Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online – warsztaty e-learningowe
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.