wtorek, 23 styczeń 2018 godz. 07:02

log in

 
 
Dobra szkoła to szkoła, w której…
Co dopisaliby nauczyciele, uczniowie, rodzice, władze oświatowe? Dobrą metodą jest samoocena – profil szkoły i umiejętność wykorzystania jej dla diagnozy sytuacji w szkole.
Konsultanci uczyli się, jak przeprowadzić i zastosować w szkole profil szkoły. Trenerka CEO – Małgorzata Osińska przeprowadziła na ten temat szkolenie, 26 maja 2010 r. w siedzibie KPCEN. Rozpoczęła od przedstawienia mapy szkoły i zaznajomienia wszystkich z językiem mapy. Kolejne ćwiczenia doprowadziły do symulacji dyskusji o profilu w szkole. Ta wywołała wiele emocji i była przyczynkiem do przemyśleń i wymiany poglądów. Reprezentanci nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników administracyjnych, w których wcielili się uczestnicy warsztatu, oceniali 2 wybrane obszary pracy szkoły, z której opisem wcześniej zapoznali się. Następnie dobierali odpowiednie argumenty, tłumacząc swój pogląd. Moderatorem dyskusji był dyrektor szkoły – wylosowana konsultantka w roli.
Końcowa część warsztatu dotyczyła konkretnych kroków w przygotowaniu profilu w szkole, określeniu, czemu służy ta metoda i jak ją wykorzystać do wyboru celów, do których rozpisane zostaną zadania w danej szkole lub placówce.
Treści szkolenia posłużą konsultantom w pracy wspierającej szkoły w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów.

kk

Spotkanie dla nauczycieli do doradców - relacja i zaproszenie
Nowy numer UczMy
012121122123
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>