wtorek, 14 sierpień 2018 godz. 08:29

log in

 
 
Nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Od września 2010 roku nowa podstawa programowa weszła w życie w pierwszych klasach szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjalnych. Trwają dyskusje nad zmianami dotyczącymi roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowych warunkach edukacyjnych. Nowe zadania poradni były wiodącym tematem konferencji dla dyrektorów tych placówek w województwie kujawsko-pomorskim, której organizatorami byli KPCEN w Toruniu, KO w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski.

więcej...

Od września 2010 roku nowa podstawa programowa weszła w życie w pierwszych klasach szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjalnych. Trwają dyskusje nad zmianami dotyczącymi roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowych warunkach edukacyjnych. Nowe zadania poradni były wiodącym tematem konferencji dla dyrektorów tych placówek w województwie kujawsko-pomorskim, której organizatorami byli KPCEN w Toruniu, KO w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski.


Nowy typ szkoły, ucznia i nauczyciela

Konferencja „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w świetle zmian w oświacie” miała miejsce w siedzibie KPCEN w Toruniu, 29 kwietnia 2010 r. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez Annę Jurewicz – dyrektora KPCEN w Toruniu, kilka słów przewodnich przekazali: Danuta Szymańska - Al Samarrai – dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju KO w Bydgoszczy oraz Jerzy Szczechowicz - wizytator KO.

Następnie wystąpiła główna prelegentka Beata Roli, która jest ekspertem Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. Tematem jej refleksji były „Wspierające funkcje poradni we wspomaganiu nauczycieli i rodziców w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży”. Ukazała i omówiła nowe obszary współpracy poradni i szkoły. Wskazała na kształtujący się nowy typ szkoły, w którym edukacja włączająca wyznacza drogę transformacji. Jedna ze wskazówek polityki UNESCO dotyczy właśnie edukacji włączającej – „Edukacja uczniów powinna wynikać ze złożonego obrazu społecznego i powinna być silnie skupiona na eliminowaniu wykluczenia”. Kolejne rozważania dotyczyły nowego typu ucznia w kontekście różnic w zakresie zdolności, społecznego pochodzenia, różnic etnicznych, językowych, religijnych, a także orientacji seksualnej. Trzecim zagadnieniem poruszonym w wystąpieniu eksperta i kolejnym podmiotem zmian był nauczyciel. Beata Roli położyła nacisk na rozwój osobowy nauczyciela, który pojawił się w nowej roli, jako rozumiejący i tolerancyjny promotor zmian, umiejący sprawnie współdziałać i być skuteczny w nauczaniu.

Zarysowane zostały również nowe obszar współpracy, która polegałaby na udzielaniu pomocy i wsparcia dydaktyczno-wychowawczego nauczycielom, działalności informacyjno-doradczej oraz na projektowaniu szkoleń dla nauczycieli i rodziców.


Idea współpracy wojewódzkich placówek KPCEN z poradniami

Następnym punktem programu konferencji było przedstawienie oferty Kujawsko Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli (Toruń – W. Kuban, Bydgoszcz – E. Brzozowska, Włocławek – T. Kozikowska) dotyczącej wspomagania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem zdolnym. Konsultanci ośrodków podkreślali fakt współpracy z psychologami i chęć jej kontynuacji, jak również zapewniali o możliwości opracowania nowych propozycji szkoleń we współpracy z poradniami, współorganizowania konferencji, seminariów dla nauczycieli i rodziców.


Dyskusje panelowe

Druga część spotkania dyrektorów poradni była częścią warsztatową. Dyrektorzy w dwóch grupach pracowali nad następującymi zagadnieniami:
  1. Planowanie zmian w organizacji pracy poradni we współpracy ze szkołami w zakresie działalności diagnostycznej i terapeutycznej – moderatorami dyskusji były: Lidia Kopczyńska i Danuta Lauks – wizytatorzy KO w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu.
  2. Planowanie pracy poradni w zakresie wspomagania metodycznego i merytorycznego nauczycieli organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom – dyskusję prowadziły: Halina Rosiak i Wanda Gredżuk – dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Po zajęciach warsztatowych moderatorzy omówili wypracowane materiały.

Dobra idea na zakończenie

Dyrektorzy poradni wyrazili chęć regularnych spotkań w Toruniu i współpracy z placówkami prowadzącymi i organizującymi dokształcanie nauczycieli. Współpraca między tymi instytucjami daje szanse na nową jakość i większy zakres wsparcia nauczycieli w problemach dydaktyczno-wychowawczych.


Oprac. Danuta PotręćOd 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
Nauczyciel XXI w. – zakończenie pracy sieci
012136137138
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>