niedziela, 26 maj 2019 godz. 21:10

log in

 
 
Nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Od września 2010 roku nowa podstawa programowa weszła w życie w pierwszych klasach szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjalnych. Trwają dyskusje nad zmianami dotyczącymi roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowych warunkach edukacyjnych. Nowe zadania poradni były wiodącym tematem konferencji dla dyrektorów tych placówek w województwie kujawsko-pomorskim, której organizatorami byli KPCEN w Toruniu, KO w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski.

więcej...

Od września 2010 roku nowa podstawa programowa weszła w życie w pierwszych klasach szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjalnych. Trwają dyskusje nad zmianami dotyczącymi roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowych warunkach edukacyjnych. Nowe zadania poradni były wiodącym tematem konferencji dla dyrektorów tych placówek w województwie kujawsko-pomorskim, której organizatorami byli KPCEN w Toruniu, KO w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski.


Nowy typ szkoły, ucznia i nauczyciela

Konferencja „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w świetle zmian w oświacie” miała miejsce w siedzibie KPCEN w Toruniu, 29 kwietnia 2010 r. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez Annę Jurewicz – dyrektora KPCEN w Toruniu, kilka słów przewodnich przekazali: Danuta Szymańska - Al Samarrai – dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju KO w Bydgoszczy oraz Jerzy Szczechowicz - wizytator KO.

Następnie wystąpiła główna prelegentka Beata Roli, która jest ekspertem Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. Tematem jej refleksji były „Wspierające funkcje poradni we wspomaganiu nauczycieli i rodziców w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży”. Ukazała i omówiła nowe obszary współpracy poradni i szkoły. Wskazała na kształtujący się nowy typ szkoły, w którym edukacja włączająca wyznacza drogę transformacji. Jedna ze wskazówek polityki UNESCO dotyczy właśnie edukacji włączającej – „Edukacja uczniów powinna wynikać ze złożonego obrazu społecznego i powinna być silnie skupiona na eliminowaniu wykluczenia”. Kolejne rozważania dotyczyły nowego typu ucznia w kontekście różnic w zakresie zdolności, społecznego pochodzenia, różnic etnicznych, językowych, religijnych, a także orientacji seksualnej. Trzecim zagadnieniem poruszonym w wystąpieniu eksperta i kolejnym podmiotem zmian był nauczyciel. Beata Roli położyła nacisk na rozwój osobowy nauczyciela, który pojawił się w nowej roli, jako rozumiejący i tolerancyjny promotor zmian, umiejący sprawnie współdziałać i być skuteczny w nauczaniu.

Zarysowane zostały również nowe obszar współpracy, która polegałaby na udzielaniu pomocy i wsparcia dydaktyczno-wychowawczego nauczycielom, działalności informacyjno-doradczej oraz na projektowaniu szkoleń dla nauczycieli i rodziców.


Idea współpracy wojewódzkich placówek KPCEN z poradniami

Następnym punktem programu konferencji było przedstawienie oferty Kujawsko Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli (Toruń – W. Kuban, Bydgoszcz – E. Brzozowska, Włocławek – T. Kozikowska) dotyczącej wspomagania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem zdolnym. Konsultanci ośrodków podkreślali fakt współpracy z psychologami i chęć jej kontynuacji, jak również zapewniali o możliwości opracowania nowych propozycji szkoleń we współpracy z poradniami, współorganizowania konferencji, seminariów dla nauczycieli i rodziców.


Dyskusje panelowe

Druga część spotkania dyrektorów poradni była częścią warsztatową. Dyrektorzy w dwóch grupach pracowali nad następującymi zagadnieniami:
  1. Planowanie zmian w organizacji pracy poradni we współpracy ze szkołami w zakresie działalności diagnostycznej i terapeutycznej – moderatorami dyskusji były: Lidia Kopczyńska i Danuta Lauks – wizytatorzy KO w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu.
  2. Planowanie pracy poradni w zakresie wspomagania metodycznego i merytorycznego nauczycieli organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom – dyskusję prowadziły: Halina Rosiak i Wanda Gredżuk – dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Po zajęciach warsztatowych moderatorzy omówili wypracowane materiały.

Dobra idea na zakończenie

Dyrektorzy poradni wyrazili chęć regularnych spotkań w Toruniu i współpracy z placówkami prowadzącymi i organizującymi dokształcanie nauczycieli. Współpraca między tymi instytucjami daje szanse na nową jakość i większy zakres wsparcia nauczycieli w problemach dydaktyczno-wychowawczych.


Oprac. Danuta PotręćZakończenie projektu Buduję, koduję, programuję w Orłowie
Kosmiczna Alchemia
012157158
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

  • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
  • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
  • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