Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć? – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli, wychowawców
Cele
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie usprawniania technik, form i metod pracy z uczniami, służącymi uczeniu się
Tematyka
  • psychologiczne aspekty uczenia się
  • uczenie się przez doświadczenie i inne sposoby zaangażowania ucznia w proces lekcyjny
  • narzędzia służące motywowaniu ucznia
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
100 zł