Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole
Kierownik
Zofia Spalińska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.