakresie pracowni mobilnych w KPCEN w Toruniu.

Co daje eksperyment prowadzony samodzielnie, obrazują zdjęcia. W takich samych zajęciach będą uczestniczyli nauczyciele z pozostałych szkół gminy Bobrowo, o czym będziemy sukcesywnie informować.


Tekst, Maria Aleksandra Gancarz, zdjęcia: Agnieszka Przybyszewska i Sylwia Fila


Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie
Coachingowe lekcje w Brzoziu
012131132
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>