poniedziałek, 22 styczeń 2018 godz. 16:52

log in

 
 
Doradztwo zawodowe w szkole - sprawozdanie

Kurs Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – wymóg czy potrzeba? zorganizowany został w siedzibie KPCEN w Toruniu przez Dorotę Andrzejewską. Zajęcia odbyły się w cyklu dwóch spotkań 9 i 19 października 2017 r. W kursie uczestniczyło 15 osób, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia prowadziły Nina Cuske, doradca metodyczny, nauczyciel doradztwa zawodowego i Dorota Andrzejewska konsultantka KPCEN w Toruniu.

więcej...

Kurs Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – wymóg czy potrzeba? zorganizowany został w siedzibie KPCEN w Toruniu przez Dorotę Andrzejewską. Zajęcia odbyły się w cyklu dwóch spotkań 9 i 19 października 2017 r. W kursie uczestniczyło 15 osób, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia prowadziły Nina Cuske, doradca metodyczny, nauczyciel doradztwa zawodowego i Dorota Andrzejewska konsultantka KPCEN w Toruniu.

Celem kursu było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących planowania, wdrażania i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole. Prelegentki w sposób przejrzysty i praktyczny zaproponowały sposób budowania WSDZ we współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i instytucjami współpracującymi. Nauczyciele zgodni byli co do tego, że szkoła winna stwarzać warunki do diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje pomocne w planowaniu kariery, pozyskiwania i udostępniania ich. Niezbędne jest także prowadzenie zajęć (we współpracy ze wszystkimi nauczycielami w szkole), które przygotują uczniów do świadomego wyboru i planowania kariery. Ważne jest, aby działania w ramach WSDZ prowadzone były planowo i systematycznie .

Dziękuję nauczycielom za udział kursie, życzę powodzenia w realizacji zaplanowanych działań.
Dorota Andrzejewska
Zachęcam do udziału w sieci (pierwsze spotkanie 7 listopada) informacja na stronie KPCEN, zakładka SIECI WSPÓŁPRACY
Zapraszam nauczycieli, wychowawców, doradców na kurs w listopadzie: Uczeń poznaje swoje mocne strony. Narzędzia pomocne w pracy nauczyciela i wychowawcy.
Opracowanie: D. Andrzejewska, nauczyciel –konsultant KPCEN w Toruniu
Spotkanie dla nauczycieli do doradców - relacja i zaproszenie
Nowy numer UczMy
012121122123
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>