niedziela, 20 maj 2018 godz. 21:23

log in

 
 
Spotkanie dla nauczycieli do doradców - relacja i zaproszenie

Nauczyciele, doradcy zawodowi spotkali się w sieci

 

16 grudnia 2018 r. nauczyciele, doradcy zawodowi wzięli  udział w zajęciach Doradztwo zawodowe dla szkół. Zajęcia, które odbyły się w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  poprowadzili Katarzyna Mazerska, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu , Magdalena Gąsiorowska i Mariusz Łukasik pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu oraz Dorota Andrzejewska i Wacław Kozłowski, konsultanci KPCEN w Toruniu.
więcej...

Nauczyciele, doradcy zawodowi spotkali się w sieci

 

16 grudnia 2018 r. nauczyciele, doradcy zawodowi wzięli  udział w zajęciach Doradztwo zawodowe dla szkół. Zajęcia, które odbyły się w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  poprowadzili Katarzyna Mazerska, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu , Magdalena Gąsiorowska i Mariusz Łukasik pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu oraz Dorota Andrzejewska i Wacław Kozłowski, konsultanci KPCEN w Toruniu.
Warsztaty były okazją do wspólnego przeanalizowania historii oraz istoty poradnictwa zawodowego. Uczestnicy mieli okazję przeanalizować mocne i słabe strony doradztwa zawodowego. Niewątpliwie doradztwo zawodowe, jak podkreślała  Katarzyna Mazerska niesie ze sobą szanse dla współczesnej szkoły a przede wszystkim ucznia i  późniejszego uczestnika rynku pracy .


Podczas spotkania nauczyciele zapoznani zostali z ofertą zajęć dla uczniów  proponowanych przez pracowników  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu.


 W  praktyce korzystali z platformy moodle , wspierani przez  Wacława Kozłowskiego.


Bardzo cenną częścią spotkania była  dyskusja wokół istoty otwarcia się szkół na zewnątrz, współpracy z wieloma instytucjami. Takie działania będą gwarancją skutecznych oddziaływań edukacyjno-doradczych.
Podczas warsztatów  przygotowano się do wyjazdu studyjnego do  Gdańska, do Centrum Rozwoju Talentów, gdzie 22 lutego nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności.


Zapraszam do zapisów na stronie KPCEN.


Kolejne spotkanie sieci w siedzibie KPCEN odbędzie  się 15 marca 2018 r. o godz.16.00 - będą nowi goście!


Zachęcam do korzystania propozycji  cyklicznych bezpłatnych konsultacji od kwietnia 2018 r, oraz udziału w kursie (marzec 2018 r.) dla nauczycieli uczących doradztwa zawodowego w kl. VII,  Refleksyjny nauczyciel doradztwa zawodowego.


W kwietniu spotykamy się na konferencji przygotowywanej przez KPCEN, poświęconej doradztwu zawodowemu.

Dorota Andrzejewska, konsultantka ds. doradztwa zawodowego

Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej
Krasomówstwo w Ciechocinie
012132133134
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>