Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Kierownik
Marzenna Wierzbicka
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.