poniedziałek, 23 kwiecień 2018 godz. 17:02

log in

 
 
Kurs - Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.

W środę 22 listopada br. zakończyła się druga edycja kursu Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.
Uczestnicy kursu mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w obszarze profilaktyki nerwic i zaburzeń lękowych u dzieci. Przedstawiono różne rodzaje bajek, podkreślając ich rolę psychoedukacyjną, profilaktyczną i terapeutyczną. Natomiast baśnie zostały ukazane przede wszystkim w kontekście diagnostycznym i rozwojowym. więcej...

W środę 22 listopada br. zakończyła się druga edycja kursu Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.
Uczestnicy kursu mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w obszarze profilaktyki nerwic i zaburzeń lękowych u dzieci. Przedstawiono różne rodzaje bajek, podkreślając ich rolę psychoedukacyjną, profilaktyczną i terapeutyczną. Natomiast baśnie zostały ukazane przede wszystkim w kontekście diagnostycznym i rozwojowym. W części warsztatowej nauczyciele analizowali gotowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem bajek i baśni. Przedstawiali również własne propozycje, dzieląc się pomysłami i doświadczeniem. Każdy z uczestników otrzymał bogatypakiet materiałów dydaktycznych. Zajęcia przeprowadziła dr Małgorzata Kaczmarek – konsultantka w Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania w KPCEN w Toruniu.

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką, w drugim semestrze planowane jest uruchomienie trzeciej edycji kursu.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie
Coachingowe lekcje w Brzoziu
012131132
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>