Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczycieli w zakresie promocji zdrowia – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia
Cele
  • opracowanie scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych o tematyce prozdrowotnej
  • sposoby gromadzenia zasobów na platformie EDUPOLIS
Tematyka
  • poznanie i korzystanie z platformy EDUPOLIS
  • koncepcja promocji zdrowia w szkole
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
40 zł