Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
700 zł