środa, 24 styczeń 2018 godz. 12:46

log in

 
 
Informacje o konsultancie
Szczegóły użytkownika
Imię i nazwisko Maria Aleksandra Gancarz
Maria Aleksandra Gancarz
Stanowisko konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych
w
Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
Telefony komórkowy 881-93-34-12
e-mail Maria.Aleksandra.Gancarz@kpcen-torun.edu.pl
kwalifikacje
  • magister chemii, ukończone studia doktoranckie z chemi UMK
  • nauczyciel dyplomowany 2002
  • Edukator Programów: Doskonalenie Zarządzania Oświatą (TERM-IAE, międzynarodowy) 270 godz, nr MEN/1012E/362/2001, Nowa Szkoła (krajowy) 180 godz. CODN
  • lider wdrażania kolejnych etapów reformy systemu edukacji - od 1998-2013 CODN/ORE
  • cykl szkoleń z zakresu: mierzenia jakości pracy szkoły (2000-2004) 120 godz, edukacyjnej wartości dodanej (2005-2014) 150 godz. CKE/CODN/ORE
  • szkolenia z zakresu ekologii i rozwoju zrównoważonego, (lider kilku programów) 1995-2010 (400 godz.)
  • Tworzenie sieci Regionalnych Centrów Edukacji Ekologicznej, 250 godz. 1995 (DTI)
  • członek zespołów redakcyjnych: Chemii w szkole (1996-2007), Biuletynu Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (1999-2010)
  • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, ORE 2013
Formy doskonalenia (razem: 19) pokaż...
Pliki (razem: 59) pokaż...
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>