niedziela, 24 czerwiec 2018 godz. 10:56

log in

 
 
Kursy internetowe dla nauczycieli

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU–MACH zaprasza na kursy internetowe dla nauczycieli, dyrektorów, wychowawców, pedagogów, psychologów wszystkich typów szkół i placówek. Organizator informuje, że z zapisaniem się na kurs nie wiążą się żadne opłaty, a dostęp do materiałów kursowych również jest bezpłatny. Odpłatne jest przystąpienie do egzaminu końcowego online (dla osób chętnych). Cena za egzamin końcowy: 50 zł (certyfikat wysyłany drogą mailową) lub 60 zł (certyfikat w wersji papierowej wysyłany pocztą i mailowo).

Przykładowe kursy:
  1. Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania;
  2. Aby nauka była przyjemnością: jak rozbudzić i rozwijać motywację u uczniów i wychowanków?;
  3. Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Projektowanie działań wspierających indywidualny rozwój ucznia zdolnego;
  4. Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. Pomysły na ciekawe 45 minut – II edycja.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.edumach.pl
Pytania należy kierować na adres: info@edumach.pl
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>