piątek, 23 marzec 2018 godz. 02:02

log in

 
 
Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych,
pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych
na 25 - godzinny kurs
Praca nauczyciela z uczniem
o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,

który odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36 w dniach:
20.02. 2018 r. od 9.00 - 15.30, 21.02. od 9.00 - 16.30, 23.02. od 9.00 - 15.30

ZAPISZ SIĘ


Koszt kursu: 230 zł
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o zapis elektroniczny do 9 lutego 2018 r. do godz. 15.00
Szczegółowych informacji udziela kierownik formy: Wiesława Kuban, nr tel.: 881 93 44 85
Każdy nauczyciel jest dla nas ważny
Żywe słowo w Czernikowie
012128129130
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>