Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Język edukacji szkolnej (JES) wyzwaniem dla naszych uczniów
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Język edukacji szkolnej (JES) wyzwaniem dla naszych uczniów
Kierownik
Regina Strzemeska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.