wtorek, 23 styczeń 2018 godz. 07:03

log in

 
 
Zebranie plenarne w KPCEN w Toruniu (8 marca 2010) - sprawozdanie
Tegoroczne zebranie plenarne w KPCEN w Toruniu (8 marca 2010) poświęcone było samokształceniu, umiejętności uczenia się w kontekście hasła „Uczenia się przez całe życie”.
więcej...
Tegoroczne zebranie plenarne w KPCEN w Toruniu (8 marca 2010) poświęcone było samokształceniu, umiejętności uczenia się w kontekście hasła „Uczenia się przez całe życie”.

Konsultanci i doradcy metodyczni z racji chociażby swojej pracy (oczywiście również potrzeby samorozwoju, doskonalenia się) muszą kształtować zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się. Właśnie ta umiejętność wysuwa się na pierwszy plan zadań nauczyciela, który powinien mieć świadomość, że warto w uczniach tę umiejętność kształtować, gdyż jest jedną z kluczowych w życiu. Najlepiej, gdy sam daje przykład poszukiwania, przetwarzania wiedzy, zaciekawienia światem.

Pierwsza cześć zebrania odbyła się w murach Biblioteki Pedagogicznej im. gen brygady prof. Elżbiety Zawackiej, w których odbyły się warsztaty Samokształcenie – poszukiwanie informacji bibliograficznej. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe i praktyczne. Za pomocą różnych programów komputerowych i indeksów wyszukiwaliśmy tytułów książek, artykułów, autorów. Tworzyliśmy schowek bibliograficzny, którego zawartość za pomocą poczty elektronicznej można przesłać na swoje konto.

Druga część plenarnego zebranie miała miejsce w siedzibie KPCEN. Zostało dokonane podsumowanie pracy placówki za rok 2009. 9409 to liczba uczestników różnorodnych form kształcenia. Radość sprawił fakt wysokiej oceny, wystawionej nam przez kursantów – średnia ocen wyniosła 5,31.

Zostały również przedstawione główne kierunki działań placówki na rok 2010. Po dyskusji i wnioskach, spotkanie uświetnił poczęstunek, który pięknie połączył pracę z świętowaniem.

Oprac. Danuta Potręć

Spotkanie dla nauczycieli do doradców - relacja i zaproszenie
Nowy numer UczMy
012121122123
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>