Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Metody pracy i scenariusze zajęć w doradztwie zawodowym – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli, wychowawców
Cele
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie usprawniania technik, form i metod pracy z uczniami  na lekcjach doradztwa zawodowego
Tematyka
  • sposoby zaangażowania ucznia w proces lekcyjny, uczenie się przez doświadczenie
  • rozwijanie kompetencji kluczowych  niezbędnych na rynku pracy
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
40 zł