Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wymieńmy doświadczenia, czyli o ciekawych metodach i formach pracy z przedszkolakami. (Sieć współpracy i samokształcenia)
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.