poniedziałek, 27 maj 2019 godz. 05:09

log in

 
 
STORYTELLING - WIEDZA W OPOWIADANIU
Jakie metody pomagają efektywnie i efektownie nauczać? Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zorganizowało 13 listopada 2018 r. konferencję „Storytelling – możliwości, korzyści i przyjemności sztuki opowiadania w procesie edukacyjnym”. Jej celem było zapoznanie nauczycieli ze storytellingiem – metodą pracy z uczniami, pozwalającą kształcić umiejętności posługiwania się słowem. więcej...
Jakie metody pomagają efektywnie i efektownie nauczać? Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zorganizowało 13 listopada 2018 r. konferencję „Storytelling – możliwości, korzyści i przyjemności sztuki opowiadania w procesie edukacyjnym”. Jej celem było zapoznanie nauczycieli ze storytellingiem – metodą pracy z uczniami, pozwalającą kształcić umiejętności posługiwania się słowem.

Otwierając konferencję, dyrektor toruńskiego KPCEN Sławomir Żebrowski wspomniał, że sztuka opowiadania towarzyszy ludzkości od początku dziejów – zanim pojawił się alfabet, to najpierw porozumiewano się dźwiękami i słowami. Wskazał także na popularność technik storytellingowych w marketingu w kontekście poszukiwania przez nauczycieli skutecznego „sprzedawania” wiedzy uczniom. Anna Piątek, konsultantka KPCEN i kierownik konferencji, w kilku słowach wprowadzenia do tematyki obrad zaznaczyła, że obecnie w edukacji dominuje dążenie do skrótowości, do kondensacji treści, testowego sprawdzania wiedzy, natomiast ten powrót do korzeni, do opowiadania, jest szansą na zrównoważenie takich tendencji.

Wystąpienie dr Małgorzaty Litwinowicz-Droździel, pracownika Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, opowiadaczki, animatorki kultury, zatytułowane Sztuka opowiadania w przestrzeni edukacji. Możliwości, pożytki, przyjemności było wezwaniem do sensownego mówienia i uważnego słuchania. Prelegentka we wstępie do swojego wykładu wspomniała, że działa w ramach stowarzyszenia Grupa Studnia O., zajmującego się popularyzowaniem sztuki opowiadania. Zaznaczyła, że zawsze była ona niszowym, kameralnym zjawiskiem, choć jest skierowana ku kontaktowi z drugim człowiekiem oraz podkreśliła, że sztuka opowiadania wychodzi z naszego doświadczenia dzieciństwa, jest typowa dla wczesnej edukacji, gdy opowiada się najmłodszym bajki. Z czasem, gdy przechodzimy kolejne etapy edukacyjne, nabywamy przekonania, że język faktograficzny jest bardziej wartościowy od opowieści. Czy tak jest w rzeczywistości? Badaczka przytoczyła dwa przykłady udowadniając, że można przekazać wiedzę wykorzystując sztukę opowiadania: fragment z pamiętnika Aleksandra Fredry Trzy po trzy, zawierający wspomnienie o kampanii napoleońskiej – opowiadanie historii z subiektywnego punktu widzenia oraz zaprezentowała własne opowiadanie o Adamie Mickiewiczu w Stambule – przybliżenie rzeczywistości polskiego poety emigranta poprzez opowieść wykorzystującą badania historyków literatury, fakty historyczne i elementy fikcyjne. Dr Litwinowicz-Droździel zaakcentowała, że poprzez opowiadanie można nie tylko skutecznie przekazać uczniom wiedzę, lecz również nauczyć posługiwania się słowem, doskonalić umiejętność opisywania świata. Sztuka opowiadania oferuje możliwość bycia sprawcą wydarzeń i autorem. Nawet cudza opowieść, kiedyś przez nas zasłyszana lub przeczytana, staje się częściowo nasza w chwili, gdy ją opowiadamy – wpływa na to nasz głos, nasza wrażliwość, wyobraźnia i pamięć.

