poniedziałek, 25 czerwiec 2018 godz. 19:30

log in

 
 
Matematyczno – przyrodnicza edukacja terenowa

Do Stanisławek k/Wąbrzeźna doradcy metodyczni Henryk Jarząb i Wojciech Trzciński zaprosili nauczycieli matematyki, przyrody, biologii, chemii, geografii na warsztaty Edukacja matematyczno – przyrodnicza w terenie, które odbyły się 29 maja. Zajęcia prowadzili doradcy Henryk Jarząb i Wojciech Trzciński oraz konsultanci Maria Aleksandra Gancarz i Agnieszka Przybyszewska.

więcej...

Do Stanisławek k/Wąbrzeźna doradcy metodyczni Henryk Jarząb i Wojciech Trzciński zaprosili nauczycieli matematyki, przyrody, biologii, chemii, geografii na warsztaty Edukacja matematyczno – przyrodnicza w terenie, które odbyły się 29 maja. Zajęcia prowadzili doradcy Henryk Jarząb i Wojciech Trzciński oraz konsultanci Maria Aleksandra Gancarz i Agnieszka Przybyszewska.

Program warsztatów i zaproponowane ćwiczenia miały przekonać nauczycieli o wartości zajęć edukacyjnych odbywających się poza systemem klasowo – lekcyjnym. Każdy uczestnik wykonywał wiele ćwiczeń z następujących obszarów:

  • Odmierzanie odległości w terenie
  • Analiza jakościowa wody w stawie i określenie jej jakości
  • Sposoby wyznaczania wysokości drzew w terenie
  • Jednostki miary pola w rzeczywistości
  • Zajęcia z mapą topograficzną

Duże zainteresowanie i zaangażowanie nauczycieli w wykonywanie ćwiczeń i merytoryczne zagospodarowanie środowiska naturalnego pokazało, jak ważnym środkiem dydaktycznym może być teren przyrodniczy.

Warto podkreślić, że praca w terenie kształci wyobraźnię przestrzenną, umiejętność odnajdywania się w sytuacjach nietypowych a także wycisza napięcia emocjonalne poprzez lekki wysiłek fizyczny i kontakt z przyrodą.

Dobrze zaplanowane i przeprowadzone zajęcia w terenie jako jedyne pozwalają łączyć naukę, zabawę, wypoczynek oraz dają czas na autentyczną refleksję.

Poniższe zdjęcia obrazują przebieg warsztatów.
Pożegnanie „Muchomorka”
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>