poniedziałek, 21 maj 2018 godz. 22:53

log in

 
 
Zapisy na wyjazd studyjny do Tallina

UWAGA, OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
we współpracy z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi
organizuje w dniach
10 – 16 marca 2018 r. wyjazd studyjny do Estonii
Temat: Estonia – Dolina Krzemowa Europy

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy przedstawicieli JST, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowanych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej...
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
we współpracy z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi
organizuje w dniach
10 – 16 marca 2018 r. wyjazd studyjny do Estonii
Temat: Estonia – Dolina Krzemowa Europy

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy przedstawicieli JST, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowanych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem wyjazdu jest poznanie organizacji systemu kształcenia w Estonii, roli i miejsca nauczyciela oraz dyrektora w szkole estońskiej, a także wykorzystywania metod i form pracy głównie w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, jak również możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń.

W programie:
  1. Estoński system edukacji i zarządzanie placówkami.
  2. System kształcenia zawodowego nauczycieli.
  3. Metody wprowadzania technologii informacyjnej (w tym programowania) w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich.
  4. Wizytowanie placówek wszystkich poziomów edukacyjnych.
  5. Obserwacje zajęć w przedszkolu i lekcji w szkołach.
  6. Wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania z kadrą pedagogiczną.
  7. Możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń.
  8. Zwiedzanie Tallina, Wilna i Rygi oraz okolic.

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 1950 zł. Obejmuje on: przejazd autokarem, 6 noclegów (4 w Tallinie i 2 tranzytowe w Wilnie i Rydze) w 2-osobowych pokojach z łazienkami, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje), ubezpieczenie, tłumaczenie zajęć programowych. Elektroniczny system rekrutacji trwać będzie do 17 grudnia 2017 r. Bezzwrotną zaliczkę w wysokości 500 zł na przejazd należy uiścić do 10 stycznia 2018 r.

Przed zapisaniem należy zapoznać się z REGULAMINEM

ZAPISZ SIĘ


Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo rozdysponowania 5 miejsc poza kolejnością zgłoszeń. Regulamin wyjazdu oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowych informacji udzielają konsultantki: Agnieszka Przybyszewska tel. 881 933 188 oraz Marzenna Wierzbicka tel. 881 934 256.
Zapraszamy do wspólnego wyjazdu.

Zespół organizujący wyjazd studyjny
Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej
Krasomówstwo w Ciechocinie
012132133134
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>