piątek, 23 marzec 2018 godz. 02:01

log in

 
 
Szkolenia pracowników

ZDOBYWAMY NOWE KOMPETENCJE

Potrzeba osobistego rozwoju oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy przyświecała konsultantkom Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Toruniu: Ewie Kondrat, Danucie Potręć i Zofii Spalińskiej, gdy rozpoczynały kurs trenerski organizowany przez KPCEN w Bydgoszczy. Zajęcia prowadziły trenerki Akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Empiria” w Szczecinie. 27 lutego 2018 r., po 182 godzinach szkoleń, uczestniczki kursu otrzymały z rąk prezesa zarządu „Empirii” Certyfikaty Akademii Trenerów.

więcej...
ZDOBYWAMY NOWE KOMPETENCJE

Potrzeba osobistego rozwoju oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy przyświecała konsultantkom Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Toruniu: Ewie Kondrat, Danucie Potręć i Zofii Spalińskiej, gdy rozpoczynały kurs trenerski organizowany przez KPCEN w Bydgoszczy. Zajęcia prowadziły trenerki Akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Empiria” w Szczecinie. 27 lutego 2018 r., po 182 godzinach szkoleń, uczestniczki kursu otrzymały z rąk prezesa zarządu „Empirii” Certyfikaty Akademii Trenerów.

Konsultantki zostały wyposażone w kompetencje rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i   opracowania programu doskonalenia dla szkół lub organizacji. Analiza transakcyjna w pracy trenera, zarządzanie procesem grupowym oraz autoprezentacja – to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas kursu.

Miła atmosfera panująca podczas zajęć pozwalała uczestniczkom na podejmowanie wyzwań stawianych przez trenerki.
Zdobytą wiedzę i umiejętności konsultantki wykorzystają w swojej pracy szkoleniowej.

Każdy nauczyciel jest dla nas ważny
Żywe słowo w Czernikowie
012128129130
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>