piątek, 22 czerwiec 2018 godz. 20:27

log in

 
 
Doradztwo zawodowe dziś i jutro - sieć współpracy i samokształcenia

Pierwsze spotkanie uczestniczek sieci Doradztwo zawodowe dziś i jutro - sieć współpracy i samokształcenia obyło się 7.11.2017 r. w Kujawsko- Pomorskim Centrum Nauczycieli w Toruniu . Sieciowanie rozpoczęłyśmy od sprecyzowania celów sieci. Podczas czterech kolejnych spotkań będziemy: dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz nabywać nowe od siebie i zewnętrznych ekspertów. Zastosujemy nowości w pracy z uczniami. Liczne pomysły koleżanek zostały określone w planie działań na najbliższe miesiące. Planujemy m.in. wyjazd do Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Omówiłyśmy również zasady pracy na platformie Moodle .

więcej...

Pierwsze spotkanie uczestniczek sieci Doradztwo zawodowe dziś i jutro - sieć współpracy i samokształcenia obyło się 7.11.2017 r. w Kujawsko- Pomorskim Centrum Nauczycieli w Toruniu . Sieciowanie rozpoczęłyśmy od sprecyzowania celów sieci. Podczas czterech kolejnych spotkań będziemy: dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz nabywać nowe od siebie i zewnętrznych ekspertów. Zastosujemy nowości w pracy z uczniami. Liczne pomysły koleżanek zostały określone w planie działań na najbliższe miesiące. Planujemy m.in. wyjazd do Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Omówiłyśmy również zasady pracy na platformie Moodle .

Na nasze spotkanie zaprosiłyśmy panie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Torunia. Ewa Mikuć opowiedziała o zadaniach PPP , w tym jakie wymagania podyktowane przepisami należy spełnić, aby uczeń mógł odbywać praktyki zawodowe. Katarzyna Rejban wskazała uczestniczkom sieci, które testy można wykonać z uczniami po to, aby poznać mocne strony uczniów i ich predyspozycje. Serdeczne dziękujemy za przekazanie niezwykle ciekawych informacji.

Organizatorem sieci Doradztwo zawodowe dziś i jutro - sieć współpracy i samokształcenia jest KPCEN w Toruniu. Siecią kieruje Dorota Andrzejewska, konsultantka KPCEN.
Materiały ze spotkania zostaną zamieszczone na platformie Moodle.
oprac. Dorota Andrzejewska
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>