poniedziałek, 23 kwiecień 2018 godz. 17:27

log in

 
 
Jaką rolę spełnia eksperyment w edukacji? - sprawozdanie

Jaką rolę spełnia eksperyment w edukacji, tego mogli dowiedzieć się i osobiście doznać nauczyciele szkół podstawowych w Nieżywięciu i Kruszynach na warsztatach Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji, które odbyły się w pracowniach KPCEN w Toruniu 28.10 br. To trzecia i ostatnia grupa nauczycieli realizująca Projekt Innowacyjna Edukacja w Gminie Bobrowo, którą objęto nauczycieli z pięciu szkół ww. gminy (sprawozdania z poprzednich szkoleń można znaleźć na naszej stronie).

więcej...

Jaką rolę spełnia eksperyment w edukacji, tego mogli dowiedzieć się i osobiście doznać nauczyciele szkół podstawowych w Nieżywięciu i Kruszynach na warsztatach Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji, które odbyły się w pracowniach KPCEN w Toruniu 28.10 br. To trzecia i ostatnia grupa nauczycieli realizująca Projekt Innowacyjna Edukacja w Gminie Bobrowo, którą objęto nauczycieli z pięciu szkół ww. gminy (sprawozdania z poprzednich szkoleń można znaleźć na naszej stronie).

Badania związane z rozwojem dziecka, jego uczeniem się i rozwojem intelektualnym, wskazują, że uczenie zachodzi od bliższego do dalszego, od tego co jest bliskie własnemu doświadczeniu do tego co jest od niego odległe. Jest to zbieżne z tak zwanym porządkiem psychologicznym w odróżnieniu od porządku logicznego (David Ausubel, Journal of Research In Science Teaching, 2, 261-266).

Eksperymenty, wykonywane przez nauczycieli z wykorzystaniem pipet Pasteura i „mobilnych stołów laboratoryjnych”( które otrzymali jako materiały), można przeprowadzać bezpiecznie na wszystkich poziomach edukacyjnych adaptując własne pomysły. Natomiast wykonana z efektem metoda problemowa pokazała, że można ją stosować na różnych zajęciach, także na matematyce.

Po części laboratoryjnej prowadzonej w pracowni przyrodniczej przez Marię Aleksandrę Gancarz, konsultantkę ds. przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele uczestniczyli w zajęciach w pracowni PASCO, które prowadził Krzysztof Rochowicz, specjalista w zakresie pracowni mobilnych.

Zaangażowanie uczestników możemy zobaczyć na poniższych zdjęciach.Tekst i zdjęcia – Maria Aleksandra Gancarz, konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie
Coachingowe lekcje w Brzoziu
012131132
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>