niedziela, 24 czerwiec 2018 godz. 10:58

log in

 
 
Konkursy recytatorskie w Czernikowie

W konkursie recytatorskim, organizowanym w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, 21 kwietnia 2018 roku uczniowie prezentowali utwory patrona. Oryginalne i wzruszające recytacje oceniało jury, w którym od lat uczestniczy Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu.

Szkoła organizuje tego typu konkursy dwa razy do roku: Konkurs Recytatorski twórców ziemi dobrzyńskiej „Dobrze, ziemio…” (marzec) oraz Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Znów wędrujemy ciepłym krajem…” (kwiecień). Inicjatywy te cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Danuta Potręć zapytała dzieci, co skłania je do corocznych występów deklamatorskich. Odpowiedzi wskazywały na satysfakcję z możliwości zaprezentowania się publicznie, przyjemność z obcowania z poezją, potrzebę samorozwoju:
więcej...

W konkursie recytatorskim, organizowanym w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, 21 kwietnia 2018 roku uczniowie prezentowali utwory patrona. Oryginalne i wzruszające recytacje oceniało jury, w którym od lat uczestniczy Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu.

Szkoła organizuje tego typu konkursy dwa razy do roku: Konkurs Recytatorski twórców ziemi dobrzyńskiej „Dobrze, ziemio…” (marzec) oraz Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Znów wędrujemy ciepłym krajem…” (kwiecień). Inicjatywy te cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Danuta Potręć zapytała dzieci, co skłania je do corocznych występów deklamatorskich. Odpowiedzi wskazywały na satysfakcję z możliwości zaprezentowania się publicznie, przyjemność z obcowania z poezją, potrzebę samorozwoju:
Ponieważ poezja rozwija nasze słownictwo i dzięki konkursom recytatorskim możemy poznawać nowych ludzi. (Aleksandra Ziętarska, SP w Steklinie)
Inspiruje mnie recytowanie wierszy, ponieważ wiersze są bardzo ciekawe! Ćwiczę moją pamięć. Według mnie warto. (Anonimowo)
Mówiąc wiersz, można wyrazić dużo emocji, więc dlatego tu jestem. (Agata Rumińska)

Danuta Potręć wręczyła wybranemu uczniowi za najciekawszą interpretację wiersza K. K. Baczyńskiego, w imieniu dyrektora KPCEN w Toruniu, promocyjną nagrodę – power bank. Sponsorami wydarzenia są Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Czernikowie i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Danuta Potręć, Pracownia Informacji i Promocji
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>