piątek, 23 marzec 2018 godz. 02:04

log in

 
 
Kurs - Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych,
pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych
na kurs 25 - godzinny
Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

który odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36

więcej...
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych,
pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych
na kurs 25 - godzinny
Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

który odbędzie się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36

w dniach:
19.03.br. od 15.30 do 19.30
20.03.br. od 15.30 do 19.30
21.03.br. od 15.30 do 19.30
22.03.br. od 15.30 do 19.30
23.03.br. od 15.30 do 19.30
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o zapis elektroniczny
do 9 marca 2018r. do godz. 15.00

ZAPISZ SIĘ

Szczegółowych informacji nt. programu i tematyki zajęć znajdziesz na stronie internetowej KPCEN Toruń, www-torun.edu.pl w zakładce oferta
Koszt kursu : 230 zł
Szczegółowych informacji udziela kierownik formy: Wiesława Kuban, tel: 881 93 44 85
Każdy nauczyciel jest dla nas ważny
Żywe słowo w Czernikowie
012128129130
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>