poniedziałek, 23 kwiecień 2018 godz. 17:09

log in

 
 
O informatyce w edukacji wczesnoszkolnej

W czwartek 14 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy odbyło się spotkanie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących zmian w nowej podstawie programowej edukacji informatycznej dla I etapu i zapoznanie nauczycieli z zestawem ćwiczeń do kodowania i programowania, które można wykorzystać bez komputera.

więcej...

W czwartek 14 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy odbyło się spotkanie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących zmian w nowej podstawie programowej edukacji informatycznej dla I etapu i zapoznanie nauczycieli z zestawem ćwiczeń do kodowania i programowania, które można wykorzystać bez komputera.

Podczas spotkania Maria Łaszkiewicz, doradca metodyczny omówiła z nauczycielami treści zawarte w podstawie programowej z edukacji informatycznej. Następnie Elżbieta Kupczyk, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 2, która pasjonuje się edukacją informatyczną , w przystępny sposób w formie warsztatowej kodowała i programowała razem z nauczycielami . Była praca w grupach, w parach i ćwiczenia w formie zabawy. Uczestnicy zaangażowali się podczas wykonywanych ćwiczeń. Na zakończenie Marek Tuładziecki, informatyk, pokazał ćwiczenia z ozobotami.

Nauczyciele wyrazili swoje zadowolenie z takiej formy spotkania i czekają na następne.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie
Coachingowe lekcje w Brzoziu
012131132
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>