poniedziałek, 25 czerwiec 2018 godz. 19:25

log in

 
 
Dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych otrzymali INFORMATORY

Jak co roku, przed pierwszym września, konsultanci mają gotową ofertę szkoleń na nowy rok szkolny. Oferta ta w formie książki (dla tradycjonalistów, miłośników druku), jako Informator o formach doskonalenia nauczycieli zawiera warsztaty, szkolenia dla rad pedagogicznych i inne innowacyjne propozycje wsparcia nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej. Można zapoznać się z nią również zaglądając na stronę internetową KPCEN w Toruniu, gdyż funkcjonuje również w formie elektronicznej (dla zwolenników techniki). Tylko w tej wersji - elektronicznej - zainteresowani ofertą nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i inne osoby mogą dokonać zapisu na wybraną formę.

Przed naradami dyrektorów organizowanych przez KO w Bydgoszczy konsultanci rozdawali ulotki informacyjne o planowanych w najbliższym czasie wydarzeniach. Zawsze jest to również okazja do indywidualnych, pełnych sympatii i życzliwości spotkań, rozmów oraz planowania szkoleń. Wszak niektórzy dyrektorzy i niektórzy konsultanci niejeden warsztat razem przeżyli…

Gościliśmy na naradach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Lipnie.


Konsultanci podczas rozdawania materiałów w Bydgoszczy

Pożegnanie „Muchomorka”
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>