Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – grafika żółwia w języku Python i projektowanie graficzne w Processingu – warsztaty
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.