piątek, 22 czerwiec 2018 godz. 20:38

log in

 
 
Spotkanie nauczycieli uczestników sieci do spraw edukacji o Holokauście i tolerancji


Nauczyciele, którzy od dwóch lat współtworzą sieć nauczycieli zajmujących się edukacją o Holokauście i tolerancji, spotkali się 6 września 2014 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

więcej...


Nauczyciele, którzy od dwóch lat współtworzą sieć nauczycieli zajmujących się edukacją o Holokauście i tolerancji, spotkali się 6 września 2014 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.




Przebieg spotkania:
  1. Koordynator sieci przedstawiła sprawozdanie z przedsięwzięć zrealizowanych w roku szkolnym 2013/2014.
  2. Uczestnicy sieci opowiedzieli, co wydarzyło się w tym obszarze nauczania w ich szkole i przedstawili plany na rok bieżący.
  3. Uczestnicy zaproponowali jesienne spotkanie tematyczne dla nauczycieli języka polskiego, historii, religii, języków obcych i wychowawców w formie konferencji.
  4. Po dyskusji zaproponowano:
- konferencję podzieloną na dwie części: wykładową i warsztatową,
- roboczy temat konferencji to „ Jesteście moimi świadkami”,
- wszyscy włączą się w poszukiwania ciekawego wykładowcy,
- sześć osób zaoferowało się do przeprowadzenia warsztatów – tematy warsztatów zostaną ustalone wkrótce – przewodnim zagadnieniem ma być wskazanie zagadnień z zakresu edukacji o Holokauście w odniesieniu do podstawy programowej.
Warsztaty odbędą się w grupach:
  • nauczyciele języka polskiego,
  • nauczyciele historii,
  • nauczyciele języka niemieckiego,
  • wychowawcy.
Termin zostanie ustalony po uzgodnieniu z wykładowcą.
Partnerem w tym przedsięwzięciu będzie Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, z którą w ubiegłych latach współpraca układała się bardzo dobrze.
Nauczyciele wyrazili chęć spotykania się 1 na kwartał i organizacji wspólnych przedsięwzięć o tej tematyce.
Koordynator sieci - Iwona Michałek
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii
Od 20 sierpnia 2018 r. nowa oferta
012135136137
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2018 by Administrator <strona@kpcen.pl>