niedziela, 24 czerwiec 2018 godz. 10:57

log in

 
 
Edukacja prozdrowotna i profilaktyka wad postawy – list MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała 12 marca br. list do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty dotyczący edukacji prozdrowotnej i profilaktyki wad postawy u uczniów. Zwróciła uwagę na problem przeciążonych tornistrów, negatywnie wpływających na kręgosłup najmłodszych. W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o BHP w szkołach i placówkach oświatowych. Planowane są w tym roku kampanie informacyjne uwrażliwiające pracowników szkół i rodziców na problem przeciążonych tornistrów, podkreślające rolę aktywności fizycznej i dobrych nawyków ruchowych dzieci. MEN nawiązało współpracę z Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach, a w jej ramach Kuratoria Oświaty i Państwowa Inspekcja Sanitarna (pod patronatem MEN i GIS) zorganizują konferencje regionalne, skierowane do dyrektorów szkół i nauczycieli. Pierwsza z nich odbyła się 12 marca w Kielcach. W regionie kujawsko-pomorskim konferencja odbędzie się 17 kwietnia br. w Bydgoszczy. Wnioski po cyklu spotkań przedstawione zostaną podczas ogólnopolskiego kongresu Dobra opieka, który zaplanowano na przełom maja i czerwca 2018 r.

Więcej informacji: www.men.gov.pl/ministerstwo/informacje

list Ministra Edukacji Narodowej.pdf
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>