Ewa Kondrat w wystąpieniu Storytelling – jak sprzedać wiedzę pokazała na kilku przykładach, jak opowiadanie różnych historii może wpłynąć na zainteresowanie ważnym tematem i przekazać informacje. W swojej pracy konsultanta KPCEN w Toruniu często wykorzystuje zapamiętane, usłyszane kiedyś opowieści, by skłonić uczestników kursów do refleksji nad sposobami pracy z uczniami. Wspomniała o swoim uczestnictwie w projekcie „Te-story”, zakończonym w 2016 roku, propagującym metodę storytellingu w edukacji. Wśród kilku opowieści z ładunkiem dydaktycznym konsultantka przywołała m.in. historię z życia pisarza Stanisława Grzesiuka opisaną w jego powieści Boso, ale w ostrogach, pokazującą, że ocena „na stopień” niesie w sobie ryzyko oceny niesprawiedliwej, naznaczonej osobistym stosunkiem nauczyciela do ucznia, oceniającej zachowanie bardziej od faktycznych umiejętności. Ewa Kondrat prowadzi m.in. zajęcia dotyczące oceniania kształtującego. Techniką storytellingową starała się przekonać uczestników konferencji o słuszności tej metody, opowiadając o uczennicy kochającej książki, która w obecnym systemie oceniania i testowym sprawdzaniu wiedzy została skrzywdzona niesprawiedliwą „dwóją”. Może dzięki tej opowieści przywiązani do tradycyjnego systemu oceniania nauczyciele spostrzegą, że ocenianie kształtujące mówi uczniowi o jego rzeczywistych postępach w nauce, a nie tylko etykietuje?

Storytelling w przygotowaniu warsztatu pracy nauczycieli języków – o tym mówił Krzysztof Strzemeski, anglista prowadzący zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego i dydaktyki przedmiotu ze studentami na UMK. Przygotowując się do wystąpienia na konferencji natknął się na artykuł w angielskim wydaniu „The Guardian”: Ditch the grammar and teach children storytelling instead. Celem tego tekstu było wskazanie, że sprawność w budowaniu opowieści jest bardziej przydatną umiejętnością niż rozbiór zdania wielokrotnie złożonego. W krajach anglojęzycznych storytelling jest bardzo popularnym tematem na wielu konferencjach lub seminariach, nie tylko dotyczących edukacji. Krzysztof Strzemeski wskazał na wiadomości BBC, często posługujące się sformułowaniami today’s story, live the story i wykorzystujące narracje świadków w przekazie jakiejś informacji. Prelegent wspomniał, że obecnie w nauce kładzie się nacisk na twórczą funkcję języka. Nauczanie obcego języka to nie zapamiętywanie wyuczonych słówek, a umiejętność dostosowania sposobu komunikacji do kontekstu sytuacyjnego i kulturowego. Zaprezentował przykłady metod pracy storytellingowych, angażujących uczniów do opowiadania i słuchania, np. My Life Timeline i przekazał kilka zasad dla opowiadającego językowca: opowiadać spontanicznie, ale po przećwiczeniu, utrzymywać kontakt wzrokowy ze słuchaczami, grać głosem, włączać widownię w opowieść. Ze swojego dydaktycznego doświadczenia stwierdził, że doskonalenie sztuki opowiadania jest potrzebne nawet na poziomie uniwersyteckim, bowiem studenci miewają kłopoty ze swobodnym opowiadaniem, ubarwianiem historii, konstruowaniem ich w metodyczny sposób.

W podsumowaniu konferencji nauczyciele wyrazili chęć stosowania metody storytellingowej na lekcjach ze swoimi uczniami. Anna Piątek, dziękując prelegentom, podkreśliła, że szczere przykłady podawane z ich nauczycielskiego doświadczenia są niezwykle cenne, a wprowadzenie w zagadnienie, które od strony teoretycznej i praktycznej zaprezentowała dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, umiejscowiło storytelling w szerszym tle – nie tylko w kontekście nauki szkolnej i uniwersyteckiej, lecz ogólnokulturowej.


Tekst dr Dominika Wojtasińska
Zdjęcia Tadeusz Wański
Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu
Zakończenie projektu Buduję, koduję, programuję w Orłowie
Kosmiczna Alchemia
012157158
  kontakt
oferta
polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies Google Analytics. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>

Drogi Gościu!
 
Informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies. Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzanych plików cookies i przetwarzanych danych osobowych znajdziesz w Polityki Prywatności.
 

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako "RODO", "ORODO" "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zapoznałem się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, tel. 56 62 277 47, e-mai: kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

  • prawidłowo wykonać umowę lub zrealizować szkolenie
  • dopasować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej do sposobu wyświetlania naszej strony (dane z plików cookies)
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, (dane z plików cookies)
  • dokonywać pomiarów statystycznych (dane z plików cookies)

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.


 
ZAPOZNAŁEM SIĘ PÓŹNIEJ