Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda –eksperymentujemy z dziećmi
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
700 zł